Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Kết quả giải quyết kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XVIII

10:41 | 05/12/2016

(BGĐT) - Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo và giao Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị đã nêu. 

 

Kết quả, giải quyết, kiến nghị, Ủy ban MTTQ, Ban của HĐND tỉnh, cử tri, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XVIII

Cử tri phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 22-11-2016. Ảnh tư liệu.

Ngoài các vấn đề đã được giải trình trực tiếp tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII và trả lời trực tiếp bằng văn bản đến cử tri, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Tổng số có 43 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó:

- Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp: 31 ý kiến.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 09 ý kiến.

- Lĩnh vực nội chính: 03 ý kiến.

I. Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp: 

1. Cử tri huyện Sơn Động phản ánh: Công tác quản lý rừng đầu nguồn, công tác giao đất, giao rừng trồng kinh tế, hiện nay còn nhiều bất cập. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Riêng huyện Sơn Động, diện tích rừng phòng hộ gồm 8.051 ha đã được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động quản lý. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, giao đất, giao rừng và trồng rừng kinh tế; đảm bảo thực hiện theo đúng quy hoạch 3 loại rừng (1) đã được UBND tỉnh phê duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Cử tri huyện Sơn Động đề nghị: Tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu treo thôn Thia, xã Lệ Viễn, thôn Nhân, xã Yên Định để nhân dân, học sinh đi lại thuận tiện trong mùa lũ. 

Dự án xây dựng cầu thôn Nhân, xã Yên Định, huyện Sơn Động đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Bắc Giang và dự án thành phần, hợp phần xây dựng cầu dân sinh; dự án dự kiến được đầu tư từ năm 2018 đến năm 2019, sử dụng vốn WB với tổng mức đầu tư khoảng 2,57 tỷ đồng. 

Đối với công trình cầu thôn Thia, xã Lệ Viễn, do nguồn vốn ngân sách tỉnh hạn hẹp nên chưa thể đầu tư các công trình giao thông nông thôn tại các xã, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Sơn Động đầu tư bằng nguồn ngân sách cấp huyện, xã, kết hợp lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện.

3. Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị: Tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây trụ sở làm việc của UBND một số xã trên địa bàn huyện.

Từ năm 2010 đến năm 2016, ngân sách đã hỗ trợ xây dựng 64 trụ sở xã trên địa bàn tỉnh; trong đó, huyện Lục Ngạn được hỗ trợ xây dựng 13 trụ sở với kinh phí là 24 tỷ đồng; ngoài ra một số xã huyện Lục Ngạn còn được lồng ghép vốn Chương trình 135 để xây dựng trụ sở xã. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát trụ sở làm việc của các xã trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Lục Ngạn nói riêng, bố trí vốn để hỗ trợ xây dựng. 

Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách tỉnh hạn hẹp, nhu cầu đầu tư trụ sở các xã là rất lớn, do vậy ngân sách cấp huyện, xã cần chủ động bố trí vốn để đầu tư hoặc thực hiện bằng nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

4. Cử tri xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn kiến nghị:UBND tỉnh cho đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 289, hiện nay nhiều đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Đường tỉnh 289 kéo dài trong đó có đoạn từ cầu Chũ đi Đồng Đỉnh đang được UBND tỉnh kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); quy mô đường cấp IV miền núi với chiều rộng nền đường 9,0 m; chiều rộng mặt đường 8,0m và xây dựng các cầu trên tuyến. Riêng đoạn từ Chũ đi Khuôn Thần, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải hàng năm bố trí vốn sửa chữa những đoạn bị hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo hoạt động giao thông.

5. Cử tri xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn đề nghị: Xem xét việc công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn mua đất rừng đầu nguồn của bà con nhân dân Suối Đấy để chuyển đổi sang thành đất rừng sản xuất là đúng hay sai? trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Xem xét việc cán bộ, sỹ quan hợp đồng trồng rừng trong Trường bắn Quốc gia KV1. 

- Về nội dung Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn mua đất rừng đầu nguồn của bà con nhân dân Suối Đấy để chuyển đổi sang thành đất rừng sản xuất.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế, qua xem xét cho thấy: Năm 2009 và 2010, một số cá nhân là thành viên của Công ty cổ phần Phát triển lâm nghiệp Lục Ngạn có nhận chuyển nhượng đất lâm nghiệp của 05 hộ dân đã được UBND huyện Lục Ngạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất; tổng diện tích khoảng 117 ha tại khu vực Suối Đấy (có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được Chủ tịch UBND xã chứng thực) để góp vốn vào Công ty. Qua kiểm tra, đối chiếu vị trí, diện tích các hộ dân đã chuyển nhượng cho thấy phần diện tích này không thuộc đất rừng phòng hộ mà thuộc diện tích đất rừng sản xuất. 

Như vậy việc năm 2009, 2010 một số thành viên Công ty cổ phần Phát triển lâm nghiệp Lục Ngạn mua đất rừng của bà con nhân dân Suối Đấy là phù hợp với quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2003 (nay là Điều 179 Luật Đất đai năm 2013). 

- Việc đề nghị xem xét việc cán bộ, sỹ quan hợp đồng trồng rừng trong Trường bắn Quốc gia KV1.

