Tổng hợp Mới Nóng Đọc nhiều Ảnh Video

Tỉnh ủy Bắc Giang triển khai nhiệm vụ năm 2017 và quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Cập nhật: 18:56|07/01/2017

(BGĐT) - Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và quán triệt Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tỉnh ủy,  Tổng kết, công tác, xây dựng Đảng, năm 2016

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; trưởng, phó các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Bí thư Đảng đoàn Đoàn Luật sư tỉnh, các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Báo cáo dự thảo tổng kết công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy năm 2016, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương, toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp; công tác xây dựng Đảng và chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 13 nghị quyết, 4 chỉ thị, 3 đề án, 3 quy chế quy định, 1 kết luận trên tất cả các lĩnh vực gắn với thực tế của từng địa phương, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết.

Kết quả, năm 2016, tốc độ tăng trưởng của tỉnh ước 10,4%, vượt mục tiêu đề ra. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Giá trị xuất khẩu tăng cao, khoảng 3.700 triệu USD, tăng 47,6% so với năm 2015. Thu ngân sách ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,9%. Đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tai nạn giao thông giảm. Trong năm, đã có 2.791 quần chúng được kết nạp Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 79.737 đồng chí, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,5%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 84,7%.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Thức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên. Đó là: Tổ chức học tập, viết bài thu hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền đến các đoàn thể, hội viên và nhân dân; tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm hoặc đột xuất; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; chủ động phát hiện, tăng cường kiểm tra và lý nghiêm những trường hợp suy thoái; tập trung thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên; cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; người đứng đầu định kỳ đi cơ sở nắm tình hình, bàn và ra các nghị quyết chuyên đề để giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương như: Đất đai, môi trường, an ninh trật tự…

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công trách nhiệm cụ thể theo lộ trình đối với từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đề cao trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh, đồng thời đóng góp ý kiến nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị năm 2017. Đó là, cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án, quy định, quy chế của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, minh bạch và phục vụ. Cơ cấu lại lĩnh vực nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống người dân nông thôn. Triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh trật tự... 

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải lưu ý, bộ máy lãnh đạo các địa phương, đơn vị cần phải khắc phục những hạn chế yếu kém, phát huy tính tiên phong gương mẫu, phẩm chất, trí tuệ của người cán bộ, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt cụ thể tình hình, đồng hành với người dân, doanh nghiệp cùng thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các cấp ủy khi đưa ra bàn thảo, triển khai thực hiện nghị quyết phải hết sức cụ thể, đòi hỏi có sự tập trung và quyết tâm cao, theo đuổi mục tiêu đến cùng, làm việc nào chắc việc đó, không dàn đều, rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm. Trong phát triển nông nghiệp tập trung chỉ đạo dồn điền, đổi thửa tích tụ ruộng đất; mỗi huyện xây dựng từ 1-2 mô hình nông nghiệp điểm; hướng tới sản xuất công nghệ cao, tiên tiến, an toàn sinh học, từng bước chấn chỉnh việc sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất, chăn nuôi. Thúc đẩy phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là xây dựng mạng lưới giao thông. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Chú trọng việc quản lý kinh tế và xã hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. 

Về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), đồng chí đề nghị các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chống tham nhũng, lãng phí,  trước hết là khắc phục ngay 3 bệnh: “Bệnh lãng phí, bệnh hình thức và bệnh không cụ thể”. Đặt mục tiêu tiết kiệm cho bản thân, gia đình và địa phương, cơ quan, đơn vị mình ít nhất 30% chi phí. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Thay đổi phong cách làm việc của người lãnh đạo, khắc phục bệnh quan liêu, không cụ thể. Đồng chí nhấn mạnh không tổ chức chúc Tết, quà biếu cấp trên, tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, người có công, đối tượng chính sách.

Thu Phong

Tỉnh ủy, Tổng kết, công tác, xây dựng Đảng, năm 2016
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Đọc nhiều nhất
Nóng nhất

MỜI QUẢNG CÁO TRỰC TRUYẾN

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
Trên Báo Bắc Giang điện tử
Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả

XEM NGAY