Báo Hà Bắc tuyên truyền công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

Báo Hà Bắc, tuyên truyền, công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc

Sau thắng lợi mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Nhiệm vụ của Báo Hà Bắc trong thời kỳ này là tuyên truyền kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tích cực vào việc phổ biến, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nâng cao tính thực tiễn, tính chân thực, tính chiến đấu, đấu tranh mạnh mẽ chống những mặt tiêu cực trong quản lý kinh tế và đời sống, kịp thời đập tan thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch.

Về công tác xây dựng Đảng, báo tập trung tuyên truyền các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, V của Đảng và các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III, IV, V, VI, đại hội các huyện, thị xã và cơ sở. Báo đưa tin, tường thuật, công bố các văn kiện, kịp thời giải thích các quan điểm, chính sách, chủ trương mới của Đảng. Ngoài ra còn tập trung tuyên truyền, giới thiệu lịch sử, truyền thống của Đảng bộ, những lời giáo huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh sinh hoạt của Đảng bộ các cấp, các ngành trong việc nâng cao đạo đức cách mạng, giữ gìn lối sống lành mạnh, giản dị, nâng cao kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn.

Những dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí: Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, báo giới thiệu truyền thống cách mạng oanh liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hà Bắc.

Mục Xây dựng Đảng trên Báo Hà Bắc thường xuyên giới thiệu những điển hình tập thể và cá nhân về tự phê bình và phê bình, giữ gìn đạo đức cách mạng, tăng cường đoàn kết nội bộ, hết lòng phục vụ nhân dân. Báo cũng tập trung tuyên truyền các kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, hoạt động của các đoàn thể nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền, đã góp phần vào thành công rực rỡ của các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở tỉnh ta, số cử tri đi bỏ phiếu khá cao, riêng kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước (25/4/1976), 100% cử tri trong tỉnh đã đi bỏ phiếu.

Báo Hà Bắc, tuyên truyền, công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc

Đồng chí Nguyễn Thanh Quất (bên phải), Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc khen thưởng Báo Hà Bắc tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1983).

Báo tích cực đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong Đảng, phê phán tệ quan liêu, tham nhũng, ức hiếp nhân dân. Phát hiện những khuyết điểm nghiêm trọng của những cán bộ chủ chốt xã Yên Lư và Chủ nhiệm Hợp tác xã gạch ngói Thành Hưng (Yên Dũng). Sau loạt bài đăng trên Báo Hà Bắc, Huyện uỷ Yên Dũng đã kết luận khẳng định, thông tin trên Báo Hà Bắc là hoàn toàn chính xác. Huyện uỷ Yên Dũng đã ra quyết định cách chức và khai trừ Đảng đối với Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã Yên Lư, cơ quan pháp luật đã truy tố và tuyên phạt Chủ nhiệm Hợp tác xã gạch ngói Thành Hưng 3 năm tù.

Qua các thể loại khác nhau, trên mặt Báo Hà Bắc thường xuyên phản ánh các hoạt động của chính quyền các cấp, các đoàn thể nhân dân. Tuyên truyền phát triển kinh tế, trọng tâm là kinh tế nông nghiệp vẫn là chủ đề chính của Báo Hà Bắc. Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Báo Hà Bắc thường xuyên đưa tin, bài phản ánh khí thế lao động sản xuất của nông dân, công nhân phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch do các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Kết thúc mỗi năm, báo đều có bài tổng kết những thành tích kinh tế đã đạt được, có sự so sánh, đánh giá, rút ra những kinh nghiệm phục vụ cho các cấp, các ngành chỉ đạo sản xuất những năm sau.

Báo cũng tuyên truyền chủ trương giao đất, giao rừng của Đảng, tuyên truyền chủ trương tổ chức kinh doanh kinh tế đồi rừng theo hướng nông - lâm kết hợp, tuyên truyền việc củng cố quan hệ sản xuất XHCN. Báo đã mở các chuyên mục "Bạn cần biết", "Ý kiến bạn đọc", "Qua thư bạn đọc", "Chuyện kỳ này" nhằm giải đáp các thắc mắc, trang bị cho người sản xuất những kiến thức cần thiết, là cầu nối giữa bạn đọc với Báo Hà Bắc.

