Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII

18:24 | 29/03/2021

(BGĐT) - Chiều 29/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13. Báo Bắc Giang trân trọng đăng bài phát biểu bế mạc Kỳ họp của đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh. 

 

kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,

Sau một buổi chiều làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021) đã hoàn thành chương trình đề ra. 

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận và thống nhất cao với các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; của UBND tỉnh, Viện KSND và TAND tỉnh. HĐND tỉnh cũng đã nghiên cứu Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ tỉnh; xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 5 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và tiến hành công tác thi đua khen thưởng.  

Qua nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu, chúng ta vui mừng nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình thế giới và khu vực; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bênh, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề, sâu sắc của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; cùng với sự ủng hộ, giám sát của cử tri và nhân dân; HĐND, UBND, Viện KSND và TAND tỉnh đã kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các khóa trước; có nhiều đổi mới cả về tổ chức, phương thức hoạt động; nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Mặc dù là nhiệm kỳ đầu tiên hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương với nhiều quy định mới; nhân sự trong Thường trực Hội đồng, các Ban của Hội đồng, các Tổ đại biểu Hội đồng cũng có sự thay đổi, biến động. Song Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và cơ bản đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. 

HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, ban hành nhiều cơ chế, chính sách sát đúng với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhiều cơ chế, chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rất tích cực trên các lĩnh vực, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như chính sách hỗ trợ xi măng cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07, 06 (chỉ trong hơn 2 năm thực hiện, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, cứng hóa trên 4.200km đường giao thông nông thôn các loại, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn); cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 đã giúp kịp thời tháo gỡ vấn đề thiếu giáo viên tại bậc học mầm non; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 đã giúp tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư ở cấp xã,… 

Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp ngày càng đi vào nền nếp, bài bản, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp; hoạt động giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng những vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm được cử tri và nhân dân quan tâm. Hoạt động chất vấn có nhiều đổi mới theo hướng dân chủ, thẳng thắn, thực chất hơn. Việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, mang lại hiệu quả thiết thực,... 

Vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân của HĐND tỉnh ngày càng được khẳng định, qua đó giúp tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.  

Nhiệm kỳ 2016-2021 cũng là nhiệm kỳ để lại những dấu ấn sâu sắc trong hoạt động của UBND tỉnh. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phù hợp với điều kiện thực tiễn; phát huy vai trò cơ quan hành chính, cơ quan chấp hành của HĐND; nỗ lực quyết tâm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước ở địa phương. Có thể nói, những thành tựu ấn tượng, nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua (như được trình bày tại báo cáo tổng kết của UBND tỉnh, cũng như đã được Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 khẳng định) chính là minh chứng rõ nét nhất về kết quả hoạt động của UBND tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

Cùng với HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp đã từng bước đổi mới hoạt động theo lộ trình cải cách tư pháp; có nhiều tiến bộ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.  

 Với tinh thần cầu thị, HĐND tỉnh khóa XVIII cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp như trong các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã trình bày tại Kỳ họp; thống nhất một số bài học kinh nghiệm, xác định các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ có trách nhiệm chuyển tải đầy đủ những bài học kinh nghiệm, giải pháp hoạt động hiệu quả tới HĐND tỉnh khóa XIX.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Có thể khẳng định, những đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ, các cơ quan tư pháp của tỉnh trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đưa Bắc Giang có bước phát triển ấn tượng, toàn diện, tạo nền tảng vững chắc hướng đến các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. 

Nhiệm kỳ 2016-2021 đang dần khép lại, đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định rằng, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành tốt trọng trách cao cả mà Đảng, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng, giao phó. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà các cơ quan trong bộ máy chính quyền, cơ quan tư pháp và Ủy ban MTTQ các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Xin nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích, đóng góp vào hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ vừa qua và vinh dự được khen thưởng hôm nay.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Mặc dù đây là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 nhưng nhiệm vụ của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn tiếp tục cho đến kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện bắt đầu nhiệm kỳ mới; HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện KSND, TAND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết mới được thông qua; phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trước mắt, cần tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia hoạt động bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; để bảo đảm sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh khóa XIX.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Năm năm, một nhiệm kỳ hoạt động dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sôi động và đổi mới sắp kết thúc. Mỗi đại biểu chúng ta đã luôn tâm niệm phải nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân. Mỗi đại biểu đã thực sự hòa cùng những trăn trở, nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân nơi chúng ta là người đại diện. Từ đó chủ động bàn, thảo luận, giám sát, tham gia quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của tỉnh. Sự ủng hộ, đồng tình, chia sẻ, tin tưởng của cử tri là phần thưởng cao quý nhất đối với người đại biểu nhân dân.

Nhân dịp chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, một lần nữa tôi chân thành cảm ơn và chúc mừng các vị đại biểu đã hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Đặc biệt, xin bày tỏ lời tri ân sâu sắc về những cống hiến, đóng góp nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của đồng chí Bùi Văn Hải - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hạnh - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Từ Minh Hải - nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc không tiếp tục tham gia đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới. 

Tôi hy vọng rằng, dù tiếp tục tái cử hay đảm nhận nhiệm vụ khác, mỗi đại biểu luôn nhớ và tự hào về những năm tháng cùng nhau hoạt động ở HĐND tỉnh; tích cực tuyên truyền đến cử tri tại địa phương hăng hái tham gia ủng hộ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân. Mong các vị đại biểu giữ gìn sức khỏe, nêu gương trong cuộc sống, tiếp tục nỗ lực, tâm huyết đóng góp cho hoạt động của HĐND và các nhiệm vụ của địa phương, vì sự phát triển giàu mạnh của tỉnh và ấm no, hạnh phúc của nhân dân. 

Nhân dịp này, thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chúng tôi tham gia HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời luôn dành sự quan tâm ủng hộ, giám sát, đồng hành giúp HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, của các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương trong tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần làm việc tận tụy của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Với niềm phấn khởi trước kết quả hoạt động của nhiệm kỳ, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XVIII. Chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(BGĐT) - Chiều 29/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 13. Báo Bắc Giang trân trọng đăng bài phát biểu khai mạc Kỳ họp của đồng chí Dương văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh
 
kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.