CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Thời gian: 23/10/2017 18:48:55 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624
Nóng nhất
Đọc nhiều nhất
Chuẩn mực công chức

Chuẩn mực công chức

(BGĐT) - Sau TP Hà Nội, Cần Thơ, tới đây TP Hồ Chí Minh sẽ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Có một điểm chung ở các bộ quy tắc này là cán bộ phải chuẩn về hình ảnh, lời nói, tác phong khi tiếp xúc với công dân.

Hưởng ứng Tháng Dân vận: Dân vận khéo, đồng thuận cao

Hưởng ứng Tháng Dân vận: Dân vận khéo, đồng thuận cao

(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 145-NQ/TU năm 2011 của Tỉnh ủy về “Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Giang đến năm 2020” và phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng NTM”, diện mạo các vùng quê trong tỉnh đã có đổi thay tích cực. Thông qua tuyên truyền, vận động và xây dựng các mô hình dân vận khéo đã tạo sự đồng tình ủng hộ của người dân trong việc huy động nguồn lực cho phong trào.