Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Nêu cao trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri

08:37 | 05/07/2021

(BGĐT) - Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn của Báo Bắc Giang về những phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới. 

Một trong các chức năng của HĐND tỉnh là quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển KT - XH tại địa phương. Xin đồng chí cho biết biện pháp để thực hiện tốt chức năng này, từ đó nâng cao vai trò, vị thế của HĐND tỉnh?

HĐND tỉnh Bắc Giang, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cử tri, đại  biểu

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Tân Yên.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành: Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển KT - XH tại địa phương được thực hiện bằng hình thức xem xét, thông qua và ban hành các nghị quyết của HĐND tại các kỳ họp. 

Ngoài các nghị quyết về kế hoạch phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh hàng năm, để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét để ban hành các nghị quyết chuyên đề quy định một số chính sách có tính chất đặc thù phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh nhằm thúc đẩy KT - XH phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Để hoạt động này đạt chất lượng cao, trước hết từng đại biểu phải nâng cao năng lực nghiên cứu và phản biện. Bên cạnh đó, cần phải có cơ chế hữu hiệu nhằm phát huy trí tuệ tập thể của HĐND, khuyến khích các đại biểu nâng cao trách nhiệm, phát huy hết khả năng của mình, tham gia vào việc nghiên cứu, quyết định chính sách. 

Thường trực HĐND tỉnh sẽ quan tâm đổi mới phương pháp tổ chức, điều hành thảo luận tại kỳ họp nhằm tạo không khí thật sự dân chủ, cởi mở trong các phiên thảo luận để đại biểu thẳng thắn thể hiện chính kiến của mình, từ đó các đại biểu sẽ có nhiều thông tin tham khảo, so sánh, đối chiếu để tự tin biểu quyết thông qua các chính sách trình tại kỳ họp.

Ngoài các kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tăng cường tổ chức các kỳ họp chuyên đề để xem xét những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh phát sinh giữa 2 kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đang nghiên cứu đưa nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề vào Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIX, đây sẽ là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh, các ngành liên quan có lộ trình xây dựng và trình các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND trong thời gian giữa 2 kỳ họp thường lệ.

Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh được cử tri đặc biệt quan tâm, hoạt động này tiếp tục được đổi mới như thế nào trong nhiệm kỳ mới để tăng hiệu quả, thưa đồng chí?

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành: Chất vấn là một trong các hoạt động giám sát của HĐND. Thời gian vừa qua, hình thức giám sát này được đông đảo cử tri quan tâm theo dõi tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Thường trực HĐND chủ trương sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động chất vấn, qua đó thúc đẩy các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao. 

Để hoạt động chất vấn đạt kết quả tốt, đòi hỏi Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND phải chuẩn bị tốt nội dung chất vấn. Qua tiếp xúc cử tri, qua giám sát, khảo sát và các kênh thông tin khác, các Ban, Tổ và đại biểu HĐND đề xuất nội dung chất vấn, gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn một số vấn đề nổi cộm, có nội dung quan trọng, được đông đảo cử tri quan tâm để chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục xem xét để điều chỉnh phương pháp điều hành chất vấn theo hướng khoa học, dân chủ trong phiên chất vấn, như vậy mới có thể khích lệ đại biểu vượt qua tâm lý e ngại, tích cực tham gia chất vấn. Sau kỳ họp, phân công các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các giải pháp sau chất vấn.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, hình thức giám sát này được thực hiện khá thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Qua tổ chức giải trình, chất vấn đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo sự đổi mới trong hoạt động quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh.

Một nhiệm kỳ mới bắt đầu, để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, các đại biểu cần làm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành: Mỗi đại biểu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc và thấy rõ việc tín nhiệm của cử tri là niềm vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn mà cử tri đã giao phó. Để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, trước hết, mỗi đại biểu HĐND phải luôn gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nêu cao trách nhiệm, trung thực và thẳng thắn trong công tác, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.

Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND; tích cực tham gia hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng nghị quyết, nhất là các nghị quyết ban hành chính sách nhằm thúc đẩy phát triển KT - XH và các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tích cực tham gia công tác giám sát, khảo sát nhằm phát hiện những hạn chế, thiếu sót hoặc những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật tại địa phương, kịp thời kiến nghị với cơ quan thẩm quyền có biện pháp xử lý và tháo gỡ phù hợp.

Thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; những vấn đề phát sinh từ cơ sở, cũng như những phản ánh, đề xuất của chính quyền và các đoàn thể nhân dân, từ đó chuyển tải đầy đủ, chính xác, kịp thời đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, cũng như giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển KT - XH của địa phương.

Nhiệm kỳ này có nhiều đại biểu lần đầu tham gia HĐND tỉnh. Xin đồng chí cho biết, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện như thế nào để đại biểu thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm của mình?

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành: HĐND tỉnh khóa XIX gồm 75 đại biểu, trong đó có 50 đại biểu lần đầu tham gia và 25 đại biểu tái cử. Do có nhiều đại biểu mới nên chắc chắn sẽ có sự bỡ ngỡ với các hoạt động dân cử, nhất là các đại biểu ở cơ sở. 

Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó quan tâm tập huấn sâu một số kỹ năng hoạt động gắn với nhiệm vụ của đại biểu theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kỹ năng giám sát, khảo sát; kỹ năng chất vấn, thảo luận tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Về chế độ, chính sách cho đại biểu, ngoài các quy định của Trung ương, Thường trực HĐND tỉnh đang nghiên cứu xây dựng để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết quy định về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó có một số chế độ hỗ trợ nhằm bảo đảm điều kiện để đại biểu thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Kim Hiếu (thực hiện)

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh
(BGĐT) - Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất.
 
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX
(BGĐT) - Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung và thành công tốt đẹp. Báo Bắc Giang trân trọng đăng bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Chân dung Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
(BGĐT)- Sáng 29/6, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng tái cử chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí: Hà Văn Bé tiếp tục được bầu làm Trưởng Ban VH-XH; Nguyễn Thế Toản được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách; Đặng Hồng Chiến tiếp tục được bầu làm Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.
 
Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX
(BGĐT) - Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Báo Bắc Giang trân trọng đăng bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 
 
Ngày mai (29/6), diễn ra kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX
(BGĐT) - Ngày mai (29/6/2021), kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp diễn ra trong buổi sáng.
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và 2 nguyên cán bộ tại đơn vị này để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
 
 
HĐND tỉnh Bắc Giang, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cử tri, đại biểu
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.