Hôm nay: 25/06/2017 01:54:45 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh 9-2 (1907-2017):

Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam

(BGĐT) - Đồng chí Trường Chinh thuộc lớp các nhà lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam. Ông là người bạn chiến đấu, cộng sự gần gũi và chí cốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 3 lần đảm trách cương vị Tổng Bí thư của Đảng dưới  các tên gọi khác nhau: Đảng Cộng sản Đông Dương (năm 1941), Đảng Lao động Việt Nam (năm 1952) và Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1986), đồng chí Trường Chinh là trường hợp đặc biệt của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Trường Chinh, Nhà lãnh đạo, kiệt xuất, cách mạng, Việt Nam

Đồng chí Trường Chinh thăm Lâm trường Lục Nam, tháng 1-1964.   Ảnh tư liệu

Người cộng sản kiên cường

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9-2-1907 ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, mất ngày 30-9-1988 tại Hà Nội. Đồng chí Trường Chinh là một trong những người tiên phong vận động thành lập Đảng và trở thành chiến sĩ cộng sản lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). 

Năm 1940, hầu hết Ban Chấp hành T.Ư Đảng bị thực dân Pháp bắt và giết hại, đồng chí đã vượt qua sự truy lùng của kẻ thù, góp phần tổ chức lại Ban Chấp hành T.Ư, kiện toàn bộ máy của Đảng và đón đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Cuộc gặp gỡ lịch sử và sự thống nhất toàn diện giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Quyền Tổng Bí thư Trường Chinh ở Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành T.Ư (tháng 5-1941) đã đưa tới những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, để Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc. Tiếp đó là cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Là thành viên trong Bộ Chính trị, đồng chí có nhiều đóng góp vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành T.Ư Đảng trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Năm 1986, sớm nhận rõ xu thế của thời đại, trước thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đồng chí có đóng góp rất quan trọng với Đảng, khẳng định chủ trương đổi mới. Vang mãi trong lòng đồng bào ta lời phát biểu của đồng chí trong quá trình chuẩn bị Đại hội VI: "Đổi mới là đòi hỏi bức thiết của đất nước và của thời đại"; "Đổi mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với đất nước và dân tộc ta".  

Kiến trúc sư chiến lược - Nhà tổ chức tài năng

Nghị quyết T.Ư 8 được đồng chí Trường Chinh chuẩn bị theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Là linh hồn của cách mạng nhưng vì những nhiệm vụ quốc tế, đồng chí Nguyễn Ái Quốc hai lần vắng mặt ở trong nước (từ tháng 8-1942 đến tháng 10-1944 và từ tháng 2 đến tháng 5-1945), trách nhiệm to lớn của Đảng và cách mạng đặt lên vai Tổng Bí thư của Đảng. Đồng chí Trường Chinh đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết T.Ư 8, phát triển mạnh mẽ lực lượng chính trị với sự ra đời của các đoàn thể cứu quốc rộng rãi trong Mặt trận Việt Minh, xây dựng các An toàn khu (ATK). Trên cơ sở đó tổ chức lực lượng vũ trang, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, kịp thời để khi thời cơ tới, tiến lên Tổng khởi nghĩa.

Đồng chí Trường Chinh, Nhà lãnh đạo, kiệt xuất, cách mạng, Việt Nam

Tổng Bí thư Trường Chinh thăm hỏi các chiến sĩ nông nghiệp tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc lần thứ hai.  Ảnh tư liệu

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí đã nhanh chóng vạch ra chiến lược chiến tranh ái quốc với tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" (năm 1947) và chỉ ra con đường phát triển của cách mạng Việt Nam qua Báo cáo "Luận cương cách mạng Việt Nam" (1951), góp phần đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến ái quốc vĩ đại của dân tộc.

Đồng chí có đóng góp lớn lao vào việc xây dựng hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa vững chắc, cùng Bộ Chính trị chuẩn bị và đưa ra các quyết sách chiến lược lớn, dẫn tới thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước khủng hoảng KT-XH, đồng chí thâm nhập thực tế, tổng kết kinh nghiệm, tập hợp sáng kiến của nhân dân, tìm tòi lý luận và đề nghị với Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới. Thắng lợi của công cuộc đổi mới khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới toàn diện do Đại hội VI đề ra mà đồng chí Trường Chinh là một trong những người đề xướng công cuộc đổi mới, là Tổng Bí thư của đổi mới.

Nhà lý luận chính trị xuất sắc - Nhà văn hóa lớn

Ba lần trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc về lý luận và chỉ đạo thực tiễn khởi nghĩa giành chính quyền, về chiến tranh nhân dân - toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính; lý luận và tổ chức về xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất, đoàn kết toàn dân, thêm bạn, bớt thù; lý luận và chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và pháp luật; về công tác tư tưởng, công tác văn hóa - văn nghệ...

