Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Kịp thời tiếp thu, nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri

07:58 | 02/04/2021

(BGĐT) - Tiếp xúc cử tri là một hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, tạo sự gắn kết giữa đại biểu dân cử với cử tri, từ đó tổng hợp, giải quyết những nhu cầu chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Đổi mới nội dung, phương pháp, cách làm

MTTQ tỉnh Bắc Giang, Giải quyết ý kiến cử tri, Tiếp xúc cử tri

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng trong một buổi tiếp xúc, đối thoại với cán bộ mặt trận cơ sở. Ảnh: Bảo Trung (Ủy ban MTTQ tỉnh)

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tiếp xúc cử tri, từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND các cấp thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đồng thời, thông qua hoạt động này đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, từ đó nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ trong tình hình mới.

Công tác tiếp xúc cử tri đã từng bước đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp, cách làm. Trước hết, căn cứ kế hoạch tiếp xúc cư tri của HĐND tỉnh, MTTQ đã chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị các hội nghị tiếp xúc như: Phối hợp thông tin, tuyên truyền về kế hoạch tiếp xúc cư tri; xác định rõ nội dung tiếp xúc trước và sau kỳ họp, tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc theo đối tượng, địa bàn; thực hiện công khai lịch, chương trình, nội dung tiếp xúc cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cử tri biết, đến dự. MTTQ chủ động nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân trước hội nghị tiếp xúc cử tri; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn giúp các hội nghị tiếp xúc cử tri an toàn, chất lượng.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, MTTQ các cấp đã mời đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự để trực tiếp lắng nghe, giải đáp những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình, qua đó tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết kịp thời các bức xúc trong nhân dân. Nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết tại hội nghị, đáp ứng kịp thời mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, góp phần giảm thiểu khiếu nại, tố cáo, ổn định tình hình chính trị tại địa phương, tăng cường đồng thuận xã hội.

MTTQ đã phối hợp với HĐND mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri như tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc theo lĩnh vực, theo đối tượng… thu hút nhiều cử tri tham dự, mang lại hiệu quả rõ nét trong việc góp ý, xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong các cuộc tiếp xúc, cử tri rất tâm huyết, thẳng thắn trao đổi, góp ý, phản biện, qua đó mối liên hệ giữa nhân dân với đại biểu ngày càng gắn kết, chất lượng góp ý vào các chính sách ngày càng nâng cao. Qua đó có thể khẳng định MTTQ các cấp đã phát huy được năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm của công dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ các cấp từng bước đổi mới theo hướng tổng hợp phải khách quan, lựa chọn lĩnh vực, xác minh tính xác thực của ý kiến cử tri, phân loại ý kiến theo phân cấp, ý kiến đề xuất của tập thể, ý kiến đề nghị cho cá nhân, bảo đảm không bỏ sót kiến nghị của cử tri để gửi tới các cơ quan chức năng giải quyết. Qua đó đã tránh được việc tổng hợp trùng chéo, giảm được thời gian tổng hợp, góp phần nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp. Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân của Mặt trận nhiệm kỳ qua đã thể hiện đầy đủ, toàn diện và sâu sắc những lĩnh vực, vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, phản ánh, kiến nghị được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Qua đó, MTTQ đã thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền. Đối với những kiến nghị chậm giải quyết, trả lời, Ủy ban MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND tiếp tục đề nghị chính quyền hoặc phối hợp với cơ quan hữu quan giải quyết, đảm bảo quyền lợi của cử tri và nhân dân. Nhờ có sự giám sát tích cực của Mặt trận, các kiến nghị của cử tri được giải quyết nhanh hơn, góp phần ổn định, tránh phát sinh điểm nóng ở địa phương. Qua tổ chức tiếp xúc cử tri, MTTQ đồng thời giám sát thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cán bộ các cấp kịp thời có ý kiến đối với những vấn đề chưa đúng quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, MTTQ các cấp đã phối hợp tiến hành tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tại 1.415 điểm, với 109.862 lượt cử tri tham dự, đã có 22.042 lượt ý kiến, kiến nghị được tập hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, tại các kỳ họp của HĐND các cấp, MTTQ đã có những kiến nghị cụ thể, xác đáng đối với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan hữu quan. Nhiều kiến nghị quan trọng liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, giao thông - vận tải, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới và giải quyết chế độ chính sách cho người dân được kịp thời phản ánh là cơ sở để tỉnh ban hành và sửa đổi các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng giải quyết

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND còn một số hạn chế, tồn tại. Ở một số địa phương, sự phối hợp giữa MTTQ với Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; thông tin về kế hoạch, nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu một số nơi chưa kịp thời dẫn đến Mặt trận các cấp thiếu chủ động trong triển khai tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền về kế hoạch tiếp xúc cử tri, về chương trình, nội dung, thời gian và lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu có nơi chưa được quan tâm, vẫn còn tình trạng cử tri đi đại diện. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND ở một số nơi chất lượng chưa cao; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng còn ít.

Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số nơi còn chưa đầy đủ, thiếu địa chỉ cụ thể. Khâu tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của đại diện chính quyền, ngành chức năng ở một số địa phương còn chưa kịp thời, thông tin giải đáp chưa đầy đủ, rõ ràng như cử tri mong muốn. Việc theo dõi, đôn đốc và giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi khi chưa thực sự mạnh mẽ dẫn đến tình trạng nhiều kiến nghị qua nhiều kỳ vẫn chưa được giải quyết, trả lời dứt điểm.

MTTQ tỉnh Bắc Giang, Giải quyết ý kiến cử tri, Tiếp xúc cử tri

Cử tri TP Bắc Giang nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Đỗ Quyên

Những tồn tại nêu trên là một trong những nguyên nhân làm hạn chế chất lượng đại biểu và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri cũng như công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND trong thời gian tới đòi hỏi nhiều biện pháp đồng bộ.

Một là, Ủy ban MTTQ các cấp chủ động phối hợp sớm với Thường trực HĐND từ khi xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu. Chủ động nắm rõ những vấn đề cử tri và nhân dân đang quan tâm để định hướng đúng nội dung, xác định hình thức tiếp xúc, đối tượng, thành phần tham dự; phối hợp chính quyền và các cơ quan liên quan để có thể trực tiếp tiếp thu, trả lời, giải quyết ngay tại hội nghị, tránh tình trạng tiếp thu xong để đấy, không có phản hồi cụ thể.

Hai là, MTTQ phối hợp tốt với Thường trực HĐND chuẩn bị các nội dung trong cuộc tiếp xúc, chủ động định hướng các nội dung cần thiết, quan trọng để cử tri có thể phát biểu tập trung, tránh việc cử tri phát biểu trùng lặp hoặc nêu ý kiến, kiến nghị đã được trả lời, giải quyết. Định hướng chương trình, nội dung bảo đảm cuộc tiếp xúc hiệu quả, hạn chế việc hội nghị tiếp xúc trở thành nơi tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Ba là, tăng cường việc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử theo các hình thức, như: Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, theo đối tượng; hoặc trực tiếp gặp gỡ cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề mà đại biểu quan tâm; khuyến khích đại biểu tiếp xúc cử tri theo hướng cá nhân hoặc theo nhóm để tiếp nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị. Những nơi tiếp xúc cử tri có nhiều ý kiến cá nhân, đại biểu cần dành thời gian tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe, tiếp thu để chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Bốn là, chú trọng tổ chức tập huấn kỹ năng, hướng dẫn kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ Mặt trận tham gia tổ chức tiếp xúc cử tri, nhất là kỹ năng tổ chức, chủ trì điều hành hội nghị, kỹ năng ghi chép, tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân.

Năm là, MTTQ chủ động phối hợp với Thường trực HĐND các cấp theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kiến nghị cử tri, bảo đảm tất cả các phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tiếp nhận, xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định. Đồng thời, chủ động rà soát các ý kiến của cử tri kiến nghị tại các kỳ trước đã được giải quyết để báo cáo với cử tri. Đối với những kiến nghị cử tri nhiều địa phương quan tâm nhưng chưa được giải quyết thì tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh; trong trường hợp cần thiết có thể đưa vào nội dung chất vấn, yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh giải trình tại kỳ họp.

Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

 

Ủy ban MTTQ tỉnh trao 3,2 tỷ đồng hỗ trợ 9 huyện xây dựng nhà “Đại đoàn kết”
(BGĐT) - Ngày 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" năm 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng dự.
 
Ủy ban MTTQ các cấp chuẩn bị tốt điều kiện cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
(BGĐT) - Ngày 2/3, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt một số nhiệm vụ năm 2021, trọng tâm là tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 


MTTQ tỉnh Bắc Giang, Giải quyết ý kiến cử tri, Tiếp xúc cử tri
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.