Nâng chất lượng việc giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

17:44 | 21/10/2022

(BGĐT) - Chiều 21/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Hiệp Hòa về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì.

Bắc Giang, Thường trực HĐND tỉnh, giám sát tại Hiệp Hòa, kết luận kiến nghị sau giám sát

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo tổng hợp, thời gian qua, Thường trực HĐND huyện Hiệp Hòa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện nền nếp, tổ chức được các phiên họp hằng tháng để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND được triển khai tích cực; tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm trong phát triển KT-XH tại địa phương.

Sau khi có kết luận về kết quả giám sát của các Đoàn giám sát HĐND tỉnh đối với huyện Hiệp Hòa, UBND huyện Hiệp Hòa nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát tồn tại, hạn chế để khắc phục; đồng thời tham mưu BTV Huyện ủy đưa vào nhiệm vụ trọng tâm hằng năm để đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các nội dung nêu tại các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

Việc chỉ đạo, giải quyết các kết luận, kiến nghị sau giám sát giai đoạn 2016-2021 của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh được UBND huyện triển khai thực hiện và tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nổi bật là các tổ kiểm tra của huyện tăng cường bám sát cơ sở, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, yêu cầu UBND cấp xã nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế trong hoạt động chấp hành, điều hành của UBND trên các lĩnh vực.

Bắc Giang, Thường trực HĐND tỉnh, giám sát tại Hiệp Hòa, kết luận kiến nghị sau giám sát

Đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu thảo luận.

Thực hiện kiến nghị sau giám sát việc chấp hành pháp luật về cải cách hành chính, UBND huyện rà soát, sắp xếp vị trí việc làm của 12 cơ quan chuyên môn bảo đảm theo quy định. Từ tháng 10/2020 đến nay, bổ nhiệm mới 4, bổ nhiệm lại 10, điều động 8, luân chuyển 1 lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện...

Tuy nhiên, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị ở Hiệp Hòa còn một số tồn tại. Trong đó, hoạt động giải trình, chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND huyện hằng tháng chưa được quan tâm, thực hiện tốt.

Qua khảo sát tại 2 xã Đoan Bái và Hợp Thịnh cho thấy, HĐND cấp xã chưa tổ chức giám sát chuyên đề; thành phần đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã không phải là đại biểu HĐND xã là chưa đúng với quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Đối với UBND huyện, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do UBND huyện phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã và các cơ quan chuyên môn của huyện chưa rõ các nội dung, nên vẫn phải yêu cầu báo cáo bổ sung. Công tác kiểm tra, hướng dẫn chính quyền cấp dưới thực hiện chưa toàn diện, mới tập trung vào một số lĩnh vực. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, cấp xã còn hạn chế.

Bắc Giang, Thường trực HĐND tỉnh, giám sát tại Hiệp Hòa, kết luận kiến nghị sau giám sát

Đồng chí Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa trao đổi, làm rõ một số nội dung.

Trong lĩnh vực kinh tế ngân sách, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, kết quả thực hiện có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, ở cấp xã việc nắm, hiểu các văn bản chỉ đạo chưa tốt. Một số xã chưa ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản...

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm nhiều nội dung, tập trung vào lĩnh vực đầu tư công, xây dựng cơ bản; cải cách hành chính; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ngoài ra, các chương trình, kế hoạch tổng thể, dài hạn để phát triển giáo dục tại địa phương; thực trạng chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Hương Thành cho rằng, hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã ở Hiệp Hòa có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều điểm mới. Về cơ bản, các vấn đề Đoàn nêu trong báo cáo đều đúng, trúng với tình hình thực tế của huyện.

Bắc Giang, Thường trực HĐND tỉnh, giám sát tại Hiệp Hòa, kết luận kiến nghị sau giám sát

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu kết luận.

Trên cơ sở kết quả của đợt giám sát, Đoàn kiến nghị, đối với Thường trực HĐND huyện, tập trung nghiên cứu tăng cường tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn theo hướng trực tiếp về cơ sở “cầm tay chỉ việc” trong việc tổ chức thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Thay đổi phương thức, cách làm để nâng cao chất lượng việc giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp, nhất là đối với HĐND cấp xã. Quan tâm khắc phục các mặt tồn tại mà Đoàn giám sát đã trao đổi, kiến nghị.

Với UBND huyện, chỉ đạo thường xuyên rà soát đội ngũ, tăng cường kiểm tra việc chấp hành, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở, để qua đó siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chú trọng nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính.

Trong lĩnh vực kinh tế ngân sách, cần sâu sát, quyết liệt hơn trong việc xác định công trình đầu tư, xác định nguồn vốn thanh, quyết toán để làm sao khắc phục được tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xác định đây là phong trào xuyên suốt, nên phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn, trong đó phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Gắn đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa với đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả của phong trào.

Cùng đó, ưu tiên tập trung nguồn lực để từng bước kiên cố hóa trường, lớp học, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảm dạy, học tập trong các nhà trường. Khắc phục việc thiếu cán bộ, giáo viên; từng bước bồi dưỡng, chuẩn bị đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định.

Tin, ảnh: Quốc Trường

 

HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025
(BGĐT) - HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết 29/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
 
Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND
(BGĐT) – Ngày 30/9, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Văn phòng Quốc hội) tổ chức hội thảo khoa học về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, TP tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo”. 
 
Thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh
(BGĐT) - Sáng 27/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức thẩm tra một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Thế Toản, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.
 
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà người cao tuổi
(BGĐT) - Chiều 26/9, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Huyện ủy Yên Dũng và chính quyền cơ sở đã đến thăm, tặng quà người cao tuổi tiêu biểu huyện Yên Dũng.
 
Bắc Giang, Thường trực HĐND tỉnh, giám sát tại Hiệp Hòa, kết luận kiến nghị sau giám sát
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.