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 có văn bản số 1431/BTL-PKT ngày 28/7/2016 cho phép triển khai trồng rừng kinh tế trong đất quốc phòng trong Trường bắn Quốc gia KV1 để phục vụ mục đích quốc phòng cũng như bảo vệ môi trường. Vì vậy, Trường bắn Quốc gia KV1 đã giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện phát triển trồng rừng trong phần diện tích được giao; không có việc liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, hộ gia đình, các cá nhân hoặc cán bộ, sỹ quan của đơn vị hợp đồng trồng rừng trong diện tích Trường bắn Quốc gia KV1.

6. Cử tri thôn Na Lang, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn phản ánh: Công trình nước sạch thôn Na Lang đã hỏng nhiều năm nay chưa được sửa chữa, khắc phục.

Ý kiến phản ánh của cử tri là đúng. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo huyện Lục Ngạn thực hiện nâng cấp sửa chữa; đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân nhận đầu tư, quản lý, khai thác công trình.

7. Cử tri thôn Héo, xã Hộ Đáp, thôn Cống Lầu, thôn Niêng, xã Phong Vân, huyện Lục ngạn phản ánh: Công ty Khoáng sản Việt Trung - Bắc Giang xả thải gây ô nhiễm môi trường đập Đèo Váng chưa được xử lý, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế và yêu cầu Công ty có các biện pháp khắc phục ngay việc gây ô nhiễm môi trường theo nội dung cử tri phản ánh (2). Hiện tại, Công ty đang tạm ngừng hoạt động sản xuất toàn bộ Nhà máy để hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường nên không còn hiện tượng rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH khoáng sản Bắc Giang Việt Trung.

8. Cử tri huyện Yên Thế đề nghị: UBND tỉnh cho kiểm tra chất lượng thi công dự án hệ thống thủy lợi sông Sỏi, hiện nay đập đã rò rỉ, hệ thống kênh chất lượng xây dựng kém, mới xây dựng đã đổ vỡ, sửa đi, sửa lại nhiều lần vẫn chưa đảm bảo, có tuyến kênh của hệ thống thủy lợi chạy qua vườn của một số hộ gia đình gây nguy hiểm cho người và vật nuôi. Đồng thời, cho sửa chữa khắc phục một số đoạn kênh qua địa phận thôn Sỏi, xã Tân Sỏi bị trũng khiến nước ứ đọng không thoát được tràn ra đường ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của nhân dân. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế và nhận thấy có một số tồn tại, đúng như cử tri phản ánh. UBND tỉnh đã yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh bổ sung một số vị trí xả nước thừa trên kênh để chống nước tràn gây vỡ kênh; đồng thời chỉ đạo Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi Yên Thế chủ động điều tiết nước; đã lắp đặt bổ sung tấm đan trên các đoạn kênh đi qua vườn nhà dân tại các vị trí có thể gây nguy hiểm cho người và vật nuôi với tổng chiều dài 1.502m; xây nâng cao tường kênh thêm 50cm ở đoạn qua địa phận thôn Sỏi, xã Tân Sỏi trước khi bàn giao đưa vào sử dụng, khắc phục tình trạng nước tràn ra đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của nhân dân. 

9. Cử tri các xã Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Tam Hiệp, Tiến Thắng, Đông Sơn, huyện Yên Thế đề nghị: UBND tỉnh xem xét thu hồi một phần đất nhỏ lẻ, sát hộ dân do lâm trường quản lý giao cho người dân sử dụng. Vì hiện nay đa số người dân sống dưới chân đồi nhưng lại không có đất canh tác, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 

Năm 2014, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế đã tiến hành xác định ranh giới, cắm mốc, đo đạc ranh giới theo diện tích đất đang quản lý, sử dụng. Sau khi hoàn thành lập hồ sơ địa chính, Công ty đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thế, UBND các xã, thị trấn có liên quan tiến hành rà soát diện tích đất nhỏ lẻ, manh mún để bàn giao cho người dân sử dụng. 

Đến nay, đã hoàn thành công tác bàn giao đất tại thực địa cho UBND các xã, thị trấn theo quy định. Do vậy, nội dung đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế là không thực hiện được do không còn đất nhỏ lẻ, sát hộ dân như phản ánh của cử tri.

10. Cử tri huyện Việt Yên và một số huyện phản ánh: Hiện nay xe chở công nhân đi làm nhiều, điểm đón nhỏ, xe lớn, dễ gây ùn tắc giờ cao điểm.

Phản ánh của cử tri là đúng. Để khắc phục tình trạng nói trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải làm việc với các doanh nghiệp có xe đưa đón công nhân hoạt động để có biện pháp quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án quản lý xe đưa, đón công nhân trong tháng 05/2017.

11. Cử tri huyện Việt Yên đề nghị:  Sớm đầu tư xây dựng lại cầu Sim và cầu treo Mỏ Thổ, huyện Việt Yên để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện xong công tác khảo sát, lập và phê duyệt Báo cáo KTKT để sửa chữa, cải tạo cầu Sim thuộc ĐT.298, dự kiến khởi công sửa chữa cầu Sim vào tháng 10/2016, hoàn thành trong tháng 12/2016.

