Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình công tác của HĐND

18:22 | 30/12/2021

(BGĐT) - Ngày 30/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, TP lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, HĐND các huyện, TP. Hội nghị lần này tập trung vào chủ đề “Kinh nghiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của HĐND và các ban của HĐND hằng năm”.

Bắc Giang, rút kinh nghiệm, kỳ họp, trao đổi kinh nghiệm, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng điều hành nội dung trao đổi.

Báo cáo đề dẫn của đồng chí Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh, chương trình công tác hằng năm được xem là khung cơ bản và có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở, tiền đề, định hướng cho việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Từ việc lập chương trình công tác khoa học sẽ giúp hoạt động được thống nhất, tránh chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trí tuệ tập thể, làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành.

Vì vậy, hội nghị này nhằm đánh giá kết quả xây dựng, hiệu quả tổ chức thực hiện của chương trình công tác hằng năm của HĐND, các ban HĐND. Cùng đó, chia sẻ những kinh nghiệm hay của Thường trực, các ban HĐND các huyện, TP nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong triển khai nhiệm vụ này.

Bắc Giang, rút kinh nghiệm, kỳ họp, trao đổi kinh nghiệm, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Nguyễn Thế Toản trao đổi tại hội nghị.

Mở đầu phần trao đổi, đồng chí Nguyễn Thế Toản, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng, khi xây dựng chương trình công tác năm, trước hết Ban xác định những nội dung công việc cần phải giải quyết theo thông lệ hằng năm. Từ đó, dự kiến thời gian thực hiện và thời điểm phải hoàn thành. Trong kế hoạch thực hiện sẽ phân công rõ người chịu trách nhiệm từng nội dung.

Hằng năm, Ban Kinh tế - Ngân sách có nhiều nội dung phải thẩm tra, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xử lý nhiều vấn đề phát sinh. Do đó, lãnh đạo Ban và bộ phận giúp việc của Văn phòng luôn bám sát chương trình công tác năm để sắp xếp thời gian thực hiện phù hợp. Đối với khâu thẩm tra, căn cứ điều kiện thực tế, không chỉ xem xét văn bản và trao đổi tại hội nghị, Ban ưu tiên khâu khảo sát thực tế để nắm rõ vấn đề, bảo đảm chất lượng báo cáo thẩm tra, tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh quyết nghị các vấn đề liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lạng Giang nêu ý kiến, khi thực hiện nhiệm vụ này cần bám sát vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, của Thường trực HĐND.

Bắc Giang, rút kinh nghiệm, kỳ họp, trao đổi kinh nghiệm, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị.

Trong quá trình xây dựng, Thường trực HĐND huyện Lạng Giang luôn bám sát các nghị quyết, chương trình công tác năm của Huyện ủy; kế hoạch, báo cáo của UBND huyện, nhất là những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Từ đó, lựa chọn nhiều nội dung trọng tâm, đúng, trúng để triển khai và đạt hiệu quả.

Việc xây dựng chương trình công tác năm là nội dung quan trọng, bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả trong triển khai tổ chức. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế chia sẻ kinh nghiệm: Việc xây dựng chương trình công tác năm phải căn cứ tổng hợp từ nhiều nguồn liên quan, có tính dự báo, đặc biệt là các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các nghị quyết, văn bản mới của T.Ư; sắp xếp thời gian hợp lý để theo dõi và quản lý kế hoạch đã ban hành; thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đồng thuận của nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đại diện Thường trực HĐND các huyện Yên Dũng, Lục Ngạn, Lục Nam nêu một số kinh nghiệm, giải pháp như: Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ, nội dung công việc trong chương trình công tác; bảo đảm tính khả thi trên cơ sở cân đối thời gian thực hiện, bố trí quỹ thời gian dự trữ để kịp thời điều chỉnh những vấn đề đột xuất, phát sinh; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tiến độ thực hiện.

Qua 8 ý kiến trao đổi của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung để nâng cao hiệu quả việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm của Thường trực HĐND và các ban của HĐND.

Bắc Giang, rút kinh nghiệm, kỳ họp, trao đổi kinh nghiệm, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu kết luận.

