CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Hôm nay: 24/09/2017 06:38:29 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624
Nóng nhất
Đọc nhiều nhất
Khi xã lên phường

Khi xã lên phường

(BGĐT) - -Tới đây, xã ta sẽ trở thành một phường trong TP. Thủ tục họp dân các thôn xóm lấy ý kiến về chủ trương này hoàn thiện từ mấy tuần trước, tôi nghe nói số phiếu đồng ý rất cao. 

Bài học kinh nghiệm từ những tổ chức cơ sở đảng không đạt trong sạch, vững mạnh

Bài học kinh nghiệm từ những tổ chức cơ sở đảng không đạt trong sạch, vững mạnh

(BGĐT) - Xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ta. Văn kiện Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng". Từ những tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh nhiều năm không đạt trong sạch, vững mạnh có thể rút ra bài học kinh nghiệm để các cấp ủy cùng soi chiếu, thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng.