CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Thống nhất về nhận thức và hành động; tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao

(BGĐT) - Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta nhấn mạnh phải đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

Thống nhất, nhận thức, hành động, tập trung, thực hiện, chính trị

Lãnh đạo Sở Nội vụ kiểm tra  thực hiện công vụ những ngày sau Tết tại UBND phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang).  Ảnh: Hoài Thu.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết ra sao, bước đầu có những chuyển biến như thế nào ở Đảng bộ tỉnh là nội dung trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Công Thức, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy với phóng viên Báo Bắc Giang.

Xin đồng chí cho biết, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) được BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện như thế nào?

Ngay sau khi Ban Chấp hành T.Ư ra Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 7-12-2016 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 28-12-2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Trong Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy đã xác định 14 nhiệm vụ thực hiện ngay, tập trung vào 4 nhóm: (1) Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; (2) Hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm khắc phục những hạn chế, sơ hở còn tồn tại trong công tác quản lý cán bộ, quản lý, sử dụng ngân sách, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý, sử dụng biên chế…; (3) Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; (4) Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng thông qua công tác dân vận và công tác của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội. Chương trình hành động còn phân công rõ trách nhiệm và quy định thời gian hoàn thành đối với các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo lộ trình.

Sau đó, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết của T.Ư và Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. BTV Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2016.

Trên tinh thần chỉ đạo đó, kết quả bước đầu đạt được ra sao, thưa đồng chí?

Với quyết tâm chính trị cao và sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Các nội dung Nghị quyết đã sớm được triển khai, tạo sự chuyển biến bước đầu trong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; việc gợi ý kiểm điểm của ban thường vụ cấp ủy đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo; việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức…

Nhiều ý kiến cho rằng, triển khai thực hiện Nghị quyết phải rất kiên quyết và nghiêm túc, nếu dè dặt “trong ấm ngoài êm” thì khó mang lại hiệu quả. Đồng chí nhận định thế nào về nội dung này?

Xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Đảng ta. Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả phải kiên quyết, kiên trì với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Điều này đã được thể chế ngay trong Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thông qua việc xác định rõ những nhiệm vụ phải thực hiện ngay, thường xuyên và những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình; đồng thời phân công, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện. 

Sự kiên quyết và nghiêm túc còn thể hiện trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2016, BTV Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 11 tập thể và 12 cá nhân cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo BTV cấp ủy cấp huyện gợi ý kiểm điểm đối với 47 tập thể và 45 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ đạt kết quả thấp hoặc có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc. Yêu cầu các tập thể, cá nhân kiểm điểm giải trình những nội dung được gợi ý bằng văn bản, xây dựng kế hoạch khắc phục; đồng thời phân công các đồng chí ủy viên BTV cấp ủy trực tiếp dự, chỉ đạo kiểm điểm sâu.

Cán bộ quyết định mọi việc. Vậy Ban Tổ chức Tỉnh ủy có những tham mưu, đề xuất gì với BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4?

Cùng với việc tham mưu thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo hướng dẫn của Trung ương và quy định của BTV Tỉnh ủy, năm 2017 Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu với BTV Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế đánh giá cán bộ, Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. 

Cụ thể hóa các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lối sống. Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên phù hợp với tinh thần Nghị quyết T.Ư 4.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác cán bộ; xử lý các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác cán bộ như: Việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; rà soát, sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Xin cảm ơn đồng chí!

Thu Phong (thực hiện)

Thống nhất, nhận thức, hành động, tập trung, thực hiện, chính trị
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Anh Lê Văn Tuân: Điển hình khởi nghiệp

Anh Lê Văn Tuân: Điển hình khởi nghiệp

(BGĐT) - Học hết lớp 12, anh Lê Văn Tuân, thôn Đền Giếng, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) không thi đại học mà lựa chọn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, theo học ngành chăn nuôi thú y. Với vốn kiến thức có được, anh áp dụng vào sản xuất, kinh doanh. Từ hai bàn tay trắng, sau 13 năm, anh đã có số vốn vài tỷ đồng. 

Vốn cho thanh niên khởi nghiệp: Điều kiện cần nhưng chưa đủ

Vốn cho thanh niên khởi nghiệp: Điều kiện cần nhưng chưa đủ

(BGĐT) - Bằng sức trẻ và nhạy bén tiếp cận cái mới, thời gian qua trên địa bàn tỉnh  Bắc Giang đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế của thanh niên nông thôn. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất của nhiều bạn trẻ khi khởi nghiệp là vốn đầu tư.

Mật ngọt tháng Ba

Mật ngọt tháng Ba

(BGĐT) - Vào cữ tháng Ba, nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc như vẫy gọi những đàn ong về làm mật. Nắm bắt quy luật này, không ít người di chuyển ong đến một số vùng cây ăn quả trọng điểm để khai thác mật hoa và thu lợi nhuận lớn. 

Đâu chỉ là việc làm

(BGĐT) - Tại buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo nữ của tỉnh nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Hải ngoài ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của chị em phụ nữ nói chung, cán bộ nữ lãnh đạo nói riêng còn bày tỏ băn khoăn về đời sống văn hoá, tinh thần của nữ công nhân các khu, cụm công nghiệp.

 

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:84.0240.3856624
Fax:+84.0240.3856624 , E_mail: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.