Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050: Tạo động lực mới cho phát triển

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển
Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển
Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển
Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh đầu tuần này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh, việc quy hoạch tỉnh được phê duyệt là điều rất quan trọng, nó giống như mở ra cánh cửa rất lớn để thu hút đầu tư, khai thác các tiềm năng, thế mạnh vốn có của tỉnh, nâng cao vị thế của tỉnh, là thời cơ để chúng ta đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng KT – XH.

Cắt nghĩa thêm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nói rằng, nhìn vào quy hoạch, các nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng, thế mạnh, khả năng kết nối của Bắc Giang, nhìn thấy tương lai của chúng ta để họ bỏ vốn đầu tư. Do vậy thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh tới đây sẽ tiếp tục khởi sắc.

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Dây chuyền kiểm tra sản phẩm tại Công ty TNHH Daeyang Hà Nội, Cụm công nghiệp Đồng Đình (Tân Yên). Ảnh: Hữu Trình

Tại sao nói quy hoạch tỉnh tạo ra thời cơ để bứt phá? Vậy có thể hỏi khi chưa có quy hoạch tỉnh thì sao? Trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực từ 1/1/2019, quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định của pháp luật có liên quan; quy hoạch có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu gắn kết, nhất là khi xử lý các vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng.

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển
Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Công tác quản lý quy hoạch, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch cũng chưa được quy định rõ ràng, chế tài xử phạt các vi phạm trong công tác quy hoạch chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng thực hiện không theo quy hoạch. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch cũng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến còn tình trạng “quy hoạch treo”, gây lãng phí nguồn lực phát triển.

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang vừa đưa mô hình hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) trị giá hơn 6 tỷ đồng vào giảng dạy. Ảnh: Việt Hưng

Từ thực tế trên, ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng, Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện được ban hành và có hiệu lực đã tạo ra một hành lang pháp lý thống nhất trong công tác xây dựng, thực hiện và quản lý quy hoạch. Quy hoạch tỉnh được xây dựng là một bước đột phá trong công tác xây dựng và quản lý quy hoạch. Do đây là lần đầu tiên cả nước triển khai xây dựng quy hoạch tích hợp (tức là tất cả nội dung quy hoạch các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh được thể hiện trong quy hoạch tỉnh) theo quy định của Luật Quy hoạch.

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Thu hoạch dưa ở HTX Nông nghiệp Tiến Dũng (Yên Dũng). Ảnh: Việt Hưng

Với đòi hỏi như vậy nên trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhận thức rõ vấn đề này, tỉnh đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Quan điểm chỉ đạo là “ý tưởng từ trên xuống, cụ thể từ dưới lên”, do đó, trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc này để bảo đảm rằng, trong quá trình xây dựng quy hoạch có sự tham gia rất chặt chẽ của cấp cơ sở. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị nên công tác lập quy hoạch của tỉnh đã bảo đảm tiến độ đề ra, Bắc Giang là tỉnh đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển
Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Tin vui là tỉnh đầu tiên được phê duyệt quy hoạch, song chất lượng quy hoạch và việc triển khai thực hiện quy hoạch hiệu quả mới là điều vui hơn. Như nêu ở trên, chất lượng quy hoạch thể hiện ở chỗ bảo đảm được sự thống nhất, đồng bộ về nội dung và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện sau này, tránh để “quy hoạch treo”, gây lãng phí nguồn lực phát triển.

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Mô hình sản xuất rau trong nhà màng ở HTX Đồng Tâm 3, xã Danh Thắng (Hiệp Hòa).

Nhìn vào quy hoạch tỉnh thấy rõ được ý chí, khát vọng vươn lên của Bắc Giang với mục tiêu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Còn lộ trình đến năm 2050, tỉnh phấn đấu là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển
Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Theo đó, tỉnh xác định công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng gắn với phát triển không gian mới, đưa Bắc Giang trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng; dịch vụ phát triển đa dạng, có bước đột phá; nông nghiệp phát triển ổn định, theo hướng an toàn, chất lượng và hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức được phát huy, trở thành nhân tố chủ yếu đóng góp cho nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được phát triển toàn diện và thuộc nhóm tiên tiến của cả nước; đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân được nâng lên; mở rộng hợp tác, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc.

Bức tranh tương lai trên được xây dựng bằng tư duy đột phá, với cách làm “ý tưởng từ trên xuống, cụ thể từ dưới lên”, tranh thủ tối đa ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhân dân. Trên cơ sở đó, quy hoạch tỉnh xác định ba khâu đột phá, đó là: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải cách hành chính. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên.

