Tuyển dụng
Cập nhật: 19/7/2011 | 8:39:23 AM (GMT + 7)
Thông báo về việc xét tuyển dụng giáo viên năm 2011

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Trường hợp người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ (trước khi đi học thạc sĩ đã tốt nghiệp đại học chính quy trường công lập đạt loại khá) đúng chuyên ngành cần tuyển.

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 đến dưới 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ (bảo đảm có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu).

c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch giáo viên cần tuyển.

d) Về trình độ: Những người đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo yêu cầu tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển, tốt nghiệp hệ chính quy các trường công lập, gồm: Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang và các trường Trung ương được phép tuyển sinh tại tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng giáo viên văn hóa khối tiểu học tốt nghiệp hệ chính quy các trường công lập, cụ thể:

- Ngạch giáo viên Tiểu học: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm hệ chính quy các trường công lập. Riêng chỉ tiêu giáo viên văn hóa huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế  người có trình độ trung cấp sư phạm tiểu học có hộ khẩu thường trú trước khi đi học chuyên nghiệp ở các huyện trên thì chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào huyện đó.

- Ngạch giáo viên THCS: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiệp đại học giáo viên THCS chuyên ngành sư phạm hệ chính quy của các trường công lập. Các môn Thể dục, Tiếng Anh, nhạc, họa, tin học tốt nghiệp sư phạm hệ chính quy trường công lập có trình độ từ cao đẳng trở lên.

- Ngạch giáo viên THPT, TTGDTX  và Dạy nghề: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy các trường công lập (không tuyển đào tạo hệ liên thông lên đại học). Các môn: Tài chính-Kế toán, điện tử, nấu ăn tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Giáo viên Trường cao đẳng Nghề Bắc Giang: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, có chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học (triết học và lý luận, phương pháp dạy đại học) và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

* Một số môn được đào tạo đa ngành như: Toán - Tin, Văn - Sử,... có tỷ lệ đào tạo 70% - 30%, chỉ được dự tuyển chuyên ngành đào tạo 70%.

đ) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển đợt này: Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục của tỉnh Bắc Giang.

Lưu ý: Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào một địa chỉ (theo chỉ tiêu và chuyên ngành đào tạo cần tuyển). Nếu người dự tuyển cố tình đăng ký vào 02 địa chỉ trở lên, Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển của người đó và không được hoàn lại lệ phí.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng là: 527, trong đó:

* Khối Tiểu học:  330 chỉ tiêu

- Môn Văn hóa là:  301; 
- Tin học:     11
- Nhạc:  07; 
- Thể dục:   02
- Họa:   06; 
- Tiếng Anh:   03

* Khối Trung học cơ sở:  92 chỉ tiêu

-  Văn:   05  
-  Lý:   15
-  Sử:    04 
-  Hóa:   05
-  Địa:    09 
-  Sinh:   01
-  GDCD:  06 
-  Công nghệ:   06
-  Thể dục:   04  
-  Tiếng Anh:   05    
-  Toán:   24  
-  Nhạc:   02
-  SP Tin:    02  
-  Mỹ thuật:   04

* Khối THPT và TT Giáo dục thường xuyên: 99 chỉ tiêu

- Văn:                         07  
- Toán:                       11
- Sử:                          05  
- Lý:                          10
- Địa:                         06
- Hóa:                        11
- GDCD:                      04 
- Kỹ thuật nông nghiệp: 03
- Thể dục:                   04 
- Sinh:                        07
- Tiếng Anh:                14   
- Tin:                         05
- KTCN:                      03 
- Giáo dục quốc phòng: 04
- Tài chính kế toán:      02    
- Nấu ăn:                    01  
- Điện tử:                    02.   

* Khối trường chuyên nghiệp: 06 chỉ tiêu.

(Chi tiết từng đơn vị niêm yết tại Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo)

3. Điểm ưu tiên, khuyến khích trong xét tuyển:

a) Điểm ưu tiên:

- Đối tượng được cộng 30 điểm: Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu (sinh hoạt và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ vào các huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam; con liệt sĩ; con thương binh hạng 1; con bệnh binh hạng 1; người học cử tuyển nộp hồ sơ dự tuyển vào các huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; người học cử tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường THPT, TT Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng được cộng 20 điểm: Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (sinh hoạt và học tập) trước khi học chuyên nghiệp ở các huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế nộp hồ sơ vào các huyện trên; người có hộ khẩu ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ vào các huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam; con thương binh, bệnh binh các hạng còn lại; con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19-8-1945 trở về trước); con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động.

