Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

15:45 | 21/05/2021

(BGĐT) – Ngày 21/5, Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức thẩm định một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành chủ trì. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng. 

Đảng đoàn, HĐND tỉnh, thẩm tra, một số, dự thảo, báo cáo, nghị quyết

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành chủ trì buổi thẩm định.

Đối với nội dung dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và tình hình thực tế của địa phương, các đại biểu cho rằng đây là vấn đề quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển của toàn tỉnh trong thời gian tới. Do vậy cần có sự rà soát, đánh giá tổng thể những cơ chế, chính sách đã thực hiện trong giai đoạn trước đây, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung, thậm chí bãi bỏ những cơ chế, chính sách không còn phù hợp; có sự bố trí, ưu tiên cho lĩnh vực cấp thiết giai đoạn hiện nay, phát huy hiệu quả nguồn lực và tác động phát triển KT-XH. 

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng nêu ý kiến cần có cơ chế, chính sách cụ thể cho từng lĩnh vực, có thể xác định một số vấn đề trọng tâm, tránh nêu chung chung. Đồng thời, bày tỏ sự tán đồng với các ý kiến về bổ sung những giải pháp thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và các cấp ủy đảng.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó lưu ý bổ sung tiêu đề của dự thảo để làm nổi bật tính chất là kế hoạch của Tỉnh ủy. Xác định cơ chế, chính sách cụ thể cho từng lĩnh vực như công nghiệp; nông, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn; dịch vụ; tài nguyên, môi trường; khoa học công nghệ; kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đô thị; văn hóa - xã hội… Bố cục lại dự thảo cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá.

Đảng đoàn, HĐND tỉnh, thẩm tra, một số, dự thảo, báo cáo, nghị quyết

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng phát biểu ý kiến.

Về dự thảo Kế hoạch tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giai đoạn 2021-2025, bà Ngụy Kim Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng cần bổ sung đầu tư hệ thống, các nhà máy xử lý nước thải, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp và khu đô thị. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng phù hợp, tháo gỡ khó khăn do không có mặt bằng thi công của các công trình, dự án…

Cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đề nghị Sở Xây dựng tham mưu giúp UBND tỉnh tiếp thu và hoàn thiện kế hoạch, đặc biệt là phần các nhiệm vụ trọng tâm. Về những giải pháp chủ yếu cần gộp giải pháp “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy” vào giải pháp “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền trong phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội”. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong giai đoạn hiện nay để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong kế hoạch, chú ý đến giải pháp về nâng cao chất lượng cán bộ, nguồn nhân lực.

Đóng góp vào dự thảo cáo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân về tỷ lệ dân số đô thị còn thấp so với bình quân toàn quốc. Phát triển đô thị còn dàn trải, manh mún, dẫn đến lãng phí tài nguyên đất đai. Hạ tầng khu đô thị thiếu, đi sau dẫn đến nhiều bất cập, không thu hút được người dân. Nhiều khu dân cư, nhất là ở các huyện, chủ yếu được xây dựng bám theo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh để lại nhiều hệ lụy về không gian phát triển, mở rộng, an toàn giao thông…

Đảng đoàn, HĐND tỉnh, thẩm tra, một số, dự thảo, báo cáo, nghị quyết

Các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Dự thảo báo cáo cần có bố cục lại, trên cơ sở làm rõ những hạn chế để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến năm 2030. Trong đó tập trung thu hút những nhà đầu tư phát triển đô thị có tiềm lực lớn, khắc phục những bất cập về quy hoạch, thiếu hụt cơ sở hạ tầng và quy mô nhỏ như thời gian qua.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu đề nghị bổ sung lý do, sự cần thiết để ban hành; dự án nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động… 

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao từ các cấp ủy đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với thực hiện nghiêm quy hoạch đã được phê duyệt.

Đảng đoàn, HĐND tỉnh, thẩm tra, một số, dự thảo, báo cáo, nghị quyết

Đồng chí Ngụy Kim Phương đóng góp ý kiến.

Đối với dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các ý kiến đóng góp nhiều về nội dung tồn tại, hạn chế. 

Đó là kết quả còn chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của Bắc Giang; còn thiếu những sản phẩm du lịch đặc trưng, các cơ sở lưu trú, mua sắm, giải trí đáp ứng nhu cầu của du khách. Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án phát triển du lịch chậm, gặp nhiều khó khăn. Do vậy trong dự thảo nghị quyết cần đưa rõ giải pháp về xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển du lịch, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch; tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực để du lịch Bắc Giang phát triển, thu hút du khách, nâng doanh thu từ du lịch. Tổ chức nhiều hoạt động du lịch trên cơ sở lợi thế của từng địa phương như ngày hội trái cây, chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng. Tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch, nâng cao nhận thức của người dân về tham gia phát triển du lịch.

Cùng thời gian, các đại biểu cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ ngày công đối với dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, hoạt động.

Tin, ảnh: Quốc Phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành tiếp xúc cử tri huyện Tân Yên
(BGĐT) - Ngày 10/5, tại huyện Tân Yên (Bắc Giang), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 4/5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành cùng các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Trần Phú và xã Song Khê (TP Bắc Giang).
 
Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang thẩm định một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(BGĐT)-Ngày 23/4, Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức thẩm định một số nội dung trình Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành chủ trì. 
 
Tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021 HĐND tỉnh: Ban hành nhiều cơ chế, chính sách sát yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng cử tri
(BGĐT) - Chiều 29/3, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 13 tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
 
 


Đảng đoàn, HĐND tỉnh, thẩm tra, một số, dự thảo, báo cáo, nghị quyết
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.