Xây dựng Đảng
Cập nhật: 21/3/2012 | 9:02:40 AM (GMT + 7)
Củng cố 5 xã yếu kém ở Lục Ngạn
(BG) - Tháng 9-2011, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lục Ngạn (Bắc Giang) chọn 5 xã: Sa Lý, Phong Vân, Phong Minh, Kim Sơn và Tân Hoa để chỉ đạo điểm việc củng cố hệ thống chính trị, đồng thời thành lập tổ công tác giúp đỡ các xã trên. Đây là nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng".
Nông thôn Tân Hoa hôm nay.

Xã Tân Hoa có diện tích tự nhiên hơn 2 nghìn ha, với 1.380 hộ dân thuộc 8 dân tộc chung sống ở 12 thôn. Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn (tỷ lệ hộ nghèo chiếm 74,4%), trình độ dân trí thấp hơn mặt bằng chung của huyện, cơ sở hạ tầng xuống cấp. Bên cạnh những khó khăn đó, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã đa số làm việc không khoa học, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hạn chế, chưa đánh giá đúng tình hình địa phương, diễn biến tư tưởng của nhân dân. Việc giải quyết vấn đề phức tạp, bức xúc chưa tập trung…dẫn đến việc nhân dân không chấp hành quyết định của chính quyền, lòng tin vào Đảng bị giảm sút. Sau khi nắm bắt, đánh giá hạn chế yếu kém, Huyện uỷ Lục Ngạn đã chỉ đạo tổ công tác (gồm 3 cán bộ huyện, 2 cán bộ tỉnh) cùng với Đảng uỷ xã thống nhất tập trung rà soát, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng và làm việc theo chương trình, kế hoạch công tác. Chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức (nhất là cán bộ chủ chốt). Tập trung cao giải quyết các vấn đề phức tạp, bức xúc. Trong quá trình giúp đỡ, chỉ đạo, tổ thường xuyên trao đổi với Ban Thường vụ Đảng ủy phương pháp, cách thức làm việc, giải quyết, xử lý các công việc tồn đọng, mới phát sinh… Nhờ vậy, Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể được củng cố về tổ chức, hoạt động dần đi vào nền nếp; bước đầu quan tâm đến văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác... Đối với những việc mới phát sinh đều được quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có sự thống nhất về chủ trương; các tổ chức cùng phối hợp thực hiện. Nổi bật trong đó là ngăn chặn được tình hình vi phạm đất đai, không để vi phạm mới (có 4 hộ vi phạm mới bị cưỡng chế ngay); xử phạt hành chính 84 hộ. Bên cạnh đó, địa phương có kế hoạch, lộ trình giải quyết, xử lý đối với các hộ còn lại và đang triển khai thực hiện. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động nên toàn xã có 111/130 hộ di chuyển khỏi trường bắn, nhanh chóng tái nhập cộng đồng nơi định cư mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước ổn định...

