Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Giang khoá XVIII của đồng chí Bùi Văn Hải

09:22 | 08/12/2020

(BGĐT) - Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang!Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp cùng cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và thảo luận, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Bắc Giang, khai mạc, kỳ họp 12, HĐNĐ tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp. Trân trọng gửi tới các đồng chí cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Chúc kỳ họp thành công!
Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,
Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng khác. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Song, với sự chỉ đạo kịp thời, ứng phó linh hoạt của các cấp ủy, chính quyền, sự quyết tâm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giành nhiều thành tựu hết sức quan trọng và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 13,02% (đứng đầu cả nước); công nghiệp lấy lại được đà tăng trưởng cao (19,8%), dịch vụ có sự hồi phục sau thời gian gặp khó khăn; đặc biệt lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng trưởng 6,6%, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Thu ngân sách vượt dự toán, ước đạt xấp xỉ 10.600 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong nước tăng mạnh; nhiều dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông tiếp tục có tiến bộ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các vấn đề phức tạp được quan tâm giải quyết kịp thời, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính có nhiều cố gắng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần nghiêm túc trước cử tri và nhân dân, chúng ta cũng thắng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế là: Kinh tế tăng trưởng nhưng năng suất lao động còn thấp; năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp địa phương còn yếu, thu hút đầu tư nước ngoài chủ yếu vẫn là sản xuất gia công, sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp; hạ tầng kinh tế, xã hội cải thiện còn chậm; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn lỏng lẻo, còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tình trạng vi phạm về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thủ thục hành chính còn phiền hạ, dễ phát sinh tiêu cực; đạo đức xã hội một số nơi có biểu hiện xuống cấp, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao đào tạo nghề nhìn chung còn chưa đáp ứng được yêu cầu; tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp… 
Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào thời điểm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng bộ các cấp vừa được tổ chức thành công tốt đẹp. Các cấp, các ngành đang tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan, để từ đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho những mục tiêu cao hơn, toàn diện hơn của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12. Nghe thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với HĐND tỉnh; thông báo của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV và xem xét một số báo cáo khác.
Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết nghị những vấn đề quan trọng bằng việc thông qua 22 nghị quyết, bao gồm nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021; các nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các nghị quyết ban hành một số chính sách của tỉnh. Trong đó có một số chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ sản xuất an toàn; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2025...Tại kỳ họp này có một nội dung rất quan trọng, đó là tiến hành kiện toàn, sắp xếp các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND, một công việc hoàn tất theo phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, do kỳ họp diễn ra trong bối cảnh chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiều giám đốc, thủ trưởng các ngành mới được kiện toàn, bước đầu tiếp cận với nhiệm vụ được giao nên kỳ họp sẽ không tổ chức chất vấn trực tiếp tại Hội trường. Do đó, nếu các vị đại biểu có nội dung chất vấn, trao đổi, đề nghị gửi về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh yêu cầu trả lời và thông báo cho đại biểu, cử tri theo quy định.
Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,
Theo chương trình vừa được thông qua, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra trong 2 ngày với nhiều nội dung lớn, quan trọng. Thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND và UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị tích cực, chu đáo các tài liệu, gửi trước đến đại biểu theo đúng quy định. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh tiếp tục dành thời gian cho thảo luận tại tổ, tại hội trường và giải trình những nội dung đại biểu, cử tri quan tâm; đồng thời, duy trì đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến của nhân dân.
Với ý nghĩa rất quan trọng của kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.
Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khoá XVIII. Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày mai (8/12), khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII
(BGĐT) - Ngày mai (8/12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 12. 
 
Thẩm tra một số văn bản trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
(BGĐT) - Ngày 30/11, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh Bắc Giang) thẩm tra một số báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Trưởng Ban chủ trì.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành: Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri
(BGĐT) - Ngày 27/11, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND tỉnh, một số sở, ngành tỉnh.
 
Bắc Giang, khai mạc, kỳ họp 12, HĐNĐ tỉnh
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.