UBND tỉnh đang chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng cầu treo Mỏ Thổ theo kế hoạch phá bỏ cầu cũ, xây cầu mới; Hiện, công trình đã được triển khai thi công, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

12. Cử tri xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên phản ánh: Cống tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp qua đường 295, đoạn thôn Đồng, xã Việt Ngọc bị sập trong thời gian dài, hiện nay huyện Tân Yên, Hiệp Hoà đã khắc phục sửa chữa, song do đường kính tầm cống quá nhỏ nên không đủ cung cấp nước tưới cho gần 70 mẫu lúa của 3 thôn ở khu vực này. Đề nghị tỉnh sớm có kế hoạch xây lại cống này.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với địa phương hoàn thành sửa chữa trong tháng 9/2016, đảm bảo tưới nước, phục vụ sản xuất.

13. Cử tri các xã Nhã Nam, Quang Tiến, Đại Hóa, Phúc Sơn, huyện Tân Yên phản ánh: Đoạn đường tỉnh 294 từ đền Bà Cả Thục qua cổng UBND xã Nhã Nam - Quang Tiến - Đại Hóa - Phúc Sơn đã xuống cấp xuất hiện nhiều ổ gà, một số đoạn không có rãnh thoát nước gây ngập úng khi mưa ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường. Đề nghị UBND tỉnh cho kiểm tra, tu bổ, sửa chữa đoạn đường này, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện.

Đường tỉnh 294 được UBND tỉnh đề nghị đầu tư nâng cấp trong kế hoạch trung hạn, giai đoạn 2016-2020. Trong khi chờ bố trí kinh phí thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải sữa chữa, bảo trì, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

14. Cử tri xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên phản ánh: Đường tỉnh 295 đoạn từ cầu treo Bỉ đi Việt Ngọc đã xuống cấp nhiều năm nay, đề nghị tỉnh sớm đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

Đoạn ĐT.295 từ cầu treo Bỉ đi Việt Ngọc đã được bố trí kế hoạch vốn và dự kiến khởi công trong quý I năm 2017. Đây là đoạn tuyến thuộc phạm vi dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.295 đoạn Vôi - Bến Tuần và đoạn Ngọc Châu - thị trấn Thắng, đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015.

15. Cử tri xã Song Vân, huyện Tân Yên đề nghị: UBND tỉnh xem xét sửa chữa cống qua đường 295 (đoạn thôn Đồng Kim, xã Song Vân) bị sập hỏng gây tắc dòng chảy dẫn đến hơn 9000 m2 đất ruộng canh tác bị ngập úng không sản xuất được.

Vị trí cống qua ĐT.295 đoạn thôn Đồng Kim, xã Song Vân nằm trên tuyến ĐT.295 đoạn Ngọc Châu-Thắng, dự kiến được cải tạo, nâng cấp trong Quý I năm 2017. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bổ sung thiết kế cống tại vị trí cử tri nêu, đảm bảo thoát nước.

16. Cử tri xã Cao Thượng, huyện Tân Yên phản ánh: Đoạn đường từ ngã tư trung tâm huyện (Quốc lộ 17) trước cửa Công ty Thương mại Đào Dương, thị trấn Cao Thượng thường xuyên bị ngập úng do cống qua đường bị tắc dòng chảy. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải sớm kiểm tra, sửa chữa cống thoát nước qua đường 398 (Quốc lộ 17) cạnh Công ty Thương mại Đào Dương, thị trấn Cao Thượng đảm bảo việc lưu thông và sản xuất nông nghiệp của các hộ dân xã Cao Thượng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải sử dụng nguồn vốn bảo trì đường bộ Trung ương để tiến hành kiểm tra, sửa chữa cống thoát nước tại vị trí nói trên (hoàn thành trong tháng 9/2016). Qua đó, đảm bảo việc lưu thông, sản xuất nông nghiệp của nhân dân. 

17. Cử tri huyện Hiệp Hòa đề nghị: Tỉnh quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sinh thái cảnh quan lưu vực sông Cầu theo Đề án phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2007. 

UBND tỉnh đã tích cực tham gia hoạt động của Ủy ban Quốc gia bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu và triển khai các nhiệm vụ, đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, UBND các huyện tăng cường công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban bảo vệ môi trường và UBND các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu; phối hợp với tổ chức JICA (Nhật Bản) triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cảnh quan lưu vực sông Cầu theo Đề án được phê duyệt.

18. Cử tri huyện Hiệp Hòa phản ánh:Dự án Trung tâm thử nghiệm ô tô tiến độ chậm, đề nghị tỉnh có thái độ rõ về dự án này.

Dự án Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam được Bộ Giao thông - Vận tải cho phép lập dự án tại Quyết định số 1745/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2008, địa điểm thực hiện tại xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Bộ Giao thông - Vận tải đã yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam (Chủ đầu tư) rà soát lại quy mô đầu tư dự án cho phù hợp. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản báo cáo và trình Bộ Giao thông - Vận tải xem xét phê duyệt quy mô dự án với tổng mức đầu tư khoảng 730 tỷ đồng, diện tích thực hiện dự án khoảng 45 ha. Hiện nay, Bộ Giao thông - Vận tải đang xem xét, thẩm định và phê duyệt dự án để Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai các bước tiếp theo.

Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục đăng kiểm Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ được duyệt.

19. Cử tri huyện Yên Dũng đề nghị:Tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp đoạn đường từ thị trấn Tân Dân đi chùa Đức La vì hiện nay đoạn đường này đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đoạn đường từ Thị trấn Tân Dân đi chùa Đức La (ĐT. 299B) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư với kinh phí trên 60 tỷ đồng bằng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, đến nay chưa được bố trí kinh phí thực hiện. 

