Tổng hợp Mới Nóng Đọc nhiều Ảnh Video
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh 9-2 (1907-2017):

Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam

Cập nhật: 14:58|09/02/2017

(BGĐT) - Đồng chí Trường Chinh thuộc lớp các nhà lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam. Ông là người bạn chiến đấu, cộng sự gần gũi và chí cốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 3 lần đảm trách cương vị Tổng Bí thư của Đảng dưới  các tên gọi khác nhau: Đảng Cộng sản Đông Dương (năm 1941), Đảng Lao động Việt Nam (năm 1952) và Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1986), đồng chí Trường Chinh là trường hợp đặc biệt của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Trường Chinh, Nhà lãnh đạo, kiệt xuất, cách mạng, Việt Nam

Đồng chí Trường Chinh thăm Lâm trường Lục Nam, tháng 1-1964.   Ảnh tư liệu

Người cộng sản kiên cường

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9-2-1907 ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, mất ngày 30-9-1988 tại Hà Nội. Đồng chí Trường Chinh là một trong những người tiên phong vận động thành lập Đảng và trở thành chiến sĩ cộng sản lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). 

Năm 1940, hầu hết Ban Chấp hành T.Ư Đảng bị thực dân Pháp bắt và giết hại, đồng chí đã vượt qua sự truy lùng của kẻ thù, góp phần tổ chức lại Ban Chấp hành T.Ư, kiện toàn bộ máy của Đảng và đón đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Cuộc gặp gỡ lịch sử và sự thống nhất toàn diện giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Quyền Tổng Bí thư Trường Chinh ở Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành T.Ư (tháng 5-1941) đã đưa tới những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, để Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc. Tiếp đó là cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Là thành viên trong Bộ Chính trị, đồng chí có nhiều đóng góp vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành T.Ư Đảng trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Năm 1986, sớm nhận rõ xu thế của thời đại, trước thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đồng chí có đóng góp rất quan trọng với Đảng, khẳng định chủ trương đổi mới. Vang mãi trong lòng đồng bào ta lời phát biểu của đồng chí trong quá trình chuẩn bị Đại hội VI: "Đổi mới là đòi hỏi bức thiết của đất nước và của thời đại"; "Đổi mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với đất nước và dân tộc ta".  

Kiến trúc sư chiến lược - Nhà tổ chức tài năng

Nghị quyết T.Ư 8 được đồng chí Trường Chinh chuẩn bị theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Là linh hồn của cách mạng nhưng vì những nhiệm vụ quốc tế, đồng chí Nguyễn Ái Quốc hai lần vắng mặt ở trong nước (từ tháng 8-1942 đến tháng 10-1944 và từ tháng 2 đến tháng 5-1945), trách nhiệm to lớn của Đảng và cách mạng đặt lên vai Tổng Bí thư của Đảng. Đồng chí Trường Chinh đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết T.Ư 8, phát triển mạnh mẽ lực lượng chính trị với sự ra đời của các đoàn thể cứu quốc rộng rãi trong Mặt trận Việt Minh, xây dựng các An toàn khu (ATK). Trên cơ sở đó tổ chức lực lượng vũ trang, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, kịp thời để khi thời cơ tới, tiến lên Tổng khởi nghĩa.

Đồng chí Trường Chinh, Nhà lãnh đạo, kiệt xuất, cách mạng, Việt Nam

Tổng Bí thư Trường Chinh thăm hỏi các chiến sĩ nông nghiệp tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc lần thứ hai.  Ảnh tư liệu

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí đã nhanh chóng vạch ra chiến lược chiến tranh ái quốc với tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" (năm 1947) và chỉ ra con đường phát triển của cách mạng Việt Nam qua Báo cáo "Luận cương cách mạng Việt Nam" (1951), góp phần đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến ái quốc vĩ đại của dân tộc.

Đồng chí có đóng góp lớn lao vào việc xây dựng hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa vững chắc, cùng Bộ Chính trị chuẩn bị và đưa ra các quyết sách chiến lược lớn, dẫn tới thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước khủng hoảng KT-XH, đồng chí thâm nhập thực tế, tổng kết kinh nghiệm, tập hợp sáng kiến của nhân dân, tìm tòi lý luận và đề nghị với Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới. Thắng lợi của công cuộc đổi mới khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới toàn diện do Đại hội VI đề ra mà đồng chí Trường Chinh là một trong những người đề xướng công cuộc đổi mới, là Tổng Bí thư của đổi mới.

Nhà lý luận chính trị xuất sắc - Nhà văn hóa lớn

Ba lần trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc về lý luận và chỉ đạo thực tiễn khởi nghĩa giành chính quyền, về chiến tranh nhân dân - toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính; lý luận và tổ chức về xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất, đoàn kết toàn dân, thêm bạn, bớt thù; lý luận và chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và pháp luật; về công tác tư tưởng, công tác văn hóa - văn nghệ...

Những cống hiến đó thể hiện việc nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ với sự hiểu biết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng thời tỏ rõ năng lực tư duy sáng tạo và đúng đắn của Trường Chinh. Vì vậy, những chiến lược, sách lược mới do đồng chí đề xuất và những vấn đề thực tiễn do đồng chí tổng kết đã trở thành lý luận và những bài học lớn của Đảng ta.

Thu Phong (tổng hợp)

Đồng chí Trường Chinh, Nhà lãnh đạo, kiệt xuất, cách mạng, Việt Nam
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Đọc nhiều nhất
Nóng nhất

MỜI QUẢNG CÁO TRỰC TRUYẾN

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
Trên Báo Bắc Giang điện tử
Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả

XEM NGAY