Hôm nay: 30/05/2017 02:00:06 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Đôn đốc thực hiện ý kiến của Tổng Bí thư về các vụ án tham nhũng

Ngày 1-7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2016. 

Đôn đốc, thực hiện, ý kiến, Tổng Bí thư,  vụ án, tham nhũng

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dự và chỉ đạo hội nghị. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 

Trong sáu tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Trung ương luôn chú trọng đổi mới, cải tiến nâng cao hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nổi bật là Ban Nội chính Trung ương tập trung nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 

Ban xây dựng, hoàn thiện văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Ban Nội chính Trung ương tích cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Với vai trò là Cơ quan Thường trực, Ban Nội chính Trung ương đã tích cực tham mưu, đề xuất, giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tổ chức thành công Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;" Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương. 

Ban Nội chính Trung ương tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý; nhất là tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý 02 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Ban chủ động đề xuất và phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan...

Triển khai hiệu quả các nội dung công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác của Ban Nội chính Trung ương đạt được trong sáu tháng đầu năm 2016. 

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương cần tập trung sức làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả các nội dung về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là các nội dung nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. 

Ban Nội chính Trung ương xây dựng chương trình hành động của ngành Nội chính Đảng thật sự cụ thể, thiết thực để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Ban Nội chính Trung ương cần làm tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban tập trung tham mưu, đề xuất, giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2016; chuẩn bị nội dung, phục vụ tốt các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến kết luận của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo; hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan. 

Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. Nhất là đôn đốc sớm đưa ra xét xử giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, sớm kết thúc điều tra để truy tố, xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (phần nội dung bị tòa phúc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại) và khẩn trương truy tố, xét xử vụ án xảy ra tại Công ty dịch vụ Agribank theo quy định của pháp luật. 

Ban Nội chính Trung ương hoàn thành Đề án “Bổ sung chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo”...

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tăng cường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định mới ban hành; hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý án, đảm bảo cho các cơ quan này nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý án. 

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Nội chính Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm. 

Ban Nội chính Trung ương nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng do các cơ quan chức năng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư... 

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ban Nội chính Trung ương tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Bằng khen, Cờ Thi đua cho các tập thể, cá nhân.

Theo TTXVN


Đôn đốc, thực hiện, ý kiến, Tổng Bí thư, vụ án, tham nhũng
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Đảng viên Nguyễn Văn Tuấn: Gặp khó, ló sáng kiến

Đảng viên Nguyễn Văn Tuấn: Gặp khó, ló sáng kiến

(BGĐT) - Là tổ trưởng tổ nghiền thuộc Phân xưởng Xi măng (Công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc), anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980) có 12 năm gắn bó với doanh nghiệp. Làm việc tại đây, ngoài thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc, anh còn có nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng.

Tiến độ xây dựng chợ, trung tâm thương mại quanh khu công nghiệp: Chậm, vì sao?

Tiến độ xây dựng chợ, trung tâm thương mại quanh khu công nghiệp: Chậm, vì sao?

(BGĐT) - Theo Đề án "Giải quyết một số vấn đề xã hội quanh khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh", từ năm 2013 đến 2018 sẽ xây dựng 7 chợ và trung tâm thương mại (TTTM) quanh khu công nghiệp (KCN) để phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân và người dân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tiến độ thực hiện Đề án rất chậm.

Bảo quản bưởi Diễn trong thùng xốp thông minh

Bảo quản bưởi Diễn trong thùng xốp thông minh

(BGĐT) - Để bảo quản quả bưởi Diễn được lâu ngày, tăng chất lượng và giá trị của quả sau thu hoạch, ông Vũ Công Phong, giáo viên Trường THCS Quý Sơn số 1 (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang)  đã đưa ra ý tưởng “Bảo quản bưởi Diễn trong thùng xốp thông minh”.

Về đích

Về đích

Một vận động viên nỗ lực về đích tại Giải Việt dã do Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức tháng 5-2017.

Trường Sa  trong trái tim tôi !

Trường Sa trong trái tim tôi !

(BGĐT) - Trường Sa không xa, đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi mà với bất cứ ai được ra thăm những “cột mốc chủ quyền” giữa trùng dương. Trường Sa không xa bởi cuộc sống của quân và dân trên đảo luôn có sự đồng hành sẻ chia của đất liền, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với tấm lòng, niềm tin yêu của hơn 90 triệu người dân đất Việt.

Du lịch nhân văn

(BGĐT) - Kỳ nghỉ hè là lúc lượng khách đi du lịch lớn nhất trong năm. Đáp ứng nhu cầu của du khách, các sản phẩm, tua tuyến du lịch ngày càng đa dạng, phong phú, hấp dẫn. Đáng chú ý là những sản phẩm du lịch mới mang tính giáo dục và nhân văn sâu sắc.