Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Bắc Giang: Thường trực HĐND, UBND tỉnh khóa mới ra mắt

14:17 | 03/07/2016

(BGĐT)- Sáng nay (3-7), tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021, đã bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định. 

 

họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Các đồng chí Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Quyên


họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, ủy viên UBND tỉnh ra mắt tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Quyên


họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Danh sách các Ban của HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

(BGĐT)- Sáng ngày 3-7, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã bầu các chức danh trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh khóa mới.

Chân dung, tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Đồng chí Bùi Văn Hải, Chủ tịch HĐND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt: 

- Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN HẢI Giới tính: Nam

- Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN HẢI

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1960

- Quê quán: Xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 116, đường Nguyễn Du, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Tâm lý giáo dục; Thạc sỹ Xây dựng Đảng.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh B

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang.

- Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bắc Giang.

- Ngày vào Đảng: 15/8/1986 Ngày chính thức: 15/8/1987

- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014 và nhiều bằng khen.

- Các hình thức kỷ luật: Không

- Là đại biểu HĐND tỉnh Hà Bắc, Bắc Giang các nhiệm kỳ: 1994-1999, 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.

họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt:

- Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN HẠNH Giới tính: Nam

- Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN HẠNH

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1960

- Quê quán: Xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 132, đường Nguyễn Du, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Dân tộc: Kinh.

-Tôn giáo: Không.

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật; Đại học, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp; Thạc sĩ Kinh tế.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh C

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

- Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

- Ngày vào Đảng: 02/9/1983 Ngày chính thức: 02/3/1985

- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010; Huân chương Lao động hạng Hai năm 2015; nhiều Bằng khen của bộ, ngành trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các hình thức kỷ luật: Không.

- Là đại biểu HĐND huyện Yên Dũng khóa XIII, XIV, XV; đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang các nhiệm kỳ: 1999-2004, 2011-2016, 2016-2021.

 

họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt:

- Họ và tên khai sinh: TỪ MINH HẢI Giới tính: Nam

- Họ và tên thường dùng: TỪ MINH HẢI

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1960

- Quê quán: Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 61, ngõ 137, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Triết học; Cao đẳng, chuyên ngành Quản lý Nhà nước

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh B

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

- Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

- Ngày vào Đảng: 03/12/1987 Ngày chính thức: 03/12/1988

- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ Tư pháp năm 2006, 2010; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2003, 2004, 2010, 2016

- Các hình thức kỷ luật: Không

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016-2021.

Chân dung, tiểu sử tóm tắt các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

 

 

họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt:

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN LINH Giới tính: Nam

- Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN LINH

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1959

- Quê quán: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 11, đường Thân Cảnh Vân, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật; Tiến sĩ Luật học.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Nga C

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

- Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

- Ngày vào Đảng: 22/12/1981 Ngày chính thức: 22/12/1982

- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2015 và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

- Các hình thức kỷ luật: Không

- Là đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 1999- 2004; 2004- 2011; 2011- 2016, 2016-2021.

 

họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt:

- Họ và tên khai sinh: LẠI THANH SƠN Giới tính: Nam

- Họ và tên thường dùng: LẠI THANH SƠN

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/8/1960

- Quê quán: Xã Yên Bái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Nơi ở hiện nay: Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh C

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang

- Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

- Ngày vào Đảng: 07/5/1984 Ngày chính thức: 07/5/1985

- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015 và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

- Các hình thức kỷ luật: Không

- Là đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011- 2016, 2016-2021.

 

họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt:

- Họ và tên khai sinh: DƯƠNG VĂN THÁI Giới tính: Nam

- Họ và tên thường dùng: DƯƠNG VĂN THÁI

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/7/1970

- Quê quán: Xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 71, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Dân tộc: Kinh

-Tôn giáo: Không

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Tiến sĩ Kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh C

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

- Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

- Ngày vào Đảng: 04/12/1995 Ngày chính thức: 04/12/1996

- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005, 2009; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2009, 2010, 2016; Bằng khen của Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2013

- Các hình thức kỷ luật: Không

- Là đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011- 2016, 2016-2021.

 

họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt:

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THU HÀ Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THU HÀ

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/3/1965

- Quê quán: Xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi ở hiện nay: Số 79, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Tôn giáo: Không

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kế toán xây dựng cơ bản; Thạc sỹ Kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh C

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

- Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

- Ngày vào Đảng: 23/01/1995 Ngày chính thức: 23/01/1996

- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2011, 2015; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2014; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015

- Các hình thức kỷ luật: Không

- Là đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011- 2016, 2016-2021.

 

họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt:

- Họ và tên khai sinh: LÊ ÁNH DƯƠNG Giới tính: Nam

- Họ và tên thường dùng: LÊ ÁNH DƯƠNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1966

- Quê quán: Xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

- Nơi ở hiện nay: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh B

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

- Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

- Ngày vào Đảng: 01/9/1988 Ngày chính thức: 01/9/1989

- Tình trạng sức khoẻ: Tốt

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015 và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

- Các hình thức kỷ luật: Không

- Là đại biểu HĐND huyện Tân Yên nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhóm PV
họp thường kỳ, HĐND tỉnh, ra mắt
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 

TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC

 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Fax:+84.0204.3856624 , Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.