Lừa đảo qua mạng : Thu giữ hơn 10 tỷ đồng của các bị can - | Đăng trên báo Bắc Giang