Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Kỳ họp thứ 3 (HĐND tỉnh) thông qua 5 nghị quyết về phát triển KT-XH

12:06 | 08/10/2021

(BGĐT)-Ngày 8/10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực  UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố…

Bắc Giang, khai mạc, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại kỳ họp. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Trong 9 tháng vừa qua (đặc biệt là tháng 5, tháng 6), dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực, nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, nhất là đối với phát triển KT-XH của tỉnh. Mặc dù vậy dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo bình tĩnh, quyết liệt, toàn diện của Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cùng sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được Trung ương, cả nước đánh giá là điểm sáng trong thực hiện thành công “mục tiêu kép”. 

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng của tỉnh đạt 5,5%; tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2021 đạt 9.397 tỷ đồng, vượt 5,2% dự toán cả năm. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được duy trì; chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đứng thứ 7 cả nước. Hình ảnh, vị thế của tỉnh tiếp tục được khẳng định và nâng lên tầm cao mới.

Bắc Giang, khai mạc, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các  đồng chí Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra (14,5%). Hầu hết các ngành sản xuất quan trọng tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, môi trường chưa có nhiều chuyển biến. Tiến độ thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm còn chậm. Đời sống của một bộ phận công nhân, người lao động có thời điểm còn khó khăn. Nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát còn tiềm ẩn.

"Trước những khó khăn, hạn chế tỉnh phải đối mặt trong 9 tháng năm 2021 đòi hỏi mỗi chúng ta và cả hệ thống chính trị phải nỗ lực, đặc biệt là vai trò quan trọng của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc đề xuất các biện pháp, quyết nghị các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ", đồng chí Lê Thị Thu Hồng nói.

Đồng chí đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu thảo luận, tham gia ý kiến có chất lượng, đề xuất những giải pháp căn cơ để HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị các cơ chế, chính sách bảo đảm hiệu lực, hiệu quả vì sự phát triển chung của tỉnh và niềm tin, mong đợi của cử tri, nhân dân. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 5 nghị quyết về phát triển KT-XH với sự đồng thuận của 100% các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Đây là những nghị quyết có nội dung hết sức quan trọng về các biện pháp, cơ chế, chính sách mang tính nền móng, chiến lược, tầm nhìn dài hạn cho tương lai. 

Các nghị quyết bao gồm: Thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021; thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2021; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; thông qua Đề án công nhận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV. 

Bắc Giang, khai mạc, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo các nghị quyết. 

Theo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả  nước và đứng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 15-16%. GRDP bình quân/người năm 2030 đạt khoảng 9800 USD. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt trên 90%. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 55-60%; xây dựng TP Bắc Giang theo hướng thông minh, đạt đô thị loại I. 

Huyện Việt Yên, Hiệp Hòa trở thành thị xã; có 8/9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tầm nhìn đến  năm 2050, Bắc Giang là tỉnh phát triển hiện đại. Công nghiệp và dịch vụ tiên tiến, phát triển công nghiệp xanh, tổ chức sản xuất với các khu, cụm công nghiệp tập trung, chuyên nghiệp; dịch vụ phát triển đa dạng, hiện đại, tiện ích, tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế; nông nghiệp sạch, chất lượng cao, bảo đảm tốt nhu cầu của người dân và xuất khẩu. 

Bắc Giang, khai mạc, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh: Những nội dung được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trước mắt và lâu dài. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, cụ thể, có hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của nghị quyết ngay sau khi được ban hành. 

Trong gần 3 tháng còn lại của năm 2021, các cấp, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu  phải tích cực, chủ động bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả biện pháp điều hành KT-XH quý IV năm 2021, phấn đấu thực hiện "mục tiêu kép"; năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, quyết liệt hành động, đo đếm bằng sản phẩm cụ thể và niềm tin của nhân dân. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Tin, ảnh: Công Doanh

Thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX
(BGĐT)- Sáng 5/10, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh Bắc Giang) tổ chức hội nghị thẩm tra 3 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX vào tháng 10/2021. Tới dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Toản, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.
 
Phối hợp tuyên truyền hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Chiều 4/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền giai đoạn 2021-2026. Tham dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. 
 
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà người cao tuổi
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, chiều 26/9, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà người cao tuổi huyện Yên Thế. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Yên Thế.
 
Bắc Giang, khai mạc, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.