CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Thời gian: 13/12/2017 06:50:28 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624
Nóng nhất
Đọc nhiều nhất
Vi phạm nuôi dưỡng tiêu cực

Vi phạm nuôi dưỡng tiêu cực

(BGĐT) - Những vi phạm ở nhiều lĩnh vực không được xử lý dứt điểm, không giải quyết đến nơi đến chốn, còn cách làm kiểu "phạt cho tồn tại" thì vi phạm ấy có thể là nguồn nuôi dưỡng tiêu cực. Đây là vấn đề được nêu ra tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII vừa qua.

Củng cố tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: Kỳ II - Lấp đầy “khoảng trống”

Củng cố tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: Kỳ II - Lấp đầy “khoảng trống”

(BGĐT) - Kết quả phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh thể hiện qua những con số ấn tượng. Vai trò của tổ chức đảng từng bước được khẳng định trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết nối DN với người lao động, cấp ủy, chính quyền các cấp. Tuy nhiên, do đặc thù DN ngoài khu vực nhà nước, hoạt động của tổ chức đảng vẫn còn “khoảng trống” cần tập trung lấp đầy.