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển
Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương về triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh. Theo quy định của Luật Quy hoạch, sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phải tiến hành đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Báo Bắc Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng chí Lê Ánh Dương yêu cầu Sở KH&ĐT chuẩn bị các điều kiện để ngày 1/3/2022 tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và triển khai kế hoạch thực hiện. Đồng chí lưu ý, quy hoạch tỉnh triển khai sớm tháng nào thì có lợi tháng đấy. Chúng ta không chỉ đi trước các tỉnh trong việc hoàn thành xây dựng quy hoạch mà còn phải phấn đấu đi trước trong việc tổ chức thực hiện để phát huy được hiệu quả quy hoạch, biến quy hoạch từ tầm nhìn trên giấy trở thành động lực phát triển KT – XH để người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi, toàn tỉnh được hưởng lợi.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tấn: Quản lý chặt phương án phát triển công nghiệp, không để chồng chéo

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Quy hoạch tỉnh xác định đến năm 2030 Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo đó, để phát triển công nghiệp cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với lĩnh vực này; đồng thời quản lý chặt chẽ phương án phát triển công nghiệp trong quy hoạch tỉnh, không để chồng chéo, chồng lấn các dự án. Thường xuyên rà soát các quy hoạch nhằm bảo đảm thống nhất và liên kết giữa các quy hoạch, nhất là giữa quy hoạch vùng huyện với quy hoạch tỉnh, giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển KT-XH, giữa quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng thể.

Chủ động xúc tiến đầu tư, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng hiện đại, chọn lọc. Tập trung vào 8 nhóm ngành nghề công nghiệp có tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là các ngành nghề tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, phù hợp với tiến trình hội nhập. Do đó, cần xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất và khuyến khích tiêu thụ sản phẩm cơ khí nội địa cũng như có chính sách hỗ trợ phát triển cơ khí theo hướng áp dụng công nghệ cao, ngành công nghiệp phụ trợ.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp (DN) hoạt động ổn định và mở rộng quy mô sản xuất. Tiếp cận các tập đoàn kinh tế lớn để tìm hiểu, định hướng, mời gọi các tập đoàn về đầu tư tại tỉnh. Thu hút cả các DN trong nước để tham gia vào chuỗi cung ứng của các DN FDI và chuỗi cung ứng toàn cầu. Hỗ trợ DN kết nối và liên kết DN thông qua các chương trình kết nối kinh doanh để tiếp nhận công nghệ và tiêu chuẩn hóa sản phẩm.

Xây dựng kế hoạch, bám sát vào Quy hoạch tỉnh để hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư về trình tự, thủ tục đầu tư, tuyển dụng lao động, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp…Phát triển ưu tiên các dự án hạ tầng công nghiệp theo không gian phát triển công nghiệp, bảo đảm tính khả thi và sự liên kết vùng động lực như: Phát triển theo trục kinh tế, giao thông, đô thị, thương mại dịch vụ và logistics để tạo sự đột phá trong phát triển công nghiệp.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Bình: Có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Một trong những quan điểm chỉ đạo chính trong Quy hoạch tỉnh là “Phát triển nhanh và bền vững là yêu cầu xuyên suốt, dựa chủ yếu vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức và chuyển đổi số toàn diện trở thành nhân tố đóng góp chủ yếu cho nâng cao chất lượng tăng trưởng”. Để thực hiện tốt nội dung này thì vai trò, trách nhiệm của ngành Khoa học và Công nghệ (KHCN) hết sức nặng nề, tập trung vào một số giải pháp.

Thứ nhất, cần phát triển toàn diện nguồn nhân lực KHCN góp phần phát huy tối đa nhân tố con người bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Coi yếu tố con người là nhân tố quan trọng nhất, là giải pháp mấu chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH. Tỉnh cần có những cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao đóng góp cho tỉnh; cử cán bộ đi đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những đóng góp của các cá nhân để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đóng góp cho quê hương.

Thứ hai, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng cống hiến vươn lên. Coi phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo là một nội dung quan trọng của Quy hoạch tỉnh, nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững. Muốn đạt được điều đó thì nội dung KHCN và đổi mới sáng tạo trong Quy hoạch tỉnh phải được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lấy DN làm trung tâm, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnh. Cần quan tâm đẩy mạnh ứng dựng KHCN vào thực tiễn; tăng tổng chi cho KHCN và đổi mới sáng tạo/tổng chi ngân sách địa phương; gia tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao/tổng giá trị sản xuất công nghiệp; phát triển DN có hoạt động đổi mới sáng tạo, DN KHCN, DN công nghệ cao, DN khởi nghiệp sáng tạo.

Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Bùi Thế Sơn: Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kết nối vùng

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Quy hoạch giao thông vận tải (GTVT) nằm trong Quy hoạch tỉnh đã bảo đảm tính đồng bộ giữa đường bộ, đường thủy, đường sắt; tính kết nối đối nội, đối ngoại phục vụ phát triển công nghiệp được thể hiện bằng số lượng các tuyến đường mở mới đi qua các khu, cụm công nghiệp hiện trạng và quy hoạch mới; đồng thời quy hoạch nhiều cảng đường thủy nội địa trên các sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam phục vụ phát triển công nghiệp.

Để thực hiện tốt quy hoạch tỉnh về lĩnh vực giao thông, trước hết cần công bố quy hoạch GTVT và thực hiện cắm mốc lộ giới theo quy hoạch. Phối hợp các địa phương, các ngành tăng cường quản lý quy hoạch dọc hai bên đường. Tập trung cao nguồn lực để đầu tư các tuyến đường giao thông hiện trạng và các tuyến đường mở mới theo quy hoạch, trong đó ưu tiên các tuyến đường động lực, kết nối đối ngoại (kết nối tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương); kết nối với các trục giao thông chính trong khu vực, kết nối các khu, cụm công nghiệp, khắc phục tình trạng đường độc đạo, nhỏ hẹp, đường vòng tránh qua các khu đô thị, khu dân cư,...

Phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công phục vụ trực tiếp phát triển công nghiệp như: 2 nút giao với cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn tại huyện Lạng Giang phục vụ KCN Tân Hưng và các khu, cụm công nghiệp khác trên địa bàn; mở rộng cầu Xương Giang; xây dựng đường vành đai V - Vùng Thủ đô (trên địa bàn tỉnh Bắc Giang) giai đoạn 1 phục vụ KCN Yên Sơn – Bắc Lũng; các tuyến đường kết nối đối ngoại kết nối với Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương...

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển GTVT rất lớn, cần đẩy mạnh các giải pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tăng cường phối hợp với các tỉnh, TP giáp ranh để cùng đầu tư, hoàn thành các công trình liên tỉnh phục vụ phát triển công nghiệp; hỗ trợ và tạo điều kiện nhà đầu tư xây dựng cảng đường thủy nội địa; xây dựng các bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ dành cho xe đưa đón công nhân.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Đại Lượng: Tập trung thực hiện các tiêu chí đưa Việt Yên trở thành thị xã

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển

Quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh, chúng tôi đã tích cực tham gia và nhiều ý kiến đóng góp. Sau khi quy hoạch được phê duyệt thì nội dung quan trọng nhất của Việt Yên là trở thành thị xã vào năm 2025. Với đặc thù là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, chúng tôi bám sát vào các nhiệm vụ này để góp phần đưa Bắc Giang đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển công nghiệp hiện đại vào năm 2030. Trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh, huyện khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy hoạch của huyện để sao cho phù hợp quy hoạch chung đã được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết để thu hút đầu tư khu đô thị, khu dân cư trọng điểm; nhà ở công nhân trên địa bàn.

Huyện chú trọng công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, DN nắm bắt được nội dung quy hoạch, tạo sự đồng thuận xã hội. Cùng đó, quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút DN đầu tư vào địa bàn, khơi thông nguồn lực phát triển KT-XH. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quy hoạch, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để hoàn thành các dự án trọng điểm phát triển KT-XH (công nghiệp, đô thị, nhà ở công nhân, thương mại, dịch vụ).

Hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, nhất là mật độ đường, khu thu gom xử lý nước thải. Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB thi công các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch và các hạng mục công trình văn hóa, thể thao, công trình giao thông. Sớm hoàn thành đấu giá các khu quy hoạch thương mại, dịch vụ; phấn đấu đến năm 2024 đưa vào sử dụng nhiều khu thương mại, dịch vụ mới. Triển khai thúc đẩy vay vốn ADB xây dựng dự án nhà máy xử lý nước thải.

Trịnh Lan (thực hiện)

Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Tạo động lực mới cho phát triển
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856.624
Fax:+84.0204.3856.624 , Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.