Báo đã tổ chức cho phóng viên những đợt đi sâu xuống cơ sở tìm hiểu tình hình, thâm nhập thực tế, đã phát hiện được nhiều điển hình trong tổ chức sản xuất và quản lý giỏi, viết bài giới thiệu trên báo, như: "Phồn Xương từ yếu kém đi lên", "Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ở Hợp tác xã vôi Quyết Tiến", "Hợp tác xã ngói Phương Đông, 10 năm liền hoàn thành kế hoạch", "Tương Giang làm giàu từ thủ công nghiệp", "Tân Mộc giảm 1/3 lao động vẫn sản xuất giỏi", "Tổ chức lao động ở Hợp tác xã Cảnh Thuỵ"...

Một chủ đề mà Báo Hà Bắc tập trung tuyên truyền trong nhiều năm là chiến dịch làm thuỷ lợi cải tạo đất. Từ đợt 1 của chiến dịch bắt đầu vào cuối năm 1977 đến đợt 8 vào năm 1983, Báo Hà Bắc luôn bám sát phong trào, đưa tin, viết bài phản ánh không khí ra quân trên các công trường thuỷ lợi, các địa phương, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, những tập thể hoàn thành chỉ tiêu. Kết thúc 7 chiến dịch làm thuỷ lợi cải tạo đất (cuối năm 1981) báo đưa tin toàn tỉnh đã có gần 60 triệu lượt người tham gia, đào đắp 238 triệu mét khối đất, làm 6,4 triệu tấn phân bón.

Báo Hà Bắc, tuyên truyền, công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc

Vừa ra khỏi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với nhiều hậu quả nặng nề chưa khắc phục xong, quân và dân ta lại bước vào cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, toàn tỉnh dấy lên cao trào cách mạng "Quyết thắng quân xâm lược". Hàng nghìn con em các dân tộc tỉnh ta lên đường tòng quân giết giặc. Hàng chục nghìn dân quân tự vệ tham gia xây dựng phòng tuyến, xây dựng làng chiến đấu, các tuyến đường quân sự ở các địa phương... Báo Hà Bắc đã bám sát tình hình, phản ánh kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, khí thế sẵn sàng chiến đấu của quân và dân cả nước, của quân và dân tỉnh ta.

Chiến tranh kết thúc, công cuộc xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tiếp tục được thực hiện. Tháng 1/1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 100 chủ trương khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp. Sau một vụ thực hiện Chỉ thị 100, Báo Hà Bắc phối hợp với Huyện uỷ và UBND huyện Tân Yên tổ chức cuộc trao đổi với 6 chủ nhiệm hợp tác xã, đánh giá kết quả vụ đầu tiên thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết 11 của Tỉnh uỷ. Hội nghị khẳng định: Khoán sản phẩm là cách khoán hiệu quả nhất và tiến bộ nhất hiện nay. Hội nghị quyết định mở rộng cơ chế khoán sản phẩm theo Chỉ thị 100 của Ban Bí thư ra toàn huyện. Sau cuộc hội thảo ở Tân Yên, Báo Hà Bắc mở rộng tuyên truyền khoán sản phẩm, đấu tranh với quan điểm không muốn thực hiện khoán sản phẩm trong nông nghiệp.

Vào đầu những năm 1980, Báo Hà Bắc đã sớm phát hiện việc trồng cây đỗ tương vụ xuân xuống ruộng bỏ hoá của Hợp tác xã Tân Giáo, xã Tân Mộc (Lục Ngạn). Hợp tác xã Tân Giáo có gần 100 ha canh tác không có nước cấy lúa chiêm xuân. Hàng năm sau khi gặt lúa mùa là bỏ đất trống cho đến vụ mùa sang năm. Không để đất bỏ hoang, ban quản lý hợp tác xã đã vận động xã viên trồng đỗ tương xuân xuống chân ruộng không cấy lúa. Báo đã tập trung giới thiệu dài kỳ về Hợp tác xã Tân Giáo. Từ chỗ chỉ có vài chục héc ta ban đầu ở Hợp tác Tân Giáo đã nhân lên diện tích đại trà của cả xã Tân Mộc với 200 ha đỗ tương xuân, hàng năm bán cho Nhà nước 200 - 250 tấn đỗ tương hàng hoá. Báo Hà Bắc đã kết hợp với Huyện uỷ Lục Ngạn đề xuất phong trào "Tân Mộc hoá" ra toàn huyện Lục Ngạn. Nhân dịp Tết Nhâm Tuất (1982), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã về thăm Tân Mộc. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã phát động thi đua học tập, đuổi kịp và vượt Tân Mộc, mở rộng phong trào "Tân Mộc hoá" ra toàn tỉnh. Tháng 7/1982, Ban Biên tập báo đã phối hợp với Huyện uỷ Lạng Giang, Ty Thương nghiệp và Ty Ngoại thương sơ kết phong trào "Tân Mộc hoá" với 5 huyện trung du, miền núi, uốn nắn phong trào đi vào toàn diện.

