Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII của đồng chí Dương Văn Thái

17:43 | 09/12/2020

(BGĐT) - Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thưa các vị khách mời, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh ta trong thời gian tới: Đây là kỳ họp đầu tiên sau khi chúng ta vừa tổ chức rất thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; cũng là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của HĐND tỉnh khóa XVIII, trước khi bước vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Bắc Giang, khai mạc, kỳ họp 12, HĐND tỉnh, khóa XVIII, thảo luận

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu bế mạc kỳ họp.

Có thể nói, chúng ta đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giai đoạn 2016-2020 và đang vững tin bước sang giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, kỳ vọng lớn hơn của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đây chính là kỳ họp để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2021, cũng như cả giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, thực hiện quy trình sắp xếp, kiện toàn một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh theo phương án nhân sự sau Đại hội đã được Trung ương phê chuẩn.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, phân tích sâu sắc, toàn diện những thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và thống nhất đánh giá: Năm 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ngay từ đầu năm dịch Covid-19 đã bùng phát và lây lan nhanh chóng, trở thành đại dịch toàn cầu, gây ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng với nền kinh tế đất nước; ảnh hưởng toàn diện và sâu rộng đến mọi hoạt động của đời sống KT-XH của địa phương. Song, với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, tăng cường đổi mới, sáng tạo, chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu hết sức quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/17 chỉ tiêu chính về phát triển KT-XH, là địa phương có nhiều điểm sáng, nổi bật trong thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Bắc Giang, khai mạc, kỳ họp 12, HĐND tỉnh, khóa XVIII, thảo luận

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp.

Trong khi kinh tế toàn cầu suy thoái; tăng trưởng kinh tế trong nước sụt giảm mạnh; nhiều tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng âm thì Bắc Giang vẫn vươn lên mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 13,02%, mức cao nhất cả nước; sản xuất công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng vững chắc; dịch vụ có sự phục hồi tốt; sản xuất nông nghiệp khẳng định được vai trò trụ đỡ khi kinh tế khó khăn (một năm được mùa, được giá, năng suất, chất lượng cao, thị trường tiêu thụ ổn định). Hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư có nhiều cải thiện; nhiều công trình, dự án hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, ước đạt gần 10.600 tỷ đồng. Thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều khởi sắc. Các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được tập trung thực hiện và cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, đặc biệt đã hoàn thiện xong hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Vấn đề lao động, việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào miền núi, người dân tộc được quan tâm thực hiện tốt; đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, thực chất hơn; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến. Chính quyền địa phương ổn định; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng bền chặt; lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước không ngừng được nâng lên, hình ảnh, vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định.

Kính thưa các vị đại biểu khách mời, đại biểu HĐND tỉnh,

Những kết quả quan trọng đạt được của năm 2020, trước rất nhiều khó khăn thách thức, đã tô đậm và làm nổi bật những thành quả ấn tượng khi nhiệm kỳ 2015-2020 khép lại. Chúng ta có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của địa phương, với những bước chuyển mình, phát triển mạnh mẽ. Bắc Giang đã vươn lên trở thành tỉnh có quy mô kinh tế lớn nhất vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đồng thời, đang vững vàng tạo lập các yếu tố cơ bản, đồng bộ hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô GRDP dẫn đầu của cả nước vào năm 2025. Những kết quả đó chính là minh chứng sinh động, rõ nét cho sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó có những đóng góp hết sức quan trọng của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực và hiệu quả của các vị đại biểu HĐND tỉnh; cảm ơn tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu, những đóng góp to lớn của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh thời gian qua.

Kính thưa các vị đại biểu khách mời, đại biểu HĐND tỉnh,

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế đang cản trở sự phát triển đi lên của địa phương; đánh giá, phân tích, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, đặc biệt để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết định các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá phát triển KT-XH năm 2021 và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện bảo đảm cho sự phát triển địa phương theo đúng mục tiêu, định hướng đặt ra trong thời gian tới.

HĐND tỉnh cũng dành thời gian thỏa đáng để thảo luận tại tổ, tại hội trường; nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân quan tâm. Hoạt động thảo luận, giải trình bảo đảm phát huy dân chủ, thẳng thắn, đi sâu phân tích vấn đề một cách thực chất, qua đó chỉ rõ trách nhiệm, đề ra các giải pháp nhằm tạo chuyển biến thực sự trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu khách mời, đại biểu HĐND tỉnh,

Một nhiệm vụ rất quan trọng của kỳ họp lần này là HĐND tỉnh đã tiến hành các bước thực hiện quy trình sắp xếp, kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh lần thứ XIX, đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh theo phương án nhân sự đã được Trung ương phê duyệt. Với tinh thần trách nhiệm cao, công tác bầu cử tại kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, khách quan, đúng quy định, trong không khí đoàn kết, phấn khởi. Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tuyệt đối (100% các đại biểu có mặt), thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm cao, cùng kỳ vọng rất lớn của các đại biểu HĐND tỉnh. HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí được giao giữ trọng trách mới; đề nghị các đồng chí tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐND, sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu khách mời, đại biểu HĐND tỉnh,

Chúng ta chuẩn bị bước vào năm 2021, một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Yêu cầu nhiệm vụ là rất lớn; trách nhiệm đối với các cấp, các ngành là rất nặng nề. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, dự báo sẽ còn không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đề ra, tôi đề nghị các cấp, các ngành tập trung cao thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, của tỉnh trong giai đoạn tới; từ đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, huy động các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Nghị quyết. Khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết, đề án, quy định… để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện.