Năm 2015, UBND tỉnh đã bố trí nguồn kinh phí cho UBND huyện Yên Dũng làm chủ đầu tư đã tiến hành sửa chữa 2,4km phía cuối tuyến. Trong khi chờ thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn đoạn đường còn lại trong quý IV/2016 đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân.

20. Cử tri thôn Đồng Rì, thị trấn Thanh Sơn; thôn Đẫng, Hạ, Đồng, Chòi, Bản Dầu, xã Long Sơn; thôn Tu Lim, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động; cử tri các xã Đồng Phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Hương Gián, huyện Yên Dũng đề nghị: UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch.

Đối với các thôn Đồng Rì, thị trấn Thanh Sơn; thôn Tu Lim, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động chưa được cấp nước sạch từ các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Để đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của nhân dân, hiện nay UBND tỉnh đang rà soát, bổ sung danh mục công trình đầu tư thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn WB tài trợ giai đoạn 2016-2020, trong đó có xây mới công trình cấp nước thôn Đồng Rì, thị trấn Thanh Sơn; cải tạo, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước xã An Lập cấp nước cho xã Vĩnh Khương và xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động; dự kiến sẽ triển khai thực hiện vào năm 2017.

Đối với các công trình cấp nước thuộc xã Long Sơn, huyện Sơn Động và xã Hương Gián, huyện Yên Dũng: Qua kiểm tra thực tế, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp cần được cải tạo, nâng cấp. Hiện nay đã có doanh nghiệp xin được đầu tư, quản lý, khai thác công trình; UBND tỉnh đang xem xét lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để đầu tư, nâng cấp, quản lý và khai thác công trình, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng.

Đối với công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Phúc và xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng: UBND tỉnh đã chỉ đạo bàn giao cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và quản lý, khai thác. (Công ty cổ phần DHC Hà Nội đối với công trình nước xã Đồng Phúc và Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Nam Sơn đối với công trình nước xã Đồng Việt). 

Sau khi nhận bàn giao, các Công ty đã tiến hành đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường ống và trạm bơm nước thô, xây dựng được trạm biến áp... Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ yêu cầu các công ty nói trên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân.

21. Cử tri huyện Yên Dũng đề nghị: Đầu tư kinh phí tu bổ nâng cấp kênh mương G.42, kênh Nguyễn Văn Trỗi qua địa bàn các xã Hương Gián, Tân An, Xuân Phú và thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp của nông dân. 

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh G.42 do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 31/3/2016. Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Cầu Sơn đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật - thi công cho các tuyến kênh này và đã trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Dự kiến đầu tháng 11/2016 được UBND tỉnh phê duyệt và Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

Kênh Nguyễn Văn Trỗi đã được UBND huyện Yên Dũng đầu tư tu bổ, nạo vét trong năm 2015 với số tiền là 1,1 tỷ đồng. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh sẽ thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức nạo vét kênh đảm bảo bơm tiêu thoát nước phục vụ sản xuất.

22. Cử tri các xã xây dựng nông thôn mới huyện Lạng Giang đề nghị: Tỉnh cấp kinh phí cho 16 xã xây dựng nông thôn mới theo Đề án đã được phê duyệt (cụ thể là năm 2016, theo Đề án được duyệt, huyện Lạng Giang được ngân sách tỉnh cấp cho xây dựng nông thôn mới trên 70 tỷ, nhưng đến nay mới cấp được 14.663 triệu đồng trong khi nhiều hạng mục công trình đã thi công xong nhưng chưa có kinh phí như nhà văn hóa thôn, bãi xử lý rác thải…).

Đề án xây dựng nông thôn mới được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt chỉ là cơ sở để các xã xác định rõ số tiêu chí, nội dung, kinh phí cần thực hiện. Việc phân bổ nguồn vốn cho các xã trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Lạng Giang nói riêng phải căn cứ vào tổng vốn hỗ trợ, tiêu chí phân bổ của Trung ương và điều kiện của tỉnh. Năm 2016, UBND tỉnh Bắc Giang phân bổ 14,663 tỷ đồng cho huyện Lạng Giang theo đúng quy định tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

23. Cử tri TP Bắc Giang đề nghị: Tỉnh sớm có kế hoạch nâng cấp hệ thống thoát nước của thành phố, nhiều nơi bị ngập ứ mỗi khi mưa, không đảm bảo sinh hoạt của người dân. 

Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng Sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB đã được Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt, giai đoạn thực hiện từ  năm 2016 đến năm 2020. Theo đó, hệ thống thoát nước của TP Bắc Giang sẽ được đầu tư nạo vét, nâng cấp một số trạm bơm và hồ chứa, nâng cấp Trạm xử nước thải hiện nay để nâng cao năng lực tiêu thoát nước, chống úng ngập thu gom và xử lý nước thải cho TP. 

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao UBND TP Bắc Giang tổ chức lập Đồ án quy hoạch thoát nước đô thị TP Bắc Giang làm cơ sở đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống thoát nước TP, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

24. Cử tri thành phố Bắc Giang đề nghị: Tỉnh quan tâm triển khai phương án cải tạo, nâng cấp hoặc di chuyển các hộ dân thuộc Khu tập thể Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, khu tập thể Đồng Cửa vì hiện nay các khu tập thể này đã xuống cấp, không đảm bảo cho cuộc sống, sinh hoạt của các hộ dân đang sinh sống tại đây.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục pháp lý để tổ chức đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại 2 khu tập thể nêu trên trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 theo đúng các quy định của pháp luật.