Những cống hiến đó thể hiện việc nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ với sự hiểu biết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng thời tỏ rõ năng lực tư duy sáng tạo và đúng đắn của Trường Chinh. Vì vậy, những chiến lược, sách lược mới do đồng chí đề xuất và những vấn đề thực tiễn do đồng chí tổng kết đã trở thành lý luận và những bài học lớn của Đảng ta.

Thu Phong (tổng hợp)

Đồng chí Trường Chinh, Nhà lãnh đạo, kiệt xuất, cách mạng, Việt Nam
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Nuôi, cấy ghép thành công trai nước ngọt lấy ngọc

Nuôi, cấy ghép thành công trai nước ngọt lấy ngọc

(BGĐT) - Dù chưa qua trường đào tạo nào liên quan đến kỹ thuật nông nghiệp nhưng anh Trương Đình Tùng (SN 1992), thôn Dạo Lưới, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam đã thành công với mô hình nuôi, cấy ghép trai nước ngọt lấy ngọc xuất khẩu và là người đầu tiên đưa kỹ thuật mới này về áp dụng tại tỉnh Bắc Giang.

Vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ mạnh nhờ chất lượng vượt trội

Vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ mạnh nhờ chất lượng vượt trội

Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang Đào Xuân Cường cho biết, đến ngày 23-6, số lượng vải thiều toàn tỉnh đã tiêu thụ được là 39.451 tấn, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh; trong đó, vải sớm gần 30.049 tấn đã tiêu thụ gần hết và vải chính vụ gần 9.402 tấn. 

Biến rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ

Biến rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ

(BGĐT)- Để xử lý rác thải ở chợ Tam Dị, huyện Lục Nam (Bắc Giang), anh Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Quản lý chợ Tam Dị đã mua chiếc máy nghiền nhựa về cải tiến bộ phận hãm dao cắt thành máy nghiền rác thải tạo ra loại phân bón hữu cơ rất tốt.

Tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng sống

Tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng sống

(BGĐT) - Trong những năm gần đây, có rất nhiều vụ việc phức tạp xảy ra làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Điển hình là các vụ biểu tình, đình công, lạm dụng trẻ em, bạo lực học đường, đuối nước… Để góp phần ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc xảy ra, tác giả Nguyễn Ngọc Hằng, chuyên viên Ban Tổ chức (Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang) đưa ra ý tưởng “Tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng sống”.

Đam mê

Đam mê

Ông Nguyễn Đắc Nông, phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã cất công sưu tầm được hơn 300 hiện vật thuộc 10 bộ sưu tập khác nhau, trong đó nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hóa. Trong ảnh: Ông Nông giới thiệu những cổ vật cho các cháu Trường Mầm non thị trấn Cầu Gồ (Yên Thế).

Giải tỏa bãi tập kết cát, sỏi trái phép ven sông: Nơi rốt ráo, chỗ ngổn ngang

Giải tỏa bãi tập kết cát, sỏi trái phép ven sông: Nơi rốt ráo, chỗ ngổn ngang

(BGĐT) - Thời gian qua, các cấp chính quyền, ngành chức năng đã quyết liệt yêu cầu các chủ bến bãi vật liệu xây dựng giải tỏa xong trước ngày 30-6 năm nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang. Nhiều nơi có cách làm hiệu quả, giải tỏa dứt điểm, đúng quy định nhưng cũng có địa phương chưa tích cực vào cuộc.

Nỗi buồn dài từ ma túy

Nỗi buồn dài từ ma túy

(BGĐT) - Nhìn danh sách 86 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động-Xã hội tỉnh, ông Thân Mạnh Quỳnh, Phó trưởng Phòng Tư vấn giáo dục hòa nhập cộng đồng của Trung tâm cho biết: Độ tuổi trung bình chỉ hơn 30 thôi; 8X, 9X rất nhiều. Lẽ ra ở lứa tuổi này, họ phải là trụ cột gia đình, là niềm vui của cha mẹ, chỗ dựa của vợ con, nguồn lao động chính của xã hội… Vậy mà ngược lại, ma túy đang là nỗi buồn dài ám ảnh bao gia đình.

Khi chị lao công... ốm

(BGĐT) - Mấy hôm nay, tuyến đường dọc tổ dân phố không thấy tiếng xe đẩy của chị lao công như mọi khi. Vắng tiếng xe quen thuộc ấy cũng đồng nghĩa với rác không có người thu gom. Vốn dân cư đa dạng, ngoài số ít là cán bộ, còn đa phần làm nghề tráng bánh, chạy chợ, mộc nên rác trong sinh hoạt cũng muôn vẻ.