Ngay sau kỳ họp này, trên cơ sở các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, đặc biệt là Nghị quyết nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, tập trung tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo tiền đề, bước khởi đầu thuận lợi thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt là những vấn đề tồn tại, nổi cộm mà cử tri, nhân dân quan tâm đề nghị, kiến nghị, thảo luận tại hội trường và tổ, các cấp, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung khắc phục tồn tại hạn chế và báo cáo trong kỳ họp HĐND tới. 

Thứ hai, tiếp tục tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó, xác định phòng chống hiệu quả, không để dịch Covid-19 lây nhiễm trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm; tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp điều hành phát triển kinh tế, bảo đảm sự phát triển toàn diện, đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển sản xuất, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển mạnh các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với phát triển các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng bảo đảm cho nền kinh tế; đồng thời, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tập trung phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có tiềm năng, lợi thế; có giải pháp hỗ trợ, khuyến kích phát triển các loại hình dịch vụ logistics, du lịch, khách sạn, các dịch vụ hỗ trợ…làm điều kiện thúc đẩy các khu vực kinh tế khác. Lấy nền tảng khoa học công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động; quan tâm phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới, kinh tế ban đêm. Phát triển đồng bộ và hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường; giữa các vùng, các khu vực, các địa phương, bảo đảm lợi ích thiết thực và công bằng cho mọi người dân.

Một yêu cầu hết sức quan trọng trước mắt là phải tập trung hoàn thành thật tốt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng phê duyệt theo đúng kế hoạch để bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt tập trung tiến hành đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện, đặc biệt là phải hệ thống hóa, đồng bộ hóa hệ thống các bản đồ, các chỉ tiêu quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, theo phân cấp để quản lý chặt chẽ, nhất quán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, gắn với nâng cao chất lượng thu hút đầu tư. Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện, tận dụng tốt thời cơ để thu hút dòng vốn FDI dịch chuyển trong khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, đô thị, dịch vụ, công nghệ thông tin, từng bước đầu tư hạ tầng công nghệ số, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Cùng với đầu tư xây dựng các công trình, dự án mới tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH cần tập trung rà soát, có phương án đầu tư khắc phục kịp thời những bất cập, hạn chế đối với hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các công trình, dự án đang triển khai để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả. 

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; có biện pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các dự án và giảm thiểu phát sinh mâu thuẫn, khiếu kiện, bảo đảm ổn định tình hình địa phương. Tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường nông thôn, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng, tranh chấp đất rừng; đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa; tập trung thu hút đầu tư các nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội tại khu vực các khu công nghiệp, như: Vấn đề nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân, vấn đề quản lý người nước ngoài, vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự...

Thứ sáu, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chủ động phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, tội phạm có tính chất xã hội đen và các loại tệ nạn xã hội... Xây dựng môi trường bảo đảm an ninh an toàn cho đời sống nhân dân, cũng như môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh cho các thành phần kinh tế cùng phát triển.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ tiếp công dân của người đứng đầu; triển khai đợt cao điểm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri trong quý I/2021. Giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh, không để hình thành "điểm nóng". Xử lý nghiêm những đối tượng kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối an ninh, trật tự.

Thứ bẩy, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đề cao sự tuân thủ pháp luật; tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy cơ quan nhà nước bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới, sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề cao quyền của người dân đối với việc kiểm soát hoạt động và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực thi nhiệm vụ. Phát huy cao độ quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ với theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công vụ. Kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

Nhiệm vụ cuối cùng là chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV khu vực tỉnh Bắc Giang và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công, thật sự là ngày hội lớn của nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu,

Toàn bộ chương trình, nội dung của kỳ họp đã hoàn thành bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định, trong bầu không khí đoàn kết, phấn khởi. Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định, kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường kỳ cuối cùng của HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công rất tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, một lần nữa tôi trân trọng gửi lời cảm ơn và chúc mừng đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Từ Minh Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lưu Xuân Vượng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thôi giữ các chức vụ trong HĐND, UBND tỉnh. Chúc các đồng chí, cùng gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Cảm ơn sự tham gia tích cực, trí tuệ, của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan thuộc UBND tỉnh, của Ủy ban MTTQ các cấp, của các Ban, Văn phòng và tổ đại biểu HĐND tỉnh, của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu khách mời, đại biểu HĐND,

Thành công của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỳ họp lần này; cùng với những kết quả ấn tượng đạt được và kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn thời gian qua chính là động lực và niềm tin rất lớn để chúng ta bước vào năm 2021 thành công hơn. Chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bắc Giang nhất định vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho những mục tiêu cao hơn, toàn diện hơn của nhiệm kỳ 2020-2025.

Với ý nghĩa, niềm tin tưởng, phấn khởi đó, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII. Chúc các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh bước vào năm 2021 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Xin trân trọng cảm ơn./.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII: Thảo luận, kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục bất cập từ cơ sở
(BGĐT) - Sáng 9/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận tại tổ, tại hội trường. Các đại biểu tập trung phân tích kết quả, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ cơ sở; đồng thời, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.
 
Bắc Giang: Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII
(BGĐT) - Sáng 8/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII khai mạc. Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành chủ tọa kỳ họp. 
 
Bắc Giang, khai mạc, kỳ họp 12, HĐND tỉnh, khóa XVIII, thảo luận
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.