25. Cử tri trong tỉnh phản ánh: Ở một số địa phương, người dân tự ý trồng cây ăn quả trên đất trồng lúa, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp quản lý, ngăn chặn kịp thời.

Trong thời gian qua, việc thực hiện các chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa luôn được UBND tỉnh quan tâm. Tuy nhiên, tại một số ít địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để sử dụng vào mục đích trồng cây ăn quả như ý kiến cử tri phản ánh.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành pháp luật và các chính sách liên quan đến sử dụng đất; quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa trên địa bàn; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý trồng cây ăn quả trên đất trồng lúa. 

26. Cử tri trong tỉnh phản ánh: Quy hoạch đô thị còn chắp vá, đường dây điện chằng chịt gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị, cần có biện pháp quy hoạch, chỉnh trang lại. 

Phản ánh của cử tri là đúng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ngành điện lực, viễn thông có biện pháp xử lý những bất cập hiện nay. Đối với các khu đô thị mới phải được quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ và ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, thông tin liên lạc, viễn thông…). Đối với các khu dân cư cũ tại các đô thị phải quy hoạch và từng bước  đầu tư cải tạo, chỉnh trang và ngầm hóa theo quy hoạch được duyệt.

Riêng thành phố Bắc Giang đã được UBND tỉnh giao lập Đề án ngầm hóa và bó gọn hệ thống dây dẫn trên địa bàn TP để đảm bảo mỹ quan đô thị và từng bước đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị.

27. Cử tri trong tỉnh đề nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế; xây dựng các tuyến kênh mương nội đồng; cải tạo, nâng cấp các hồ, đập chứa nước phục vụ tưới tiêu, phát triển nông nghiệp.

- Về việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế: Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm hàng đầu, trong giai đoạn 2011-2015, đã đầu tư trên 1.000 tỷ đồng xây dựng  mới 1.346 phòng học. Giai đoạn 2016-2020 tỉnh tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và thiết bị dạy học theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá; lồng ghép Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để xây dựng, nâng cấp các trường học, trạm y tế. Đồng thời thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa xây dựng các trường mầm non.

- Về xây dựng các tuyến kênh mương nội đồng; cải tạo, nâng cấp các hồ, đập chứa nước phục vụ tưới tiêu, phát triển nông nghiệp: Trên địa bàn tỉnh có 6.482 km kênh mương, đến nay đã kiên cố được 2.792 km, đạt 43%; có 618 hồ chứa nước, 3 đập dâng lớn, 200 công trình đập dâng nhỏ. Từ năm 2004 đến năm 2015, có 05 hồ chứa nước được xây mới, 30 hồ đã được sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xử lý cấp bách 5 hồ xung yếu. Do nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên các tuyến kênh mương, hồ, đập để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

28. Cử tri trong tỉnh đề nghị: Khi thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển các khu, cụm công nghiệp, hiệu quả đầu tư hạn chế, để hoang hóa nhiều gây lãng phí lớn, đề nghị tỉnh có biện pháp giải quyết, thu hồi đối với các dự án treo. 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm(4) từng bước khắc phục tình trạng chậm đầu tư, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai. Đến nay các khu, cụm công nghiệp đã cơ bản lấp đầy. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tài chính; có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách; sử dụng đất có hiệu quả; công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

29. Cử tri trong tỉnh phản ánh: Vấn đề vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đầu tư. Việc thu gom, quy hoạch nơi tập kết rác thải, nước thải đổ ra đường gây ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đề nghị tỉnh có biện pháp quy hoạch đất để các hộ làm nghề chuyển ra khỏi khu dân cư, có điều kiện tiếp cận thị trường, áp dụng khoa học công nghệ và khắc phục ô nhiễm môi trường.

Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nơi tập kết rác thải, quy hoạch làng nghề. Hiện tại, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2015-2020) tỉnh Bắc Giang; đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Trong quy hoạch sử dụng đất đã quy hoạch các khu vực làng nghề, các cụm công nghiệp làng nghề để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm nghề ra tập trung tại một khu và chuyển ra khỏi khu dân cư.

30. Cử tri trong tỉnh đề nghị: UBND tỉnh quan tâm mở rộng mô hình chuyên canh rau an toàn và sản xuất thực phẩm sạch, hàng nông sản, cây ăn quả theo tiêu chuẩn chất lượng. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan liên quan và địa phương thực hiện tốt các quy hoạch, đề án: Đề án hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung, giai đoạn 2016-2020; Đề án phát triển vùng nuôi thủy sản tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP, giai đoạn 2016-2020; đề án hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ nấm gắn với ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2016-2020; Đề án nâng cao chất lượng giống gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020; đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020; đặc biệt là triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 130-NQ/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020... Với việc tập trung cao mở rộng mô hình chuyên canh rau an toàn và sản xuất thực phẩm sạch, hàng nông sản, cây ăn quả theo tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. 

