CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Thời gian: 24/03/2018 18:49:20 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624
Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2015:

Thông báo xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2015

Cập nhật: 15:46|29/09/2015

      

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:  

Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Bác sĩ đa khoa hệ chính quy, bác sĩ nội trú, cử nhân Công nghệ hạt nhân, hoặc thạc sỹ (trước khi đi học thạc sỹ đã tốt nghiệp đại học chính quy) đúng chuyên ngành cần tuyển.

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 trở lên. 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng.

d) Về trình độ, chuyên ngành: Những người tốt nghiệp hệ chính quy có trình độ và chuyên ngành đúng với yêu cầu của vị trí cần tuyển. Trường hợp thí sinh học đúng chuyên ngành nhưng có trình độ cao hơn yêu cầu cần tuyển mà ở trình độ đó không có chỉ tiêu tuyển dụng trong đợt này thì được nộp vào chỉ tiêu yêu cầu trình độ thấp hơn.

đ) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển đợt này: Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

2. Số lượng tuyển: Tổng số 248 chỉ tiêu, trong đó:

- Bác sỹ đa khoa: 93 chỉ tiêu (trong đó: Bệnh viên đa khoa tỉnh 16; Bệnh viên Sản-Nhi 10; các đơn vị khác thuộc Sở Y tế 67).

- Bác sỹ YHCT: 5 chỉ tiêu.

- Bác sỹ RHM: 03 chỉ tiêu.

- Bác sỹ Y học dự phòng: 09 chỉ tiêu.

- Dược sĩ đại học: 06 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng đa khoa: 68 chỉ tiêu (Đại học: 37; Trung cấp: 31).

- Kỹ thuật viên: 38 chỉ tiêu gồm:

+ Xét nghiệm đa khoa Đại học: 14 chỉ tiêu;

+ KTV Gây mê hồi sức Cao đẳng: 05 chỉ tiêu;

+  Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng cao đẳng: 11 chỉ tiêu;

+ Kỹ thuật hình ảnh y học (XQ) Đại học: 5 chỉ tiêu;

+ Xét nghiệm y tế dự phòng cao đẳng: 02 chỉ tiêu;

+ KTV chỉnh hình trung cấp: 01chỉ tiêu.

- Hộ sinh: 18 chỉ tiêu (Đại học: 12;  Trung cấp: 06);

- Cử nhân Y tế công cộng: 6 chỉ tiêu.

- Cử nhân ngành: Công nghệ hạt nhân: 02 chỉ tiêu.

3. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển

3.1. Đối tượng được cộng 20 điểm: 

Những người là con đẻ của: liệt sỹ; thương binh hạng 1; bệnh binh hạng 1.

3.2. Đối tượng được cộng 10 điểm: 

- Những người là con đẻ của: thương binh, bệnh binh các hạng còn lại; người hưởng chính sách như thương binh; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động;

- Những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên);

- Người được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định học cử tuyển.

* Người dự xét tuyển có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

4. Nội dung tính điểm trong xét tuyển:

Nội dung tính điểm xét tuyển gồm: Kết quả học tập ở trường chuyên nghiệp và điểm kiểm tra sát hạch kiến thức, cụ thể:

4.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Cụ thể: Đối với trình độ đại học, cao đẳng là điểm trung bình chung học tập toàn khóa (theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006); đối với trình độ trung cấp là điểm trung bình chung tích lũy của tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (theo Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT).

4.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (không tính môn điều kiện: Như môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ...; không tính theo số đơn vị học trình) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. 

Trường hợp học tín chỉ thì điểm học tập cũng là điểm thi tốt nghiệp; căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100 (cách quy đổi sang thang điểm 100 là lấy điểm trung bình thang điểm 4 nhân với 25). Nếu bảng điểm của người học tín chỉ đồng thời ghi thang điểm 10 và thang điểm 4 thì chỉ căn cứ thang điểm 4 để quy đổi.

4.3. Điểm kiểm tra sát hạch được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Thí sinh phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phiếu in sẵn, nội dung kiến thức gồm: 20% kiến thức về quản lý nhà nước và 80% kiến thức về chuyên môn. Tài liệu tham khảo kiểm tra sát hạch, gồm: 

+ Kiến thức quản lý nhà nước: Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật khám, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Quy chế thực hiện dân chủ bệnh viện công lập (Ban hành kèm theo quyết định số: 44/2007/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế); 12 điều Y đức (Ban hành kèm theo quyết định số: 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

+ Kiến thức cơ sở và chuyên ngành (khung chương trình từng chuyên ngành kèm theo và trên trang điện tử Sở Nội vụ  http://sonoivu.bacgiang.gov.vn)

Thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch tự ôn tập kiến thức và nghiên cứu tài liệu đã được quy định trong Kế hoạch này. Hội đồng không tổ chức hướng dẫn ôn tập và in tài liệu.

