Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
Thu Hương
Quốc Trường- PV
Ngọc Nhi

Sáng 11/7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là một trong hai kỳ họp lớn trong năm của HĐND tỉnh nhằm xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng liên quan tới việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH , quốc phòng - an ninh… Nhân dịp này, Báo Bắc Giang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Thị Thu Hồng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Theo dõi và giám sát các hoạt động của HĐND tỉnh một năm qua, nhiều cử tri nhận xét hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực. Xin đồng chí cho biết việc điều hành của Thường trực HĐND tỉnh có những điểm nổi bật cụ thể gì?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Kế thừa và phát huy kết quả đạt được từ những nhiệm kỳ trước, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).

Có thể điểm một vài việc Thường trực HĐND đã chỉ đạo trong năm qua như: Coi trọng khâu chuẩn bị các nội dung theo chương trình kỳ họp, nhất là các báo cáo thẩm tra; tổ chức kỳ họp chuyên đề; đề cao vai trò của Thường trực HĐND trong công tác điều hòa, phối hợp, điều hành kỳ họp, vai trò thẩm tra của các Ban.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh, đa dạng hóa thành phần và hình thức thảo luận để thu thập đầy đủ, thấu đáo nguyện vọng của Nhân dân về việc ban hành cơ chế, chính sách liên quan; áp dụng phương thức giám sát, tổ chức giải trình, chất vấn bằng hình ảnh. 

Đẩy mạnh hoạt động giải trình, chất vấn theo hướng đối thoại, tranh luận làm rõ đến cùng trách nhiệm của tập thể, cá nhân, từ đó đề ra các giải pháp và cam kết thực hiện; đồng thời nâng cao công tác quản lý, giám sát kết quả thực hiện nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đặc biệt, HĐND tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi tài liệu sớm đến đại biểu để chủ động nghiên cứu, rút ngắn thời gian trình bày ở hội trường; tại kỳ họp, các đại biểu trao đổi, tương tác nội dung công việc, xem nội dung báo cáo, tờ trình trên nền tảng số bằng máy tính bảng, vừa tiết kiệm chi phí mà khoa học, hiệu quả.

Có thể thấy nhiều điểm mới trong điều hành của Hội đồng và theo đó, hiệu quả, dấu ấn cụ thể từ đầu nhiệm kỳ đến nay là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã đề ra mục tiêu đây là nhiệm kỳ của “Liêm chính, kiến tạo, hành động” nên mọi hoạt động của Thường trực, các Ban đều bám sát tinh thần chung đó. Một năm qua cũng là một năm đặc biệt, năm HĐND tỉnh họp kỷ lục với 6 kỳ và thông qua 95 Nghị quyết.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 6.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp có nhiều đổi mới.

Các nghị quyết được ban hành đã tạo cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời cụ thể hóa các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tạo ra sự đồng bộ trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương… Qua đó đã củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị.

Để có được kết quả đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, bám sát cơ sở, kịp thời lắng nghe ý kiến cử tri và có những đề xuất, góp ý kiến kịp thời. 

Khi tổ chức kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ văn bản pháp luật và thực tế địa phương, kết quả giám sát, ý kiến cử tri… để cho ý kiến. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới theo hình thức hỏi nhanh- đáp gọn, chất vấn theo nhóm vấn đề và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân…

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Thưa đồng chí, một trong những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm là kiến nghị của họ đã được giải quyết như thế nào. Đồng chí có thể khái quát những vấn đề cử tri băn khoăn nhất hiện nay và cơ quan chức năng đã giải quyết đến đâu giữa hai kỳ họp?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Với tinh thần sâu sát, chủ động trong lắng nghe, tiếp nhận và xử lý quyết liệt, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng lên, đáp ứng được nguyện vọng, tạo niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với đại biểu HĐND và chính quyền địa phương. 

Trước kỳ họp thứ 7, các Tổ đại biểu đã tổ chức tiếp xúc cử tri ở 71 điểm, với hơn 8.600 cử tri tới dự, phản ánh 600 kiến nghị ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Từ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, việc biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp có sự đổi mới từ hình thức giơ tay sang nhấn nút điện tử.

Điều đáng mừng là ở tất cả các điểm tiếp xúc, cử tri đều đánh giá cao chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển KT- XH, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, với nhiều chỉ số dẫn đầu toàn quốc.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Tuy nhiên, cử tri cũng băn khoăn về một số vấn đề như tình trạng sốt đất ảo, các dự án, quy hoạch treo gây lãng phí nguồn lực của nhà nước; tình hình trộm cắp, một số tệ nạn xã hội; chế độ đãi ngộ thấp đối với cán bộ cơ sở, cán bộ tham gia phòng chống dịch…

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của công nhân Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam), Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên).