31. Cử tri trong tỉnh phản ánh: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường có chiều hướng gia tăng; hiện tượng các xe công nông tự chế tiếp tục gia tăng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông còn nhiều, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, xử lý để đảm bảo trật tự ATGT.

Phản ánh của cử tri là đúng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp công an tỉnh và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không sử dụng, lưu thông xe công nông, xe tự chế trên địa bàn; đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, không để tái diễn trong thời gian tới. 

II. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

1. Cử tri trong tỉnh đề nghị: Quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên đã tốt nghiệp ra trường; mở rộng đối tượng vay vốn tín dụng đào tạo học nghề cho sinh viên. Có chính sách mở các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động phổ thông trên địa bàn, tạo công ăn việc làm cho con em địa phương, giảm tình trạng người dân bỏ quê đi làm ăn xa, vượt biên trái phép ra nước ngoài.

Tiếp thu ý kiến cử tri, để từng bước giải quyết tình trạng trên, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp sau: 

- Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người lao động; khuyến khích người lao động (bao gồm cả sinh viên sau khi tốt nghiệp) chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi lĩnh vực, ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Đồng thời, thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở theo hướng khuyến khích học sinh học nghề theo hướng phù hợp với thị trường lao động. 

- Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, cụ thể: Tổ chức thực hiện các cuộc điều tra nhu cầu học nghề của người lao động, điều tra nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp theo trình độ đào tạo để thông tin, định hướng cho người lao động lựa chọn ngành, nghề phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

- Ba là, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo việc làm như: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên; hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tạo việc làm; hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho lao động ở khu vực nông thôn, trong đó bao gồm cả sinh viên có nhu cầu học nghề; hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với lao động thuộc gia đình có công với cách mạng, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp hoặc người dân tộc thiểu số có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

- Bốn là, tập trung thực hiện chương trình thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, trong đó chú ý thu hút đầu tư doanh nghiệp có ngành nghề kỹ thuật cao để giải quyết việc làm cho lao động tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng; đồng thời quan tâm thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại địa bàn các huyện miền núi, các xã vùng sâu để tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương. 

- Năm là, tiếp tục chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo lao động trực tiếp; đẩy mạnh công tác hỗ trợ người lao động khu vực nông thôn, khu vực khó khăn, lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp tham gia học nghề thông qua các lớp đào tạo nghề theo dự án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn”. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở dạy nghề nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề nhằm giúp người lao động sau khi học nghề có kỹ năng cơ bản đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp; triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách về tín dụng đối với học sinh sinh viên và các chế độ, chính sách về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp trên nhằm giảm tình trạng sinh viên không tìm được việc làm phù hợp với trình độ đào tạo hoặc tình trạng người dân phải đi làm xa hoặc vượt biên trái phép ra nước ngoài, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

2. Cử tri trong tỉnh đề nghị: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Về công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp: Hàng năm, căn cứ định hướng công tác thanh tra của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện thanh tra trên 20 doanh nghiệp; thực hiện kiểm tra trên các lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, dạy nghề, bảo hiểm xã hội… khoảng 40-50 doanh nghiệp; phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành từ 30-40 doanh nghiệp.

Để tránh chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ngay đầu tháng 11 hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập danh sách các doanh nghiệp dự kiến thực hiện thanh tra năm tiếp theo và gửi văn bản đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang để rà soát và thống nhất số doanh nghiệp sẽ thực hiện thanh tra. 

Trong năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thanh tra đối với 15 doanh nghiệp; kiểm tra đối với 42 doanh nghiệp. Qua thanh tra đã ban hành 15 Kết luận thanh tra, chỉ ra nội dung doanh nghiệp đã làm được, những vấn đề còn tồn tại hoặc thực hiện chưa đầy đủ; trong kết luận đưa ra 97 kiến nghị yêu cầu các doanh nghiệp phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục và hoàn thiện. Trong 8 tháng đầu năm 2016, Chánh Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành 5 Quyết định xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động với tổng số tiền 104 triệu đồng; tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 1 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Fine Land Apparel Việt Nam đối với 5 hành vi vi phạm pháp luật lao động, số tiền 238,8 triệu đồng.

Trong những năm tiếp theo, để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, UBND tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát các doanh nghiệp chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra hoặc có đơn, ý kiến của người lao động về vi phạm pháp luật lao động để xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Đồng thời, hướng dẫn, tập huấn cho các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố nắm bắt các quy định, quy trình tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thực hiện rà soát, nắm danh sách, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại địa bàn, chủ động báo cáo UBND huyện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

3. Cử tri các huyện Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa, Sơn Động đề nghị: Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhà ở cho những người có công, thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, bị địch bắt, tù đầy, người bị phơi nhiễm chất độc màu da cam/dioxin. 

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề án hỗ trợ người có công về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo Đề án được phê duyệt, số lượng người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh là 3.108 hộ, với tổng kinh phí là: 97.340 triệu đồng.

Ngày 31/8/2015, Bộ Tài Chính có công văn số 12056/BT-NSNN về kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn I, theo đó hỗ trợ 24.700 triệu đồng cho 650 hộ người có công ưu tiên hỗ trợ trước đối với các nhóm đối tượng gồm: thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đến nay, việc hỗ trợ về nhà ở đối với 650 hộ gia đình người có công đã được hoàn thành.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục có các văn bản báo cáo nhu cầu hỗ trợ cải thiện nhà ở và đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ tới các Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để sớm hoàn thành Đề án.

