CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Kết luận hai cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

(BGĐT) - Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy họp kỳ thứ 8, thứ 9 xem xét, kết luận hai cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

1- Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Tiến Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, nguyên Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng trong việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; chi trả chế độ trợ cấp cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Yên Dũng trong thời gian đồng chí Nguyễn Tiến Duẩn giữ chức vụ Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng (từ tháng 7-2011 đến 6-2015). Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy kết luận đồng chí Nguyễn Tiến Duẩn trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản có vi phạm, khuyết điểm như sau:

- Việc chi trả trợ cấp không thường xuyên ở một số nội dung chưa kịp thời; các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, người có công qua đời nhưng không tiến hành cắt chế độ kịp thời theo quy định (thời gian cắt chế độ chậm từ 1 đến 4 tháng).

- Công tác quản lý tài sản không chặt chẽ. Không kiên quyết chỉ đạo kế toán chấp hành đúng quy định trong việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán. Từ năm 2011 đến năm 2014, đơn vị không xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; năm 2011, 2012 không thực hiện công khai tài chính theo quy định.

- Việc kiểm tra, xét duyệt chứng từ chi chưa chặt chẽ, nhiều chứng từ chi được lập không bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ.

- Duyệt chứng từ khống để rút tiền và hợp thức hóa một số nội dung chi sai quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

- Buông lỏng công tác quản lý quỹ tiền mặt; duyệt chi tạm ứng cho một số đối tượng sai quy định; không thực hiện chế độ kiểm kê quỹ tiền mặt theo quy định dẫn đến hụt quỹ tiền mặt số tiền lớn, thời gian dài.   

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Tiến Duẩn là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

* UBKT Tỉnh ủy đề nghị:

BTV Tỉnh ủy cho tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật về đảng đối với đồng chí Nguyễn Tiến Duẩn theo quy định; đồng thời chuyển nội dung duyệt chứng từ khống để rút tiền và hợp thức hóa một số nội dung chi sai quy định cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh để tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo BTV Huyện ủy Yên Dũng, đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn hóa - Xã hội (giai đoạn 2011-2015) kiểm điểm trách nhiệm về việc để cán bộ thuộc quyền quản lý vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

* UBKT Tỉnh ủy yêu cầu:

- BTV Huyện ủy, UBND huyện Yên Dũng:

+ BTV Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực tài chính, ngân sách đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời. Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đảng, chính quyền đối với các cá nhân có liên quan.

+ UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế huyện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân về những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phân công. Kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý nhà nước đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Kho bạc Nhà nước huyện và Chi cục Thuế huyện Yên Dũng: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm định, phê duyệt quyết toán, kiểm soát hồ sơ, chứng từ chi, quản lý hóa đơn đã không phát hiện vi phạm như đã nêu trên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm định quyết toán việc quản lý, sử dụng kinh phí thuộc lĩnh vực được giao.

2- Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy; đồng chí Thân Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Sơn Tùng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBND xã; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác quản lý và sử dụng tài chính. Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy kết luận Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã có khuyết điểm, vi phạm như sau:

- Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy

+ Chưa duy trì thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy; chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã trong việc thực hiện Quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế; chưa quyết liệt chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Chưa thực sự quan tâm kiểm tra, giám sát UBND xã trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí.

+ Thiếu kiểm tra, giám sát UBND xã trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để UBND xã duyệt chi chứng từ khống quyết toán với ngân sách nhà nước, lập quỹ trái phép, sử dụng không đúng quy định.

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã  

+ Chưa duy trì thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND xã.

+ Buông lỏng công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn: Chưa thực hiện việc quản lý quỹ đất công ích tại thôn Gốc Vối và chỉ đạo Ban quản lý thôn Sậy Mới khắc phục việc giao thầu đất công ích trái quy định; chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định trên địa bàn trong thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân; chưa thực hiện nghiêm túc Công văn số 32/UBND-TNMT ngày 18-1-2016 của UBND huyện về xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển đất, cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

- Duyệt chi hồ sơ, chứng từ quyết toán khống với ngân sách nhà nước để lập quỹ trái phép, sử dụng không đúng quy định. 

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã Trù Hựu đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

* UBKT Tỉnh ủy yêu cầu

 - BTV Huyện ủy Lục Ngạn

+ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. 

+ Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các cá nhân có liên quan.

- Đảng ủy, UBND xã Trù Hựu

+ Tổ chức kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, hạn chế đã nêu trên.

+ Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các nguyên tắc, chế độ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách xã.

+ Thu hồi số tiền chi không đúng quy định theo Kết luận của UBKT Tỉnh ủy về Ngân sách huyện.

Kết luận, hai cuộc, kiểm tra, dấu hiệu, vi phạm
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Anh Lê Văn Tuân: Điển hình khởi nghiệp

Anh Lê Văn Tuân: Điển hình khởi nghiệp

(BGĐT) - Học hết lớp 12, anh Lê Văn Tuân, thôn Đền Giếng, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) không thi đại học mà lựa chọn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, theo học ngành chăn nuôi thú y. Với vốn kiến thức có được, anh áp dụng vào sản xuất, kinh doanh. Từ hai bàn tay trắng, sau 13 năm, anh đã có số vốn vài tỷ đồng. 

Vốn cho thanh niên khởi nghiệp: Điều kiện cần nhưng chưa đủ

Vốn cho thanh niên khởi nghiệp: Điều kiện cần nhưng chưa đủ

(BGĐT) - Bằng sức trẻ và nhạy bén tiếp cận cái mới, thời gian qua trên địa bàn tỉnh  Bắc Giang đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế của thanh niên nông thôn. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất của nhiều bạn trẻ khi khởi nghiệp là vốn đầu tư.

Mật ngọt tháng Ba

Mật ngọt tháng Ba

(BGĐT) - Vào cữ tháng Ba, nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc như vẫy gọi những đàn ong về làm mật. Nắm bắt quy luật này, không ít người di chuyển ong đến một số vùng cây ăn quả trọng điểm để khai thác mật hoa và thu lợi nhuận lớn. 

Đâu chỉ là việc làm

(BGĐT) - Tại buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo nữ của tỉnh nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Hải ngoài ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của chị em phụ nữ nói chung, cán bộ nữ lãnh đạo nói riêng còn bày tỏ băn khoăn về đời sống văn hoá, tinh thần của nữ công nhân các khu, cụm công nghiệp.

 

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:84.0240.3856624
Fax:+84.0240.3856624 , E_mail: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.