Kể từ ngày hợp nhất hai tờ báo Sông Thương và Bắc Ninh, Báo Hà Bắc đã tập trung tuyên truyền cho hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng CNXH và chống Mỹ cứu nước. Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đời sống khó khăn nhưng cán bộ, công nhân viên Báo Hà Bắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày Báo Hà Bắc ra số đầu tiên (1/4/1963 - 1/4/1978), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp nghe Ban Biên tập báo cáo về 15 năm hoạt động và trưởng thành của Báo Hà Bắc.

Sau khi nghe đồng chí Tổng Biên tập báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết luận: 15 năm qua, Báo Hà Bắc đã nắm vững các chủ trương lớn và Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, tuyên truyền, tổ chức có kết quả phong trào quần chúng tiến hành ba cuộc cách mạng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong từng thời kỳ, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong quần chúng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế, xây dựng CNXH và kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Báo luôn đấu tranh chống mọi tiêu cực nhằm củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật, chống tác phong quan liêu, phiền hà, nêu cao đạo đức cách mạng và nếp sống văn minh.

Báo Hà Bắc, tuyên truyền, công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với cán bộ, phóng viên báo Hà Bắc (năm 1988).

Về nhiệm vụ của Báo Hà Bắc trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhấn mạnh: "Báo phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ tỉnh, ra sức giáo dục ý thức làm chủ tập thể, tinh thần cách mạng tấn công, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1978 và kế hoạch 5 năm (1976-1980)... Hình thức tờ báo phải đẹp, hấp dẫn người đọc, bài viết ngắn, sinh động, nhiều thông tin. Phóng viên Báo phải ra sức học tập, nâng cao trình độ chính trị, quản lý kinh tế, văn hoá, khổ luyện về nghiệp vụ, bút pháp để hiệu quả chính trị và kinh tế của mỗi tin, bài ngày càng cao. Cần mở rộng lực lượng cộng tác viên, thông tin viên ở các đơn vị cơ sở, thu hút thêm ngày càng nhiều kỹ sư, công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý viết tin, bài cho Báo". Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định lấy ngày 1 tháng 4 hằng năm là ngày hội truyền thống của Báo Hà Bắc.

Sau 15 năm hợp nhất hai tờ báo của hai tỉnh thành Báo Hà Bắc, đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Biên tập Báo Hà Bắc.

Kỷ niệm 20 năm ngày Báo Hà Bắc ra số đầu tiên (1/4/1963 - 1/4/1983), Báo Hà Bắc vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Quất đã biểu dương những ưu điểm đồng thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm Báo Hà Bắc cần phải khắc phục. Nhân dịp này, Ban Biên tập tổ chức sinh hoạt chính trị đánh giá thành tựu, kiểm điểm thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong 10 năm (1976 - 1985), Báo Hà Bắc đã góp phần quan trọng trên mặt trận tư tưởng, thường xuyên phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh kịp thời phong trào cách mạng của quần chúng, cổ vũ mạnh mẽ nhân dân trong tỉnh phát huy ý chí và nhiệt tình cách mạng trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Báo đã phát hiện cái mới, đấu tranh cho cái mới thắng lợi, đã phê phán những mặt tiêu cực, góp phần vào việc xây dựng con người mới, xây dựng tư tưởng cách mạng cho quần chúng.

Tòa soạn (Tổng hợp từ Kỷ yếu Báo Bắc Giang nửa thế kỷ xây dựng và phát triển)
Báo Hà Bắc, tuyên truyền, công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856.624
Fax:+84.0204.3856.624 , Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.