4. Cử tri trong tỉnh đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, xác định các dự án du lịch trọng tâm để tập trung nguồn lực đầu tư, tránh đầu tư dàn trải. Tăng cường liên kết với các địa phương lân cận tạo thành các tuyến du lịch liên tỉnh với nội dung phong phú nhằm thu hút khách du lịch. 

Thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30/5/2016 để triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện đối với 17 đề án, kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm để tập trung các nguồn lực đầu tư, tránh đầu tư dàn trải. Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành xây dựng cơ chế chính sách, ưu đãi nhằm thu hút đầu tư đối với một số khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh xác định việc xây dựng các sản phẩm du lịch có thế mạnh là nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung phát triển 3 sản phẩm du lịch là: Văn hóa- tâm linh; lịch sử - văn hóa; sinh thái- nghỉ dưỡng; xây dựng thương hiệu Tây Yên Tử, tạo điểm nhấn; tăng cường liên kết với các địa phương lân cận tạo thành các tuyến du lịch liên tỉnh; đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu về du lịch Bắc Giang.

5. Cử tri huyện Sơn Động đề nghị: Tỉnh sớm có quy hoạch chi tiết khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử, tái định cư và tạo việc làm cho nhân dân thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu để nhân dân ổn định đời sống. Tạo điều kiện phát triển khu du lịch Khe Rỗ; xem xét hoạt động của công ty Du lịch Đường Việt.

Ngày 03/6/2016 UBND tỉnh đã có Quyết định số 831/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, diện tích 186,68 ha, bao gồm cả khu tái định cư cho 58 hộ dân. Hiện, UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND huyện Sơn Động xây dựng đề án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ ổn định cuộc sống, giải quyết việc làm cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Sau khi Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân địa phương.

Về nội dung cử tri đề nghị xem xét hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đường Việt: Công ty Cổ phần Du lịch Đường Việt đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 11/8/2014 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Rừng Khe Rỗ tại xã An Lạc, huyện Sơn Động. Dự kiến một phần dự án sẽ đi vào hoạt động từ tháng 01/2015 và toàn bộ dự án sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4/2019. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án không thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quản lý và theo dõi sát quá trình triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư và sẽ xử lý nghiêm nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng các quy định của pháp luật. 

6. Cử tri các huyện Việt Yên, Tân Yên, Lục Ngạn và TP Bắc Giang phản ánh: Trách nhiệm, thái độ phục vụ của nhiều bác sỹ còn chưa tốt, ảnh hưởng đến tâm lý, sự tin tưởng của nhân dân; việc khám bệnh theo thẻ BHYT còn nhiều bất cập, thuốc được cấp phát chưa đáp ứng được yêu cầu điều trị bệnh, phải mua thuốc ngoài mới khỏi bệnh. 

- Đối với ý kiến phản ánh trách nhiệm,thái độ phục vụ của nhiều bác sỹ còn chưa tốt, ảnh hưởng đến tâm lý, sự tin tưởng của nhân dân. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, giám đốc các bệnh viện tăng cường công tác kiểm tra các qui định về văn hóa ứng xử của cán bộ y tế trong các bệnh viện với bệnh nhân, có biện pháp xử lý nghiêm khắc nhân viên y tế vi phạm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, làm hài lòng người bệnh.

- Đối với ý kiến phản ánh việc khám bệnh theo thẻ BHYT còn nhiều bất cập, thuốc được cấp phát chưa đáp ứng được yêu cầu điều trị bệnh, phải mua thuốc ngoài mới khỏi bệnh. Hằng năm, các đơn vị khám chữa bệnh xây dựng danh mục thuốc sử dụng gửi Sở Y tế tổng hợp và tổ chức đấu thầu tập trung để thống nhất danh mục, giá thuốc thanh toán trên địa bàn tỉnh; các cơ sở y tế công lập mua thuốc điều trị theo kết quả đấu thầu tập trung với 95-97% kinh phí. Tuy nhiên, đối với một số thuốc, Bảo hiểm y tế chỉ thanh toán hạn mức kinh phí; do vậy, người bệnh phải mua thuốc ngoài để điều trị. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét, điều chỉnh các quy định hiện hành về thanh toán, điều trị từ bảo hiểm, quy định về đấu thầu thuốc, từng bước hạn chế việc phải mua thuốc ngoài như phản ánh của cử tri.

7. Cử tri trong tỉnh phản ánh: Công tác khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến huyện, tỉnh đều quá tải. Đề nghị tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng công trình khám, chữa bệnh của tuyến huyện, tuyến xã vì hiện nay nhiều công trình đã xuống cấp, không đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. 

Trong những năm qua, tỉnh thường xuyên tranh thủ, huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư nâng cấp trang thiết bị; đã có nhiều cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp mở rộng đáp ứng cơ bản nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, việc khám, chữa bệnh tại một số bệnh viện còn quá tải tại một số thời diểm nhất định; vẫn còn một số cơ sở y tế tuyến huyện, xã mà một số khoa, phòng được xây dựng lâu năm, hiện nay đã cũ, xuống cấp như ý kiến phản ánh của cư tri. 

