Thanh Hoá: Cướp tiệm vàng giữa ban ngày - | Đăng trên báo Bắc Giang