- Đối tượng được cộng 10 điểm: Người dân tộc thiểu số nộp hồ sơ dự tuyển vào: Khối Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Việt Yên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định của cấp có thẩm quyền); người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người có trình độ thạc sĩ (không ưu tiên tuyển trước).

* Người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

b) Điểm khuyến khích: Cộng 20 điểm đối với những người tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Tính điểm trong xét tuyển:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (không tính môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm ưu tiên, điểm khuyết khích được quy định tại Kế hoạch của Hội đồng.

5. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Tuyển hết những người có bằng tiến sĩ.

b) Tuyển trước những người có bằng thạc sĩ (tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên trước khi đi học thạc sĩ); đến người học lớp cử nhân tài năng; đến người tốt nghiệp loại giỏi ở những chỉ tiêu có nhu cầu tuyển dụng. Sau đó xét tuyển theo thứ tự từ người có tổng điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Riêng giáo viên văn hóa khối tiểu học thực hiện ưu tiên tuyển dụng trước những người học đúng tuyến (gồm: Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang và các trường Trung ương được phép tuyển sinh tại tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đến người học các trường khác; sau đó tuyển hết người tốt nghiệp đại học, đến cao đẳng, đến trung cấp. Môn tin học tuyển dụng hết người học chuyên ngành sư phạm đến người có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

c) Trường hợp nhiều người dự xét tuyển có số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng, thì chọn theo thứ tự ưu tiên sau: Người có trình độ cao hơn; người xếp loại tốt nghiệp cao hơn; người có điểm trung bình học tập cao hơn; người có điểm tốt nghiệp cao hơn; người thuộc diện ưu tiên cao hơn.

* Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện xác định người trúng tuyển thông qua trình độ đào tạo chuẩn kết hợp kiểm tra thực tế về chuyên môn nghiệp vụ. Hội đồng sơ tuyển Nhà trường phải xây dựng Quy chế sơ tuyển báo cáo Hội đồng xét tuyển của tỉnh (thông Sở Nội vụ) thẩm định trước khi thực hiện.

6. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

6.1. Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 02 hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất phát hành, bao gồm:

- Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi bố hoặc mẹ thí sinh hiện đang công tác.

- Có đủ bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập (phô tô công chứng) đúng với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Trung tâm y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên, có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nộp bản sao đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu;

-  02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

6.2. Lệ phí:

- Lệ phí xét tuyển dụng:    50.000đ/ thí sinh.

- Hồ sơ: 10.000đ/bộ.

7. Thời gian, địa điểm:

 - Hội đồng xét tuyển thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh: Từ ngày 15/7 đến  ngày 18/7/2011. 

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 19/7/2011 đến hết ngày 29/7/2011.

  * Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại các địa điểm sau:

+ Tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối Tiểu học và khối Trung học cơ sở;

+ Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

+ Tại các trường được phân cấp có chỉ tiêu tuyển dụng.

- Các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị được phân cấp bàn giao danh sách kèm theo hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự xét tuyển đã qua sơ tuyển về Sở Nội vụ trước ngày 03/8/2011 để thẩm định.

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển và ra quyết định tuyển dụng trong tháng 8/2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ qua Phòng Công chức, viên chức và Đào tạo (số điện thoại 3554.908) để giải đáp.

Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2011

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
(BGĐT) - Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nằm trong trấn Kinh Bắc, vùng đất phía Bắc của kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay), trung tâm của khu vực châu thổ sông Hồng. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử có giá trị như: Hệ thống đình, đền, chùa, lăng tẩm… Quê hương Kinh Bắc còn nổi tiếng với dân ca quan họ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được tôn vinh Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bài đọc nhiều nhất
  • Trang chủ
  • Đặt làm trang chủ
  • BGĐT Mail
  • RSS
  • Về đầu trang
 
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 74/GP - TTĐT cấp ngày 09 tháng 4 năm 2011.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
 
ictgroup.vn