Trong khi chưa có nguồn vốn hỗ trợ; hằng năm các bệnh viện vẫn bố trí kinh phí từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đồng thời đầu tư bổ sung trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, đến nay đã có 100% bệnh viện tuyến huyện được UBND tỉnh phê duyệt Đề án xã hội hóa y tế và đang triển khai thực hiện, theo đó nhiều bệnh viện sẽ vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng mới một số khoa phòng để triển khai các dịch vụ theo yêu cầu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

8. Cử tri thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên phản ánh: Về văn hóa khi tham gia giao thông, nhất là của học sinh giờ tan học dàn hàng ngang, trêu đùa trên đường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, cần có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh kịp thời. 

Việc cử tri phản ánh là đúng. UBND tỉnh  đã chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị trường học rà soát, có biện pháp tăng cường quản lý, giáo dục, xử lý kiên quyết những học sinh vi phạm, không chấp hành Luật Giao thông, không thực hiện văn hóa tham gia giao thông. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh và các lực lượng chức năng giáo dục học sinh chấp hành các quy định về giao thông, xử lý nghiêm những học sinh vi phạm, không chấp hành Luật Giao thông.

9. Cử tri trong tỉnh đề nghị: UBND tỉnh quan tâm đến vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán hàng ăn sáng; tại các nhà trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh; 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo công tác đảm bảo ATVSTP trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc quản lý công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các quán hàng ăn sáng; tại các nhà trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh cụ thể như: Hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở; phân công rõ trách nhiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm của các ngành, địa phương; tăng cường công tác tập huấn, truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp, trường học và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn huy động các nguồn lực để xây dựng các bếp ăn đạt tiêu chuẩn, công bố các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm sạch, có nguồn gốc, an toàn để các bếp ăn tập thể lựa chọn thực phẩm.

III. Lĩnh vực nội chính:  

1. Cử tri thôn Chể, xã Phượng Sơn, thôn Khuân Kén, xã Tân Sơn huyện Lục Ngạn đề nghị: Tách thôn (thôn Chể có trên 400 hộ, gần 1.700 nhân khẩu; thôn Khuân Kén từ đầu xóm đến cuối xóm khoảng cách là 9 km) vì khó khăn trong quản lý.

Đối với thôn Chể, xã Phượng Sơn có 417 hộ gia đình với 1.629 nhân khẩu. Hiện nay thôn Chể là một thôn cổ của xã Phượng Sơn, kinh tế phát triển mạnh, an ninh chính trị của nhân dân trong thôn ổn định. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: "Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới". 

Thôn Khuân Kén, xã Tân Sơn có 187 hộ gia đình với 875 nhân khẩu, cách trụ sở UBND xã Tân Sơn 8km, trong đó có cụm dân cư Suối Am (hoặc xóm Suối Am) với 43 hộ gia đình, 231 nhân khẩu cách trung tâm thôn Khuân Kén 4km và cử tri thôn Khuân Kén muốn tách cụm dân cư này thành một thôn mới. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Quyết định 454/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: "Quy mô số hộ gia đình khi thành lập thôn mới do chia tách thôn phải đảm bảo 100 hộ gia đình trở lên ở vùng miến núi". Đối chiếu với quy định này thì cụm dân cư Suối Am thuộc thôn Khuân Kén, xã Tân Sơn không đủ điều kiện về quy mô số hộ gia đình để thành lập thôn mới.

2. Cử tri trong tỉnh đề nghị: UBND tỉnh cần có cơ chế huy động, mở rộng đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Trình tự, thủ tục đề nghị công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 23/3/2016. Hằng năm và khi có biến động động lớn về nhân sự đội ngũ báo cáo viên, Sở Tư pháp đều có văn bản gửi các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh để lập danh sách đề nghị công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, sau đó tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận, miễn nhiệm.

 Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu các biện pháp để kiện toàn đội ngũ này cho phù hợp, nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. 

3. Cử tri trong tỉnh đề nghị: UBND tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân, nhất là quy định mới của các Bộ luật, Luật có hiệu lực từ 01/7/2016.

Năm 2015 và 2016, UBND tỉnh đã ban hành trên 10 Kế hoạch triển khai các Bộ luật, Luật mới được ban hành và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016, trong các Kế hoạch này đều xác định nhiệm vụ triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật, Luật thông qua các hình thức như tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn, biên soạn, in ấn tài liệu, pano, áp phích, sách hỏi - đáp, viết các tin, bài giới thiệu…

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật này trong phạm vi quản lý để bảo đảm các quy định mới của các Bộ luật, Luật tiếp tục đến được với từng cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng Kế hoạch đã đề ra.    

Trên đây là kết quả xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh trân trọng báo cáo.

........................................................

(1)- Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về quy hoạch điều chỉnh ba loại rừng đến năm 2020, định hướng 2030.

(2)- GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kết luận số 1410/KL-TNMT ngày 18/7/2016 yêu cầu Công ty thực hiện việc khắc phục nội dung cử tri đã nêu.

(3)-  Đã thu hồi nhiều diện tích vi phạm chậm đầu tư để giao cho các nhà đầu tư có năng lực hơn, như: Cụm công nghiệp Đồng Vàng 7,4 ha; Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng 68,4 ha.

Kết quả, giải quyết, kiến nghị, Ủy ban MTTQ, Ban của HĐND tỉnh, cử tri, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XVIII
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 

TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC

 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Fax:+84.0204.3856624 , Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.