Muốn nâng cao chất lượng hoạt động, phải bắt đầu từ mỗi đại biểu dân cử

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Sáng nay (9/8), kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trước kỳ họp, Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp và xuyên suốt hoạt động của nhiệm kỳ. Theo đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, muốn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, phải bắt đầu từ mỗi đại biểu dân cử.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Thưa đồng chí! Kỳ họp thứ hai diễn ra trong bối cảnh Bắc Giang vừa trải qua đại dịch Covid-19 và đang quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH. Những nội dung chính nào sẽ được kỳ họp bàn thảo và thông qua tại kỳ họp này, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái chúc mừng đồng chí Lê Thị Thu Hồng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Phát huy những kết quả nổi bật, dấu ấn đậm nét của nhiệm kỳ 2016-2021 và kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Xem xét các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng; thảo luận, quyết nghị thông qua 18 nghị quyết và nhiều nội dung quan trọng…

Đặc biệt, trên cơ sở các nội dung và chương trình đã thông qua, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thích hợp cho hoạt động thảo luận tại tổ và tại hội trường; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng tính đối thoại và giải trình tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cụ thể tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nhấn mạnh thảo luận nội dung gì để thực hiện mục tiêu phát triển KT- XH trong giai đoạn mới, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Khi Bắc Giang từng bước kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, bước vào trạng thái bình thường mới, chúng tôi xác định giai đoạn mới thì HĐND tỉnh sẽ tập trung làm cái gì, làm như thế nào và điểm gì mới cần tập trung. Ở kỳ họp này, các đại biểu sẽ thảo luận sâu về thực hiện mục tiêu kép, làm gì để khôi phục sản xuất an toàn, hoạt động trở lại của các khu, cụm công nghiệp. Cùng đó, vấn đề về rác thải mà cử tri từ nhiệm kỳ trước quan tâm cũng được bàn tới; trong đó đi sâu phân tích việc xây dựng nhà máy, thu gom, xử lý rác, giá dịch vụ... Một điểm mới nữa là từ kỳ họp này, Hội đồng chú trọng tăng cường thảo luận ở tổ, các đồng chí lãnh đạo, thành viên UBND tỉnh dự họp ở tổ nào thì có trách nhiệm trao đổi, giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, chất vấn ở tổ đó.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Thưa đồng chí! Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định, phấn đấu đưa Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh sẽ làm gì để cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đó?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh xác định luôn đồng hành cùng UBND tỉnh, tạo điều kiện, cơ chế cho chính quyền trong phạm vi quy định của pháp luật và phải đúng, trúng, xuất phát từ lợi ích chính đáng của cử tri.

Để việc đồng hành hiệu quả, từ kinh nghiệm, kết quả của các nhiệm kỳ trước, ở nhiệm kỳ này, chúng tôi chú trọng đổi mới toàn diện các hoạt động, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp và thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Cùng đó, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, kịp thời tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, góp phần tạo những thay đổi căn bản diện mạo của tỉnh. Muốn vậy thì trước hết, phải bắt đầu từ mỗi đại biểu dân cử, phụ thuộc vào năng lực, trách nhiệm của mỗi người với cử tri.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí vừa nhắc tới vai trò của đại biểu trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Trong khi ở nhiệm kỳ này, 2/3 đại biểu tham gia lần đầu. Đây sẽ là thuận lợi hay khó khăn, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Tôi cho rằng, đây có cả thuận lợi và khó khăn. Trên thực tế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc chủ yếu và được quyết định bởi chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND. Nếu các đại biểu thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động; được cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ; được tạo điều kiện về thời gian, điều kiện làm việc… cộng với sự trách nhiệm, gắn bó với cử tri, ý thức về lời hứa trước cử tri thì chắc chắn chất lượng hoạt động được nâng lên. Bởi khi được tập huấn, tăng tính chuyên nghiệp, lại có đầy đủ thông tin sẽ giúp đại biểu phân tích, đánh giá vấn đề đúng đắn, khách quan và kiến nghị các biện pháp giải quyết phù hợp; tự tin hơn trong biểu quyết. Như vậy thì khó khăn sẽ biến thành thuận lợi với mỗi người.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

HĐND tỉnh đã bước vào kỳ họp thứ hai. Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, đáp ứng niềm tin của cử tri, HĐND tỉnh tập trung vào những giải pháp, nội dung chủ yếu gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Có thể nói, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND vừa là quá trình phấn đấu của các cơ quan dân cử, vừa là yêu cầu thực tiễn và là đòi hỏi chính đáng của cử tri đối với cơ quan đại diện cho mình. Từ kết quả, kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ này hứa hẹn sẽ là nhiệm kỳ của đổi mới và sáng tạo, mở ra nhiều niềm tin và hy vọng, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Chúng tôi xác định có 5 giải pháp cơ bản cần tập trung thực hiện, đó là:

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Thứ nhất, tăng cường mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri, nhân dân. Từng vị đại biểu HĐND tỉnh phải tăng cường tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri theo quy định...

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó tập trung đổi mới phương pháp tổ chức, điều hành thảo luận tại kỳ họp, tạo môi trường cho đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng động viên đội lái xe tình nguyện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh, TP phía Nam chống dịch.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của HĐND, chú trọng xây dựng chương trình, lựa chọn nội dung giám sát đúng trọng tâm, những vấn đề nóng, bức xúc được đại biểu, cử tri quan tâm. Đặc biệt phải quan tâm các vấn đề sau giám sát; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát để bảo đảm các kiến nghị phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7/2021.

Thứ tư, đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng ngoài việc tiếp xúc định kỳ, cần tăng cường tổ chức tiếp xúc chuyên đề theo ngành nghề, theo giới và các thành phần liên quan đến những vấn đề HĐND dự kiến sẽ thảo luận, quyết định.

Thứ năm, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, các ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng với toàn dân tận dụng các thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử

Cử tri thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (bên trái) và TP Bắc Giang (bên phải) kiến nghị với các đại biểu HĐND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Với vai trò là Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí có điều gì gửi tới cử tri trong tỉnh?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Mọi hoạt động của HĐND, của các đại biểu đều hướng tới cử tri và nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Do đó, chúng tôi rất mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, giám sát của cử tri với tập thể Thường trực, các ban của HĐND tỉnh và các đại biểu để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần đưa tỉnh ta ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, đại biểu dân cử
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
   
 
© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856.624
Fax:+84.0204.3856.624 , Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.