Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX: Thông qua 21 nghị quyết quan trọng

13:02 | 09/12/2022

(BGĐT) - Sáng nay (9/12), kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên bế mạc tại hội trường. Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Giang; Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau nội dung đánh giá kết quả chất vấn và trả lời chất vấn, tình hình tiếp thu ý kiến phản ánh, đóng góp của cử tri trong thời gian diễn ra kỳ họp, đồng chí Dương Văn Thái đã phát biểu chỉ đạo.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kỳ họp thứ 9 là kỳ họp rất quan trọng để đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2022; bàn, thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. 

Bắc Giang; HĐND tỉnh; bế mạc; thông qua nghị quyết

Đồng chí Dương Văn Thái trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Bên cạnh những kết quả đạt được, với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá trong năm vẫn còn có những vấn đề tồn tại, hạn chế, có việc kết quả chưa đạt được như kỳ vọng. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh ủy năm 2023; các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua (Báo Bắc Giang điện tử đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Dương Văn Thái).

Tại phiên bế mạc, với sự nhất trí cao, HĐND tỉnh đã thông qua 21 dự thảo nghị quyết. Đó là: 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023.

Quy định mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2030.

Thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục trong thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025. 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm. 

Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

Phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023. 

Phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.

Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000). 

Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách T.Ư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. 

Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang; HĐND tỉnh; bế mạc; thông qua nghị quyết

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Chủ trương sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang. 

Quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2023 của tỉnh Bắc Giang.

Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh. 

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong, những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XIX. 

Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022. 

Thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022. 

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bắc Giang; HĐND tỉnh; bế mạc; thông qua nghị quyết

Đồng chí Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các cá nhân.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nêu rõ: Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

HĐND đã trách nhiệm, phát huy trí tuệ các đại biểu HĐND tỉnh, thảo luận, thông qua 21 nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết mang tính nền móng, có tác dụng khơi thông nhiều điểm nghẽn, tạo nền tảng cho sự phát triển trong năm 2023 cũng như cả giai đoạn 2021 - 2025.

Bắc Giang; HĐND tỉnh; bế mạc; thông qua nghị quyết

Các đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, trong những ngày cuối năm 2022 và sắp bước sang năm 2023, dự báo tình hình thế giới, trong khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cùng toàn thể nhân dân, cử tri chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đồng thời có giải pháp để cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững hơn, tìm các nguồn lực, động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

Cùng với các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, đồng chí đề nghị UBND tỉnh cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong khai thác tối đa các nguồn lực, nhất là động lực mới từ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với triển khai xây dựng chính quyền thông minh (Báo Bắc Giang điện tử đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Thị Thu Hồng).

Tại phiên bế mạc kỳ họp, 7 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác HĐND tỉnh năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nhóm PV XDĐ-NC

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang: Đánh giá hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
(BGĐT) – Sáng nay (9/12), kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành phiên bế mạc. Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện theo Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XIII)
(BGĐT) - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới là toàn bộ hoạt động của Đảng và những tổ chức có liên quan nhằm thay đổi từng phần hoặc toàn bộ một nội dung nào đó của phương thức lãnh đạo hiện có theo hướng tích cực, tiến bộ, bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng đem lại kết quả cao hơn, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương: Tập trung cao cho một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
(BGĐT)- Sau khi kết thúc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang vào chiều 8/12, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm về những nội dung các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu năm 2023.
 
Bắc Giang; HĐND tỉnh; bế mạc; thông qua nghị quyết
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 

TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC

 
 
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.