Trước hết, khi xây dựng chương trình công tác, cần rà soát kỹ các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, tránh trường hợp bỏ sót nhiệm vụ; xác định cụ thể nội dung, bảo đảm quy định pháp luật, bố trí thời gian phù hợp để bảo đảm tiến độ đề ra; tổ chức thực hiện theo phương châm có trọng tâm, trọng điểm, sắp xếp thứ tự ưu tiên. Đối với các nội dung công việc phải xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp để có kế hoạch làm việc, kiểm tra, giám sát cụ thể, phù hợp, khả thi, tránh đưa ra nhiều vấn đề vào cùng khung thời gian mà không thể thực hiện.

Với những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành yêu cầu kịp thời bổ sung vào chương trình công tác, cân đối quỹ thời gian thực hiện, không để ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác. Hằng tháng, tổ chức phiên họp thường trực HĐND để kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ.

Thường trực HĐND, các ban HĐND thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung công việc; nhắc nhở những tập thể, cá nhân chậm tiến độ, không bảo đảm kế hoạch đề ra để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt hơn chương trình công tác ở những năm tiếp theo.

* Cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số ngành liên quan.

Bắc Giang, rút kinh nghiệm, kỳ họp, trao đổi kinh nghiệm, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5 được triển khai sớm; tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các đại biểu, khách mời, bộ phận phục vụ nhằm bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch; hoạt động tuyên truyền được quan tâm; các văn bản báo cáo và tờ trình được chuẩn bị kịp thời.

Về công tác tổ chức, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh áp dụng hệ thống phần mềm hỗ trợ, từng bước nâng cao hiệu quả của chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND. Công tác điều hành kỳ họp thực hiện theo đúng chương trình, bảo đảm yêu cầu về nội dung, dành thời gian hợp lý cho các phiên thảo luận tổ, thảo luận, chất vấn tại hội trường, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu.

Tuy nhiên, tại hội nghị rút kinh nghiệm, các đại biểu phân tích một số hạn chế như: Công tác chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động thẩm tra của các ban; việc chuẩn bị hệ thống phần mềm phục vụ kỳ họp còn nhiều hạn chế, bất cập; việc tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp của một số tổ đại biểu còn trùng lặp; có ý kiến thảo luận, câu hỏi chất vấn còn dàn trải, chưa tập trung, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm.

Bắc Giang, rút kinh nghiệm, kỳ họp, trao đổi kinh nghiệm, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến trao đổi của đại biểu, đồng chí Mai Sơn sẽ quan tâm chỉ đạo Văn phòng UBND, các sở, ngành rút kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, nhất là bảo đảm trình tự xây dựng nghị quyết. Từ đó, dành thời gian để các ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, bảo đảm tính phù hợp, phát huy tối đa hiệu quả của nghị quyết sau khi ban hành.

Để khắc phục hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động, linh hoạt trong bảo đảm các điều kiện phục vụ kỳ họp; tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống phần mềm hỗ trợ, đại biểu thống nhất sử dụng máy tính bảng trong kỳ họp để khai thác, sử dụng hiệu quả; tiếp tục tuân thủ đúng quy định pháp luật trong xây dựng các nghị quyết.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng các nội dung trình kỳ họp; quan tâm chỉ đạo sát sao việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu để tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết tại kỳ họp, bảo đảm chất lượng khi các nghị quyết được thông qua.

Tin, ảnh: Tường Vi

 

Vào cuộc khẩn trương, phối hợp chặt chẽ, đưa nhanh các nghị quyết HĐND tỉnh vào đời sống
(BGĐT) - Chiều 10/12, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu bế mạc. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
 
Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX: Thông qua 22 nghị quyết
(BGĐT) - Sau gần ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chiều 10/12, dưới sự điều hành của các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc. 
 
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX: Thảo luận sâu các giải pháp linh hoạt ứng phó với dịch bệnh
(BGĐT) - Chiều 8/12, sau khi nghe hai báo cáo: Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, những kiến nghị trước, trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Giang tiến hành thảo luận tại tổ về kết quả phát triển KT-XH năm 2021, các giải pháp chủ yếu năm 2022. 
 
Bắc Giang, rút kinh nghiệm, kỳ họp, trao đổi kinh nghiệm, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.