Bắc Giang: 04/03/2024 06:02:22 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Đảng viên tốt, chi bộ tốt

07:02 | 02/07/2022

(BGĐT) -  Hai năm qua, các chi, đảng bộ tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đẩy mạnh rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức đảng viên gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy chất lượng đảng viên, hiệu quả triển khai nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị có chuyển biến rõ nét.

Tập trung khắc phục hạn chế

Tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đề ra là rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức đảng viên gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bắc Giang, Đảng viên tốt, chi bộ tốt

Cán bộ UBND xã Hoàng Lương hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ.

Đồng chí Trịnh Quang Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Qua đánh giá, từ năm 2020 trở về trước, một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về yêu cầu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có nơi chưa xác định được những vấn đề nổi cộm, nhiệm vụ cần làm ngay và gắn với thực tế đơn vị, địa phương để tập trung lãnh đạo triển khai. 

Công tác tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa tốt. Hiệu quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn hạn chế, chưa gắn kết chặt chẽ với thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu xây dựng đảng viên tốt - chi bộ tốt, chi bộ tốt - đảng bộ tốt để nêu gương cho quần chúng noi theo, BTV Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trong toàn huyện rà soát đánh giá chất lượng công tác, chất lượng từng chi bộ, trên cơ sở đó đề ra giải pháp khắc phục. 

Các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm; đăng ký học tập và làm theo Bác. 100% đảng bộ cơ sở đăng ký nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở, trong đó có 3 nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng Đảng và tổ chức đảng, đảng viên. Từng đảng viên đăng ký khắc phục tồn tại, hạn chế gắn với đăng ký học tập, làm theo Bác.

Để thực hiện hiệu quả nội dung trên, Huyện ủy Hiệp Hòa thành lập các tổ công tác phụ trách, bám sát cơ sở. Hằng tháng, thành viên tổ công tác dự sinh hoạt tại chi bộ để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo nhiệm vụ, định hướng nội dung, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. 

Ngoài ra, BTV Huyện ủy tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng với bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những khó khăn tại cơ sở. Trong đó chú trọng chỉ đạo các đảng bộ quan tâm đánh giá, xem xét tinh thần, trách nhiệm của đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Một số đơn vị tiêu biểu trong thực hiện công tác này như: Đảng bộ xã Xuân Cẩm; Thanh Vân; Hoàng Lương; Danh Thắng với các mô hình như đảng viên gương mẫu hiến đất làm đường giao thông nông thôn; đảng viên gương mẫu, đi trước áp dụng các mô hình phát triển kinh tế giải quyết việc làm cho người lao động; mô hình tự quản tham gia bảo vệ an ninh trật tự; mô hình đoàn thanh niên trợ giúp công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tại xã Hoàng Lương, Đảng ủy xã chú trọng việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng không chỉ đối với cán bộ đảng viên mà cả đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, người lao động theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các chi bộ tổ chức giao ban hằng tuần để kiểm điểm công việc đã thực hiện và chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, chỉ đạo triển khai các nội dung tiếp theo. 

 

Năm 2022, 100% các tập thể, cá nhân là đảng viên đều xây dựng kế hoạch triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể đã đăng ký thực hiện 824 việc. Các cá nhân đăng ký 15,4 nghìn việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến, tự chuyển hóa".

 

Đồng chí Hoàng Văn Linh, công chức Văn phòng thống kê UBND xã Hoàng Lương cho biết: “Với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của xã, tôi đăng ký phấn đấu giải quyết trước hạn đạt ít nhất 20% và đã vượt chỉ tiêu. 

Tôi thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản, chỉ thị mới để chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính”.

Nỗ lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, năm 2022, Đảng ủy xã Thanh Vân đã thảo luận, thống nhất lựa chọn việc xây dựng đảng viên tốt, chi bộ tốt là nội dung trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Đảng bộ xã đăng ký xử lý dứt điểm 19 trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai, không để xảy ra vi phạm. Đến nay, việc xử lý đã hoàn thành 100%, không phát sinh vi phạm mới.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra các dấu hiệu về suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống được Huyện ủy tăng cường chỉ đạo. Đồng thời giao trách nhiệm cho các tổ công tác thường xuyên đi cơ sở nắm bắt, triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Đồng chí Bùi Huy Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Đảng viên là cốt cán, chi bộ là tế bào, là cơ sở của Đảng, hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Việc xây dựng chi bộ tốt, đội ngũ đảng viên tốt là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. 

Thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các chi, đảng bộ sinh hoạt chi bộ chuyên đề về xây dựng đạo đức cách mạng; làm tốt công tác nêu gương, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong tu dưỡng, rèn luyện. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Kiểm điểm tiến độ tại các chi, đảng bộ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi được giao nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Mai Toan - Ngọc Anh

 

Bắc Giang: Tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, tổ dân phố đạt gần 92%
(BGĐT) - Đến nay, 100% huyện, TP trong tỉnh Bắc Giang đã tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ đảng viên trúng cử đạt 91,8%.
 
Bắc Giang: Nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên
(BGĐT) - Với sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện tích cực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, đến nay, việc bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cơ bản hoàn tất. Nhờ chuẩn bị tốt công tác nhân sự nên sau bầu cử, tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên đạt cao.
 
Phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
(BGĐT) - Sáng 2/6, Thường trực Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức tọa đàm “Giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị”. 
 
Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 
 
Những dấu ấn của đảng viên trẻ
(BGĐT) - Là đảng viên còn trong tuổi đoàn, nhiều thanh niên luôn đi đầu trong các phong trào và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.
 
Bắc Giang, Đảng viên tốt, chi bộ tốt
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 

TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC

 
Địa danh Hiệp Hòa
  • Thị trấn: Thắng
  • Xã: Bắc Lý • Châu Minh • Đại Thành • Danh Thắng • Đoan Bái • Đông Lỗ • Đồng Tân • Hòa Sơn • Hoàng An • Hoàng Lương • Hoàng Thanh • Hoàng Vân • Hợp Thịnh • Hùng Sơn • Hương Lâm • Lương Phong • Mai Đình • Mai Trung • Ngọc Sơn • Quang Minh • Thái Sơn • Thanh Vân • Thường Thắng • Xuân Cẩm
Thông tin liên hệ Tòa soạn

Chuyên trang có sự phối hợp cùng UBND huyện Hiệp Hòa


© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử"khi phát hành lại thông tin từ website này.

Mạng xã hội