Cần làm rõ nội hàm khái niệm “Người tiêu dùng dễ bị tổn thương”

14:20 | 02/11/2022

(BGĐT) - Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV, sáng ngày 2/11, các đại biểu Quốc hội Đoàn Bắc Giang, Quảng Bình, Long An thảo luận ở Tổ 19 về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Các đại biểu trong Tổ thảo luận cơ bản nhất trí với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi của các dự thảo Luật.

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), đại biểu Trần Văn Tuấn (Đoàn Bắc Giang) đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ khái niệm, nội hàm khái niệm “người tiêu dùng”, tránh việc bỏ sót đối tượng người tiêu dùng cần được bảo vệ.

Tại Khoản 1, Điều 3 của dự thảo Luật về giải thích từ ngữ có giải thích: “Người tiêu dùng là cá nhân mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình và không vì mục đích thương mại”. So với quy định hiện hành thì nội hàm “người tiêu dùng” theo dự thảo Luật chỉ gồm các cá nhân, loại bỏ đối tượng là “tổ chức”. Đây là một điểm sửa đổi lớn so với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

Đại biểu Quốc hội, đoàn Bắc Giang, thảo luận, làm rõ, nội hàm khái niệm “Người tiêu dùng dễ bị tổn thương”

Đại biểu Trần Văn Tuấn (Đoàn Bắc Giang) phát biểu ý kiến.

Trong Tờ trình của Chính phủ cũng đã giải trình về sửa đổi trên nhưng đại biểu  thực sự băn khoăn và đề nghị cần có đánh giá đầy đủ hơn về tác động xã hội khi loại bỏ đối tượng là “tổ chức” ra khỏi khái niệm người tiêu dùng. Việc loại bỏ đối tượng là “tổ chức” ra khỏi khái niệm người tiêu dùng liệu có bỏ sót đối tượng người tiêu dùng cần được bảo vệ hay không? Vì thực tế có rất nhiều trường hợp đối tượng là “tổ chức” mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, không phải khi nào cũng vì mục đích thương mại.

Thứ hai, đại biểu đề nghị cần làm rõ nội hàm khái niệm“Người tiêu dùng dễ bị tổn thương”, nhóm đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương, để bao quát hết đối tượng và có chính sách phù hợp với đối tượng này.

Tại Khoản 1, Điều 7 của Dự thảo Luật xác định “Người tiêu dùng dễ bị tổn thương là nhóm người có đặc điểm và hoàn cảnh khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi về sức khỏe, tài sản trong quá trình mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ”. Đại biểu nhận thấy khái niệm, nội hàm “Người tiêu dùng dễ bị tổn thương” như trên là chưa rõ, chưa bao quát hết những bất lợi mà người tiêu dùng dễ bị tổn thương có khả năng phải chịu… Vì vậy, đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hoá, bổ sung đầy đủ những bất lợi mà người tiêu dùng dễ bị tổn thương có khả năng phải chịu; hoặc sửa lại khái niệm người tiêu dùng dễ bị tổn thương nêu trên theo hướng bỏ cụm từ “sức khoẻ, tài sản”, để có khái niệm một cách bao quát như sau: “Người tiêu dùng dễ bị tổn thương là nhóm người có đặc điểm và hoàn cảnh khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi trong quá trình mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ”.

Đồng thời, cũng tại Khoản 1, Điều 7 của Dự thảo Luật đã xác định có 5 nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Đại biểu cho rằng 5 nhóm đối tượng như nêu trên khá cụ thể, nhưng có thể vẫn chưa đầy đủ, chưa bao quát hết, dễ dẫn đến việc bỏ sót đối tượng, không có chính sách, biện pháp phù hợp để bảo vệ những đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương cụ thể.

Vì vậy, để khắc phục bất cập trên, đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể trong dự thảo luật 1 điều khoản về tiêu chí xác định những người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Trên cơ sở đó, Chính phủ xác định nhóm đối tượng những người dễ bị tổn thương cụ thể, với các chính sách, biện pháp cụ thể. Trong đó, việc xác định nhóm các đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương cần dựa trên 4 tiêu chí cơ bản sau: Tiêu chí về nhận thức, hiểu biết; tiêu chí về sức khoẻ; tiêu chí về điều kiện kinh tế; tiêu chí về điều kiện kinh tế, xã hội nơi sinh sống…

Đại biểu Leo Thị Lịch (Đoàn Bắc Giang) nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật về việc bổ sung các đối tượng áp dụng là “các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài có liên quan”; “tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, nhất là đối với người tiêu dùng mua sắm trực tuyến. Đồng thời, đại biểu đề nghị cần có quy định cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên MTTQ tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại biểu Quốc hội, đoàn Bắc Giang, thảo luận, làm rõ, nội hàm khái niệm “Người tiêu dùng dễ bị tổn thương”

Quang cảnh buổi thảo luận tại tổ sáng 2/11.

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (Đoàn Bắc Giang) đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung giải thích từ ngữ khác có quy định trong dự thảo Luật như cụm từ “chứng thực điện tử”, “người đại diện hợp pháp của người khởi tạo” để thống nhất cách hiểu khi tổ chức triển khai thực hiện.

Tại khoản 3, Điều 26 quy định "Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phải bảo đảm có mức độ an toàn tương đương chữ ký số công cộng quy định tại Điều 33 Luật này” - viện dẫn chưa chính xác vì Điều 33 quy định “Điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy”; chính xác là Điều 32 Luật này. Do đó, đề nghị rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm chính xác và thống nhất.

Khoản 3, Điều 29 - Dịch vụ tin cậy quy định “giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy”; tuy nhiên, khoản 4, khoản 5 Điều này quy định “giấy phép dịch vụ tin cậy”. Do đó, đề nghị nghiên cứu rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm tính chính xác của dự thảo Luật.

Khoản 4, Điều 32 về dịch vụ chữ ký số công cộng quy định “Tổ chức chứng thực điện tử quốc gia quản lý việc phát hành, thu hồi chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng”. Tuy nhiên, qua rà soát nội dung Điều 32 và các quy định khác quy định khác trong dự thảo Luật chỉ có quy định phát hành chứng thư chữ ký số, chưa có quy định thu hồi chứng thư chữ ký số trong các trường hợp nào để bảo đảm tính cụ thể, rõ ràng của văn bản quy phạm pháp luật…

Kết thúc buổi thảo luận, Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình - Tổ trưởng Tổ thảo luận yêu cầu Tổ Thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp gửi tới Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp theo quy định.

Thu Hằng

 

Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Thứ Ba, ngày 1/11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 10 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
 
Thủ tướng sẽ cùng 4 trưởng ngành trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Theo chương trình Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng 4 Bộ trưởng, trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề nóng tại Kỳ họp lần này. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/11 tới và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.
 
Quốc hội thảo luận về một số ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)
(BGĐT) - Theo chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng 25/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Phiên họp.
 
Đại biểu Quốc hội, đoàn Bắc Giang, thảo luận, làm rõ, nội hàm khái niệm “Người tiêu dùng dễ bị tổn thương”
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.