Tổng hợp Mới Nóng Đọc nhiều Ảnh Video

Học và làm theo Bác là công việc tự giác, thường xuyên

Cập nhật: 15:01|19/05/2017

(BGĐT) - Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhìn lại một năm thực hiện ở Đảng bộ tỉnh, phóng viên Báo Bắc Giang đã phỏng vấn đồng chí Thạch Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

 

Học và làm theo Bác, công việc, tự giác, thường xuyên

Đồng chí Thạch Văn Chung.

Thưa đồng chí, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 so với Chỉ thị số 03 trước đây về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh có điểm gì mới? 

Thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 19 ngày 9-9-2016 để lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện; đồng thời xây dựng Chương trình hành động số 22 ngày 20-10-2016,  xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị.

Điểm mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 là đã khắc phục được việc sao chép văn bản. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải lựa chọn công việc cụ thể, đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng như thế nào?

Trước hết phải khẳng định việc thực hiện Chỉ thị số 05 là một giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ như vậy, với chức năng của mình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch năm 2017. Hướng dẫn cụ thể đến các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Tháng 4 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu với BTV Tỉnh ủy thành lập 10 đoàn giám sát do các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 đối với BTV các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hằng tháng đi cơ sở nắm tình hình thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ. Qua thực tế ở cơ sở, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể trong thời gian tới.

Chỉ thị số 05 nhấn mạnh phải dựa theo phương châm "trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau"; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước... Để đáp ứng yêu cầu trên, đòi hỏi cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải làm gì, thưa đồng chí?

Trước hết xin nêu rõ, BTV Tỉnh ủy quy định cụ thể trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên phải gương mẫu đi đầu trong xây dựng và thực hiện kế hoạch của bản thân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phải tích cực, chủ động, trực tiếp đi cơ sở nắm tình hình, phát hiện vấn đề để nghiên cứu, đề xuất với BTV Tỉnh ủy giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả.

Theo tôi, mỗi cán bộ, đảng viên muốn nhân dân tin tưởng, ủng hộ thì điều quan trọng là phải tự giác nêu gương trước nhân dân, nói đi đôi với làm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Ở người đứng đầu thì yêu cầu này càng phải thực hiện khắt khe hơn, đòi hỏi cao hơn, phải hội tụ đầy đủ yếu tố “vừa hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ đã dạy.

 

Học và làm theo Bác, công việc, tự giác, thường xuyên
ĐVTN huyện Việt Yên khơi thông dòng chảy cho cánh đồng xã Hương Mai. 

Với sự chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện như vậy, đồng chí khái quát một số kết quả nổi bật sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05 và nhiệm vụ triển khai tới đây?

Xin dẫn chứng bằng con số cụ thể việc làm theo gương Bác như sau: Năm 2016, toàn Đảng bộ tỉnh có 6.655 việc của tập thể, 248.829 việc của cá nhân đăng ký làm theo gương Bác với tỷ lệ thực hiện đạt hơn 90%. Năm 2017, có 132 nhiệm vụ của 10/10 huyện, TP; 2.116 vụ việc của các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn đăng ký. 

Có thể nói, các cấp ủy, tổ chức đảng đã gắn việc học tập và làm theo gương Bác với giải quyết những việc cụ thể, trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Điều đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh năm 2016, tạo niềm tin, khí thế trong triển khai kế hoạch năm 2017. 

Tuy đạt được những kết quả như vậy nhưng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Để nâng cao hiệu quả việc học tập, làm theo Bác, theo tôi, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần nhìn nhận, phân tích một cách thấu đáo, không né tránh hạn chế, khuyết điểm; phát huy dân chủ đi liền với giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, tự giác nêu gương, sâu sát cơ sở và lắng nghe ý kiến của nhân dân, của cán bộ, đảng viên để tìm ra giải pháp khắc phục cụ thể, sát tình hình. 

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Thu Phong (thực hiện)

Học và làm theo Bác, công việc, tự giác, thường xuyên
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
   
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

   Đọc nhiều nhất
   Nóng nhất

   MỜI QUẢNG CÁO TRỰC TRUYẾN

   GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
   VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
   Trên Báo Bắc Giang điện tử
   Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả

   XEM NGAY