Tổng hợp Mới Nóng Đọc nhiều Ảnh Video
Đọc nhiều nhất
Nóng nhất
Cán bộ chủ chốt cấp xã: Nâng chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Cán bộ chủ chốt cấp xã: Nâng chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

(BGĐT) - Cán bộ chủ chốt cấp xã giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ ở cơ sở. Do vậy, thời gian qua, đội ngũ này thường xuyên được quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng nâng chuẩn cả về chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.