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình, chất vấn về công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp.

Tất cả kiến nghị của cử tri đều được chuyển tới các địa phương, cơ quan liên quan trả lời theo luật, tổng hợp thành báo cáo giải quyết các kiến nghị trước, sau kỳ họp. Qua theo dõi có thể thấy đa số thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tỷ lệ kiến nghị đã được xem xét, giải quyết xong cao hơn so với kỳ họp trước. 

Nhiều kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh giải quyết dứt điểm, chất lượng giải quyết được nâng lên. Cơ bản cử tri đồng thuận, nhất trí với kết quả trả lời, giải quyết của UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Xin đồng chí cho biết những nội dung chủ yếu sẽ được đề cập tại kỳ họp lần này?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Đây là kỳ họp rất quan trọng với nhiều nội dung. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, thông qua một số báo cáo và xem xét thông qua 22 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết có ảnh hưởng sâu, rộng được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm như: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Dự thảo Nghị quyết Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022 - 2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và một số nghị quyết quan trọng khác…

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Với 22 nghị quyết dự kiến được kỳ họp thông qua, để nghị quyết ban hành bảo đảm chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND đã phát huy vai trò của mình như thế nào trong quá trình xây dựng nghị quyết, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết nghiêm túc theo đúng quy định của Luật; đã chủ trì tổ chức hội nghị với UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh để thống nhất các nội dung của kỳ họp, bảo đảm tất cả các nghị quyết dự kiến ban hành đều là những vấn đề thực tiễn đặt ra, khi ban hành phải giải quyết được những khó khăn, vướng mắc và tháo gỡ được những điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển KT- XH của tỉnh cả trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Lạng Giang.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Cử tri kiến nghị với các đại biểu dân cử những vấn đề đang đặt ra ở địa phương.

Quan điểm của chúng tôi là các nghị quyết ban hành phải bảo đảm đúng căn cứ pháp lý, sự cần thiết và khả thi trong tổ chức thực hiện và được đưa vào kế hoạch sớm, phân công cụ thể cho cơ quan chức năng chịu trách nhiệm chuẩn bị và cơ quan phối hợp (nếu có). Kiên quyết không đưa vào chương trình kỳ họp những nghị quyết đề xuất bổ sung muộn, thời gian chuẩn bị không bảo đảm và sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ban hành.

Bên cạnh đó, các nghị quyết chuyên đề phải làm rõ mục đích của việc ban hành, đối tượng và mức độ tác động đến đối tượng, các nguồn lực, khả năng của địa phương bảo đảm nghị quyết được thực thi và tránh những tác động tiêu cực có thể xảy ra. Trường hợp bổ sung hoặc rút nội dung nào khỏi chương trình ban hành nghị quyết đều phải có báo cáo giải trình để Thường trực HĐND xem xét, quyết định.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Phân công các Ban HĐND phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo lĩnh vực được phân công; chủ động tiến hành các hoạt động khảo sát để thu thập lấy thông tin thực tiễn liên quan đến lĩnh vực sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề. Tham vấn ý kiến nhân dân, ý kiến chuyên gia để góp phần nâng cao tính khả thi của nghị quyết HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND hiện rất được cử tri quan tâm. Tuy nhiên, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến không chất vấn trực tiếp tại hội trường mà sẽ dành thời gian cho thảo luận tại tổ và tham luận tại hội trường. Đồng chí có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Vấn đề này Thường trực HĐND tỉnh đã cân nhắc, trao đổi thống nhất với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các nội dung cơ bản đã được giải quyết tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (tổ chức tháng 12/2021). Những vấn đề phát sinh HĐND tỉnh sẽ chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh không tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường mà sẽ tăng thời gian thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường. Những nội dung thảo luận tại hội trường kỳ này được lựa chọn, tập trung vào những vấn đề được quan tâm, cấp bách của địa phương; quá trình thảo luận sẽ có sự trao đi, đổi lại giữa các đại biểu và các cơ quan có liên quan để làm rõ một số vấn đề xung quanh nội dung thảo luận, nhằm khuyến khích các đại biểu, nhất là các “tư lệnh ngành” của tỉnh đưa ra các giải pháp có tính khả thi để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành mình một cách hiệu quả hơn, thực chất hơn, trong đó tập trung đúng, trúng vào những vấn đề qua tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh quan tâm.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,HĐND tỉnh, sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
   
 
© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856.624
Fax:+84.0204.3856.624 , Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.