Không phải kiểm tra sát hạch: Các chỉ tiêu bác sĩ đa khoa và ở những chỉ tiêu tuyển dụng mà số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển bằng hoặc ít hơn số chỉ tiêu cần tuyển thì không phải thực hiện kiểm tra sát hạch.

4.4. Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: Điểm học tập tính hệ số 1, điểm tốt nghiệp tính hệ số 1, điểm kiểm tra sát hạch tính hệ số 2 và điểm ưu tiên theo Kế hoạch này (nếu có).

Riêng chỉ tiêu bác sĩ đa khoa, điểm xét tuyển gồm: Điểm học tập tính hệ số 2, điểm tốt nghiệp tính hệ số 1 và điểm ưu tiên theo Kế hoạch này (nếu có).

5. Xác định người trúng tuyển

5.1. Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của vị trí dự tuyển; có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm kiểm tra sát hạch, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên. 

5.2. Thứ tự xét tuyển theo từng chỉ tiêu tuyển dụng như sau: 

- Tuyển hết những người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; bác sĩ nội trú;

- Sau đó đến các đối tượng khác.

Riêng đối với chỉ tiêu bác sĩ đa khoa, thực hiện thứ tự tuyển như sau: Thực hiện ưu tiên đối tượng tuyển hết nêu trên, sau đó tuyển người tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Y Hà Nội, tiếp đến loại khá trường Đại học Y Hà Nội; sau đó là các đối tượng đào tạo khác. 

 5.3. Xác định trúng tuyển như sau: Trên cơ sở thứ tự xét tuyển trên, lần lượt tính từ người có tổng số điểm xét tuyển (Quy định tại khoản 4.4, mục II của Kế hoạch ) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển. 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm kiểm tra sát hạch bằng nhau thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: người có trình độ cao hơn; người có diện ưu tiên cao hơn; người dân tộc thiểu số; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người dự tuyển là nữ; người có điểm học tập cao hơn; người cao tuổi hơn. Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

6. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển

6.1. Hồ sơ: Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng) phát hành, bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan bố, mẹ người dự xét tuyển, hồ sơ có ảnh đóng dấu giáp lai.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của đơn vị y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên.

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp.

- Bản sao bảng điểm học tập hoặc học bạ (bảng điểm hoặc sổ học tập phải thể hiện rõ điểm Trung bình chunghọc tập toàn khoá; điểm các môn thi tốt nghiệp).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thí sinh phải trực tiếp đến nộp hồ sơ và chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc khai sai sự thật, phải huỷ bỏ quyết định tuyển dụng (nếu trúng tuyển).

6.2. Lệ phí xét tuyển:

- Đối với viên chức y tế: Lệ phí 150.000 đồng/thí sinh (sơ tuyển 20.000 đồng, lệ phí sát hạch 130.000 đồng);

- Tiền hồ sơ: 15.000 đồng/bộ.

7. Thời gian, địa điểm

- Hội đồng thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh từ ngày 28/9/2015 đến ngày 30/9/2015 . 

- Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 06/10/2015 đến 16 giờ 30 ngày 20/10/2015. Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại Sở Y tế Bắc Giang.

- Thông báo những người đủ điều kiện sát hạch ngày 05/11/2015, tại Sở Y tế.

- Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 29/11/2015, tại trường THPT Ngô Sĩ Liên (nếu có thay đổi sẽ thông báo tại trang điện tử http://sonoivu.bacgiang.gov.vn trước 10 ngày). Niêm yết số báo danh tại địa điểm sát hạch vào hồi 14 giờ ngày 28/11/2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ qua Phòng Công chức, viên chức (số điện thoại 3554.908) để giải đáp. 

Hội đồng tuyển dụng

Thông báo, xét tuyển dụng, viên chức, y tế năm 2015
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
   
 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

   Đọc nhiều nhất
   Nóng nhất
   Văn hóa karaoke

   Văn hóa karaoke

   (BGĐT)-Cách đây chưa lâu, tại tỉnh Hà Tĩnh và Tiền Giang xảy ra hai vụ án mạng mà nguyên nhân là do việc hát karaoke.

   MỜI QUẢNG CÁO TRỰC TRUYẾN

   GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
   VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
   Trên Báo Bắc Giang điện tử
   Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả

   XEM NGAY