Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIX

17:20 | 14/07/2023

(BGĐT)- Chiều 14/7, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung của kỳ họp. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Bắc Giang; HĐND tỉnh; kỳ họp thứ 11;

Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí dự kỳ họp!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác; 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin báo cáo khái quát kết quả kỳ họp thứ 11 như sau:

Thứ nhất, HĐND đã dành nhiều thời gian thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh và khẳng định: 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức đan xen nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát của HĐND tỉnh, các ngành, các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, liên tục trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên KT - XH có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp; trên cơ sở các ý kiến phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị UBND, các sở, ban, ngành, địa phương quyết tâm, kiên định thực hiện 15 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo phát triển toàn diện trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết số 245-NQ/TU ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ lãnh đạo năm 2023.

Thứ hai, về việc thực hiện các nghị quyết được thông qua

Với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua 32 Nghị quyết quan trọng với tỷ lệ tán thành cao.Các nghị quyết được thông qua với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan, sự dân chủ, sự cầu thị và trí tuệ của các đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã đồng hành cùng UBND tỉnh bám sát thực tiễn, quyết liệt chỉ đạo, chủ động, linh hoạt, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, đề cao trách nhiệm với tinh thần chủ động, vào cuộc “từ sớm, từ xa”, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc xây dựng, ban hành các nghị quyết.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới và khu vực để có dự báo và phản ứng nhanh nhạy, phù hợp, đưa ra giải pháp điều hành sát thực tiễn, cụ thể, có tính khả thi cao để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. 

Trong đó tập trung: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả, vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào phát triển KT - XH năm 2023 của tỉnh. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; giải ngân cao nhất kế hoạch đầu tư công, Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 theo quy định; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công chức, công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế các cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023, HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng việc hướng dẫn, tuyên truyền tạo sự đồng thuận thực hiện trong Nhân dân, để bảo đảm hiệu quả của nghị quyết đã ban hành, để các chính sách đến với các đối tượng thụ hưởng nhanh nhất, kịp thời, đầy đủ.

Bắc Giang; HĐND tỉnh; kỳ họp thứ 11;

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Thứ ba, về công tác giám sát

Công tác giám sát tại kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả. Thực hiện quyền giám sát theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023. Dành thời gian thỏa đáng thảo luận báo cáo và thông qua nghị quyết kết quả cuộc giám sát chuyên đề quan trọng của HĐND tỉnh về xử lý Vi phạm hành chính (Đây cũng là hình thức giám sát mới, đó là giám sát bằng hình ảnh trong lộ trình đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐNĐ) và thống nhất Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh với chuyên đề giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công là nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát, HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân; đồng thời, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và đề xuất nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh các bất cập, nâng cao trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.Những đổi mới, cải tiến và kết quả quan trọng đã đạt được trong công tác giám sát của HĐND tỉnh thời gian qua càng khẳng định giám sát là khâu trọng tâm, then chốt trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Thứ tư, về hoạt động thảo luận tại kỳ họp

Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành gần một ngày cho công tác thảo luận, đã có 27 đại biểu HĐND tỉnh, 12 đại biểu khách mời tham gia thảo luận tại Tổ và 15 ý kiến thảo luận tại Hội trường của 15 đại biểu HĐND tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao phần thảo luận của các đại biểu với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túcvà đề xuất giải pháp để khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách cũng như đề ra những giải pháp then chốt để đưa các Nghị quyết vào đời sống. HĐND tỉnh tin tưởng và yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh sớm có kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện những ý kiến của đại biểu, những giải pháp đã được thảo luận nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ năm,tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước cho nghỉ công tác. Đồng thời, HĐND tỉnh bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh đối với đồng chí Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, đề nghị đồng chí tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của ngành, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trước mắt là tham mưu tổ chức hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Bắc Giang; HĐND tỉnh; kỳ họp thứ 11;

Quang cảnh kỳ họp.

Kính thưa kỳ họp! Thưa cử tri, Nhân dân trong tỉnh!

Nửa nhiệm kỳ đã sắp qua đi; trong khoảng thời gian hơn 2 năm qua, chúng ta đã chứng kiến, trải qua nhiều thăng, trầm và phải xử lý nhiều nội dung, công việc phát sinh chưa từng có trong lịch sử… để đến thời điểm này, nhìn lại Bắc Giang chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, với nhiều điểm sáng, nhiều chỉ tiêu trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, dự báo 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tiếp theo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt. Do vậy, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26, ngày 2/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; quyết tâm, quyết liệt, kiên trì thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2023. 

Kính thưa kỳ họp! Thưa cử tri, Nhân dân trong tỉnh!

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX đã thành công tốt đẹp, tiếp tục có đổi mới, sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành của tỉnh; trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự kỳ họp đầy đủ; cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận những hoạt động tích cực, hiệu quả của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã kịp thời tuyên truyền về kỳ họp và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu, giúp việc và chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), HĐND tỉnh xin gửi lời tri ân, lời thăm hỏi chân tình tới các gia đình liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Với truyền thống cao đẹp “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, với những hành động thiết thực, cụ thể, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố Bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIX. Xin kính chúc các vị đại biểu và cử tri sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX: Thảo luận sâu nhiều giải pháp phát triển KT-XH tại hội trường
(BGĐT) - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 14/7, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX diễn ra phiên thảo luận tại hội trường về tình hình KT-XH và dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp. Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. 
 
Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Giang: Các đại biểu nghe trình bày 9 báo cáo và thông báo quan trọng
(BGĐT) - Sáng 13/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc. Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
 
Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
(BGĐT) - Sáng 13/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc. Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
 
Bắc Giang; HĐND tỉnh; kỳ họp thứ 11;
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.