Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX

17:05 | 10/08/2021

(BGĐT) - Sau hai ngày làm việc, chiều 10/8, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu tổng kết, bế mạc. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Giang!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Bắc Giang, HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 2, bế mạc, đồng chí Lê Thị Thu Hồng

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, HĐND tỉnh khoá XIX đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời xem xét các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng; thảo luận, thông qua các nghị quyết quan trọng.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã được nghe 2 bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao và đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Giang. Các đồng chí đã ghi nhận và định hướng chỉ đạo nhiều nội dung hoạt động cho HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý! Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong các kỳ họp trước. Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh, tiếp tục có những đổi mới. Việc dân chủ trong thảo luận, đặc biệt là nội dung thảo luận tại hội trường đã tạo không khí làm việc sôi nổi, thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh. Việc truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, thảo luận tại hội trường đã góp phần gắn kết hơn nữa hoạt động của HĐND với cử tri, sự giám sát của cử tri đối với đại biểu do mình bầu ra, đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 18 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Bắc Giang, HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 2, bế mạc, đồng chí Lê Thị Thu Hồng

Các đại biểu biểu quyết thông qua 18 nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành tập trung thảo luận vào 2 nội dung, qua quá trình thảo luận thấy rằng việc lựa chọn nội dung thảo luận là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri và nhân dân quan tâm. Các đại biểu đã đi sâu phân tích vấn đề một cách thực chất, qua đó chỉ rõ trách nhiệm, đề ra các giải pháp nhằm tạo chuyển biến thực sự trong thực tiễn. Trong kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo, làm rõ nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là những tồn tại, hạn chế, từ đó xác định được các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, đại biểu HĐND tỉnh! Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Trong những tháng còn lại của năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và nhiều vấn đề tồn tại, như: Việc khôi phục và phát triển kinh tế, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, vấn đề thu gom, xử lý rác thải, vấn đề diễn biến của dịch bệnh, quản lý đất đai... Đây là những lo lắng mà cử tri đang rất quan tâm và kỳ vọng vào sự lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh và sự quan tâm, nỗ lực thực hiện của các cấp, các ngành. Chính vì vậy, sau kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết của kỳ họp, yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh quyết tâm, quyết liệt, tập trung thực hiện tốt những cam kết với HĐND tỉnh và cử tri, đồng thời cùng các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân bám sát, nắm chắc tình hình, nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 đã đề ra. Trong đó, tôi đề nghị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển KT - XH; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Tập trung chỉ đạo phát triển đồng bộ 3 trụ cột kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. UBND tỉnh cần bám sát, cập nhật kịch bản tăng trưởng để kịp thời có giải pháp thiết thực, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Hai là: Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đạt kết quả cao, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất mục tiêu phát triển KT - XH năm 2021.

Ba là: Tăng cường nâng cao hiệu quả tài chính, ngân sách; xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể, phù hợp để tăng thu ngân sách, phấn đấu bảo đảm cân đối chi thường xuyên. Tính toán các nguồn thu để bù đắp thiếu hụt do đại dịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, chống chuyển giá, giảm nợ đọng thuế. Thực hiện hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi tiêu ngân sách.

Bốn là: Tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo đúng định hướng của tỉnh để phát triển bền vững, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch; không để dịch bệnh lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Năm là: Tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu gắn với triển khai chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Phát huy hơn nữa vai trò của HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức - chính trị xã hội trong việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh! Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và HĐND tỉnh xin được tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao và đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Giang để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh và từng đại biểu HĐND tỉnh.

Yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh phải tăng cường mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ giữa với cử tri, nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe ý kiến để đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời những nguyện vọng, vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân. Thực sự đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, trong đó tập trung đổi mới phương pháp tổ chức, điều hành thảo luận tại kỳ họp; lựa chọn nội dung chất vấn, thảo luận phải bám sát thực tiễn, với những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, theo phương châm “hỏi nhanh - đáp gọn” bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai. Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của HĐND, bảo đảm lựa chọn nội dung giám sát đúng trọng tâm, những vấn đề nóng, bức xúc được đại biểu, cử tri quan tâm; đặc biệt phải quan tâm đến các vấn đề sau giám sát; tăng cường đeo bám, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát để bảo đảm các kiến nghị phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri, theo hướng ngoài việc tiếp xúc cử tri định kỳ, cần tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề theo ngành nghề, theo giới và các thành phần liên quan đến những vấn đề HĐND tỉnh dự kiến sẽ thảo luận, quyết định. Các Tổ đại biểu chủ động dành thời gian nghiên cứu chuyên sâu trên các lĩnh vực; quan tâm nâng chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kỳ họp lần thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và toàn thể nhân dân của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi, phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh; khắc phục khuyết điểm, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021 theo nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra. Đề nghị Uỷ ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; đồng thời tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh! Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Bắc Giang đã trải qua chặng đường rất khó khăn, gian lao trong cuộc chiến chống dịch Covid-19; cùng với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đến nay dịch bệnh đã được kiểm soát, đầy lùi, đưa tỉnh ta trở về trạng thái bình thường mới. Chúng ta đã thấy có đi qua những ngày mưa mới trân trọng những ngày nắng, đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị và toàn thể cử tri và nhân dân hãy trân trọng và giữ vững thành quả mà tỉnh ta đạt được trong công tác phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng để cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu phát triển KT - XH năm 2021, làm tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021-2025 ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Một lần nữa, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX
(BGĐT) - Về dự kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026,  đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(BGĐT) - Sáng nay (9/8), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ hai. Báo Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 
 
Khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026
(BGĐT) - Sáng 9/8, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
 
Bắc Giang, HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 2, bế mạc, đồng chí Lê Thị Thu Hồng
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.