Không chỉ ở Tân Hoa, hệ thống chính trị cơ sở ở một số xã vùng cao cũng bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Từ thực tế đó, thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2011-2015"; Ban Thường vụ Huyện uỷ Lục Ngạn đã ban hành Kế hoạch số 21 về củng cố một số tổ chức cơ sở đảng có mặt yếu kém; thành lập các tổ công tác củng cố tại các xã: Sa Lý, Kim Sơn, Phong Minh, Tân Hoa, Phong Vân. Đến tháng 10, mỗi tổ bổ sung 2 đồng chí cán bộ tỉnh theo Quyết định số 238-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trưng tập cán bộ và phân công theo dõi, chỉ đạo củng cố 5 xã của huyện Lục Ngạn. Các tổ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ xã xây dựng kế hoạch củng cố các mặt yếu kém của Đảng bộ, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Kế hoạch bảo đảm chi tiết, đầy đủ nội dung, đánh giá đúng thực trạng, mặt yếu kém và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, trong quá trình thực hiện, các tổ bám sát cơ sở, dự các cuộc họp cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội; sinh hoạt với các chi bộ, họp với thôn bản, từ đó đề xuất biện pháp củng cố sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả công tác, rút kinh nghiệm và kiểm tra đôn đốc thực hiện; chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, bức xúc ở mỗi địa phương… Với cách thức tổ chức, triển khai như vậy, tổ công tác và Đảng ủy các xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ từ cấp xã đến các thôn bản; kiên quyết thay thế cán bộ thiếu ý thức trách nhiệm, kém năng lực. Chẳng hạn, xã Phong Minh chỉ định bổ sung Bí thư Đoàn Thanh niên vào Ban Chấp hành Đảng bộ; xã Phong Vân sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011, quyết định miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBKT Đảng ủy đối với đồng chí Thường trực Đảng ủy; luân chuyển chuyên viên Phòng Nội vụ về công tác và chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; thay thế Trưởng công an xã và bổ sung 1 Phó Trưởng Công an xã. Xã Tân Hoa thay thế cán bộ giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, cán bộ địa chính và 3 bí thư chi bộ; 03  trưởng thôn; xã Kim Sơn chuyển đổi vị trí công tác Chủ tịch Hội Nông dân và Bí thư đoàn xã; thay 5/6 trưởng thôn, 7/10 phó thôn… Ngoài ra, trong tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề nổi cộm ở địa phương, tổ công tác cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xuống thôn, xóm, gặp gỡ, giải thích, vận động, thuyết phục để nhân dân hiểu và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản; chính sách đền bù, hỗ trợ có liên quan đến Dự án tái định cư Trường bắn TB1. Nhờ vậy góp phần ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn các xã, trong đó vận động được 2 hộ tự tháo dỡ công trình, cưỡng chế 2 hộ vi phạm; giải quyết xong 85 hộ vi phạm tồn đọng theo quy định của pháp luật tại xã Phong Vân. Các xã Sa Lý, Phong Minh, Kim Sơn tổ chức truy quét các đối tượng vi phạm quy định của nhà nước tại bãi vàng núi Vạn Cung (xã Phong Minh); thành lập chốt chặn, tạm giữ phương tiện khai thác vàng trái phép. Cùng đó, thực hiện tốt dự án di dân TB1 với 111/130 hộ di chuyển dứt điểm ra khỏi đất TB1 ở xã Tân Hoa;  6/12 hộ ở xã Phong Minh thực hiện di dân tái định cư; giải tỏa 178 hộ trong vùng trường bắn TB1 khu vực xã Phong Vân…

Đồng chí Trần Quang Tấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Ngạn, Tổ trưởng tổ công tác củng cố 5 xã yếu kém đánh giá: Bước đầu kế hoạch củng cố đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn, bản chuyển biến về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, xác định phương thức hoạt động; có sự thống nhất cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong khi đó, nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể thôn, bản được cải thiện; vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị cơ sở được phát huy. Đội ngũ cán bộ chủ chốt ở xã có ý thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm, bám sát cơ sở, biết cách thức tuyên truyền vận động, thuyết phục nhân dân. Cùng đó, tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở, như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và thực hiện Dự án di dân tái định cư TB1…từ đó tạo niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, việc củng cố yếu kém ở các tổ chức cơ sở đảng là việc làm thường xuyên, lâu dài, vì vậy Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục duy trì tổ củng cố của huyện đối với 5 xã trên và xây dựng, triển khai kế hoạch củng cố đối với các xã còn lại trên địa bàn. Chỉ đạo cấp ủy 5 xã được củng cố lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, chủ động thực hiện tự củng cố theo kế hoạch; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ thực tế những kết quả đạt được trong việc củng cố hệ thống chính trị, giải quyết những vướng mắc và vấn đề nổi cộm tại 5 xã của Lục Ngạn, có thể khẳng định việc tăng cường cán bộ của tỉnh và huyện về trực tiếp giúp đỡ các xã yếu kém là chỉ đạo kịp thời và hiệu quả. Cách làm này vừa giúp cán bộ có nhìn nhận tổng quan, thực tiễn về các vấn đề ở cơ sở, vừa giúp các xã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Quốc Trường

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
(BGĐT) - Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nằm trong trấn Kinh Bắc, vùng đất phía Bắc của kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay), trung tâm của khu vực châu thổ sông Hồng. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử có giá trị như: Hệ thống đình, đền, chùa, lăng tẩm… Quê hương Kinh Bắc còn nổi tiếng với dân ca quan họ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được tôn vinh Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bài đọc nhiều nhất
  • Trang chủ
  • Đặt làm trang chủ
  • BGĐT Mail
  • RSS
  • Về đầu trang
 
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 74/GP - TTĐT cấp ngày 09 tháng 4 năm 2011.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
 
ictgroup.vn