Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh

15:10 | 29/06/2021

(BGĐT) - Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XIV; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu khách mời và 75 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn cảnh kỳ họp.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX; đồng chí Lê Ánh Dương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Diễn văn khai mạc của đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi tại kỳ họp này, tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ chính thức được xác nhận; HĐND tỉnh sẽ quyết định nhân sự các vị trí chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định các nội dung chương trình kỳ họp. Đặc biệt, sáng suốt, lựa chọn các đại biểu ưu tú để bầu vào các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại đây, các đại biểu nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Theo đó, cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn với 99% cử tri đi bầu. Kết quả có 75 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban Bầu cử tỉnh xác nhận 75 ông, bà đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. 

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, đồng chí Dương Văn Thái chủ trì nội dung bầu cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Lê Thị Thu Hồng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Dương Văn Thái tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong nội dung bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự điều hành của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí: Đặng Hồng Chiến, Nguyễn Thế Toản, Hà Văn Bé lần lượt được bầu giữ chức Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa- Xã hội.

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Lâm Thị Hương Thành tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu làm Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX.

Cũng với sự tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Lê Ánh Dương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Mai Sơn, Lê Ô Pích, Phan Thế Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu cũng bầu 21 ủy viên UBND tỉnh, 26 hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí: Dương Văn Thái, Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Lê Ánh Dương, Mai Sơn, Lê Ô Pích, Phan Thế Tuấn được bầu làm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Lê Ánh Dương cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Các đồng chí quyết tâm kế thừa và phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của những người tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, đồng lòng đoàn kết, thống nhất, chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết định những vấn đề lớn, quan trọng bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Bắc Giang; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; sáng suốt quyết định các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá, có tính khả thi cao thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương. 

Đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2021, tỉnh quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch Covid-19; tập trung dồn tổng lực khơi thông ách tắc, phục hồi mạnh mẽ, phát triển mọi mặt; tự lực làm chủ tình hình, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng; giữ ổn định tình hình để tạo tiền đề thực hiện thành công các mục tiêu phát triển KT - XH nhiệm kỳ 2021-2025 do Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX đã đề ra.

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu nghe thông báo các nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh gồm: Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021; Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang. 

Không chủ quan, lơ là phòng dịch, tăng tốc phát triển KT-XH

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Dương Văn Thái chúc mừng các đồng chí đã được tin tưởng bầu vào các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí nhấn mạnh, bắt đầu nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, từng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX phải kế thừa, phát huy tốt những kết quả các nhiệm kỳ trước đã đạt được, không ngừng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh khẩn trương ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác toàn khóa nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX điều hành kỳ họp.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra mục tiêu xây dựng phát triển tỉnh Bắc Giang toàn diện, vững chắc; nằm trong 15 tỉnh, TP phát triển có quy mô kinh tế GRDP dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Để mục tiêu trở thành hiện thực đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải luôn phát huy đoàn kết, phấn đấu với khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các thế mạnh của địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm tới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan trong bộ máy chính quyền địa phương tương xứng với sự phát triển năng động của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. 

Trước mắt, đồng chí đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, kể cả khi chúng ta đã chuyển sang trạng thái bình thường mới cũng không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Luôn chủ động phương án sẵn sàng kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch và với những địa phương còn xuất hiện trường hợp F0, đang duy trì khu cách ly tập trung cần tiếp tục tập trung toàn lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, trọng tâm là các giải pháp giãn cách, giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc và siết chặt quản lý tại các khu cách ly, phong tỏa, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo, phát sinh ổ dịch trong cộng đồng. Khẩn trương làm sạch các khu nhà trọ để đón công nhân trở lại làm việc và bảo đảm không để dịch bệnh tái bùng phát. Tiếp tục tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; duy trì và phát huy vai trò giám sát của tổ Covid-19 cộng đồng. Chủ động tiếp cận nguồn vắc xin phòng ngừa Covid-19 hướng đến tiêm chủng toàn dân trong thời gian sớm nhất.

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Tập trung đẩy mạnh các biện pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh; quan tâm hỗ trợ để công nhân sớm trở lại làm việc; tăng cường kiểm tra công tác an toàn của các doanh nghiệp sau khôi phục sản xuất; hoàn thiện mô hình doanh nghiệp sản xuất an toàn, khu công nghiệp an toàn đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH trước mắt cũng như lâu dài. Duy trì các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chủ động chống dịch trên cây trồng vật nuôi và phòng chống thiên tai, bão lũ; tăng cường xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, phát triển đô thị, tăng cường thu ngân sách, đồng thời thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là về thủ tục hành chính và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết vấn đề lao động; chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân, kịp thời triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ cho công nhân, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch cho năm học mới trong điều kiện bình thường và cả khi có dịch. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt đời sống văn hóa ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, chuẩn bị các điều kiện kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.     

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thu Hồng khẳng định kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đây là sự khởi đầu rất thuận lợi, hứa hẹn cho một nhiệm kỳ hoạt động mới của HĐND tỉnh thật sự năng động, sáng tạo và hiệu quả. 

Đồng chí đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh theo quy định; nhanh chóng ổn định về tổ chức, sớm ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Thực hiện lời hứa trong chương trình hành động cá nhân của mình trước cử tri. Mỗi cá nhân vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu vào các chức danh của HĐND, UBND tỉnh cần thực hiện ngay các nhiệm vụ của mình. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND các cấp, các ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng với toàn dân tận dụng các thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Tin, ảnh: Việt Anh - Đỗ Quyên

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(BGĐT) - Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung và thành công tốt đẹp. Báo Bắc Giang trân trọng đăng bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Chân dung Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
(BGĐT)- Sáng 29/6, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lê Thị Thu Hồng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Hà Văn Bé được bầu làm Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội; đồng chí Nguyễn Thế Toản được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách; đồng chí Đặng Hồng Chiến được bầu làm Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.
 
Phát biểu khai mạc của đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX
(BGĐT) - Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Báo Bắc Giang trân trọng đăng bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 
 

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.