CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Thông báo xét tuyển dụng bác sĩ và viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình năm 2016

(BGĐT) - I. Tuyển dụng bác sĩ:
1. Số lượng: Tuyển 91 chỉ tiêu bác sỹ, trong đó: a) Bác sỹ đa khoa: 71, gồm: 
- Bệnh viện đa khoa tỉnh: 10 chỉ tiêu; 

- Bệnh viện Sản - Nhi: 04 chỉ tiêu; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn: 04 chỉ tiêu; 

- Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình các huyện: 03 chỉ tiêu;  

- Trung tâm thuộc sở Y tế: 14 chỉ tiêu; 

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện: 36 chỉ tiêu.

b) Bác sỹ Y học cổ truyền: 02 chỉ tiêu tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn;

c) Bác sỹ Răng - Hàm - Mặt: 08 chỉ tiêu, gồm:

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 03 chỉ tiêu; 

- Bệnh viện Sản - Nhi: 01 chỉ tiêu;

- Bệnh viện khác thuộc Sở Y tế: 04 chỉ tiêu.

d) Bác sỹ Y học dự phòng: 10 chỉ tiêu, gồm:

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 08 chỉ tiêu; 

- Trung tâm Y tế  huyện, thành phố: 02 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, hoặc thạc sỹ (trước khi đi học thạc sỹ đã tốt nghiệp đại học chính quy) đúng chuyên ngành cần tuyển.

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 trở lên. 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng.

d) Về trình độ, chuyên ngành: Những người tốt nghiệp hệ chính quy (06 năm) có trình độ và chuyên ngành đúng với yêu cầu của vị trí cần tuyển. 

đ) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển đợt này: Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

3. Hồ sơ: Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng) phát hành, bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan bố, mẹ người dự xét tuyển, hồ sơ có ảnh đóng dấu giáp lai.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của đơn vị y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên.

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp.

- Bản sao bảng điểm học tập hoặc học bạ (bảng điểm hoặc sổ học tập phải thể hiện rõ điểm Trung bình chung học tập toàn khoá; điểm các môn thi tốt nghiệp).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thí sinh phải trực tiếp đến nộp hồ sơ và chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc khai sai sự thật, phải huỷ bỏ quyết định tuyển dụng (nếu trúng tuyển).

4. Thời gian, địa điểm

- Hội đồng thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh từ ngày 14/9/2016 đến ngày 18/9/2016. 

- Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 19/9/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/10/2016. Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại Sở Y tế Bắc Giang.

- Thông báo những người đủ điều kiện sát hạch ngày 14/10/2016, tại Sở Y tế.

- Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 30/10/2016, tại trường THPT Ngô Sĩ Liên (nếu có thay đổi sẽ thông báo tại trang điện tử http://sonoivu.bacgiang.gov.vn trước 10 ngày). Niêm yết số báo danh tại địa điểm sát hạch vào hồi 14 giờ ngày 29/10/2016.

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển trong tháng 11/2016.

5. Nội dung tính điểm, xác định người trúng tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng bác sỹ được quy định trong Kế hoạch của Hội đồng và đăng trên trang điện tử Sở Nội vụ, Sở Y tế và Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.

II. Tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, gồm:

- Phóng viên: 03 chỉ tiêu, gồm các chuyên ngành: Báo chí; Chính trị học, Ngôn ngữ học.

- Kỹ thuật viên: 02 chỉ tiêu, chuyên ngành Công nghệ Điện ảnh truyền hình.

2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng ký thông báo tuyển dụng. 

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng đào tạo theo đúng chuyên ngành cần tuyển.

- Về trình độ, chuyên ngành:

+ Phóng viên: Người đã tốt nghiệp Đại học trở lên, đúng chuyên ngành.

+ Kỹ thuật viên: Người đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, đúng chuyên ngành.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển: Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

3. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 02 hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang thống nhất phát hành, bao gồm:

- Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định).

- Có đủ bản photo các văn bằng và bảng điểm kết quả học tập đúng với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên (theo mẫu quy định).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nộp bản sao đăng ký kết hôn.

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm

- Hội đồng thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh từ ngày 14/9/2016 đến ngày 18/9/2016. 

- Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 19/9/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/10/2016. 

* Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính tại: Phòng Tổ chức và Hành chính Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đường 398, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; điện thoại: (0240) 3854 404.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang bàn giao danh sách kèm theo hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự tuyển đã qua sơ tuyển về Sở Nội vụ trước ngày 10/10/2016 để thẩm định.

- Tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 29/10/2016 tại Đài PT&TH Bắc Giang (thời gian, địa điểm cụ thể được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trên trang điện tử của Sở Nội vụ trước khi sát hạch 10 ngày, tại địa chỉ http://sonoivu.bacgiang.gov.vn).

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển trong tháng 11/2016.

5. Nội dung tính điểm, xác định người trúng tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh được quy định trong Kế hoạch của Hội đồng và đăng trên trang điện tử Sở Nội vụ, Đài PTTH tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ, điện thoại (0240) 3554 908 để được giải đáp  

                                                                                            Hội đồng tuyển dụng

Thông báo, xét tuyển dụng, bác sĩ, viên chức, Đài Phát thanh - Truyền hình, năm 2016
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 

TIN MỚI NHẤT CÙNG CHỦ ĐỀ

 
Anh Lê Văn Tuân: Điển hình khởi nghiệp

Anh Lê Văn Tuân: Điển hình khởi nghiệp

(BGĐT) - Học hết lớp 12, anh Lê Văn Tuân, thôn Đền Giếng, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) không thi đại học mà lựa chọn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, theo học ngành chăn nuôi thú y. Với vốn kiến thức có được, anh áp dụng vào sản xuất, kinh doanh. Từ hai bàn tay trắng, sau 13 năm, anh đã có số vốn vài tỷ đồng. 

Trang bị kiến thức, kỹ năng vững vàng và phông văn hóa tốt để thanh niên lập thân, lập nghiệp

Trang bị kiến thức, kỹ năng vững vàng và phông văn hóa tốt để thanh niên lập thân, lập nghiệp

(BGĐT) - Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp (LTLN) là phong trào hành động cách mạng lớn được các cấp bộ đoàn và Hội liên hiệp Thanh niên triển khai tích cực. Nhân Tháng Thanh niên 2017, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Bắc Giang về công tác tổ chức thực hiện phong trào này trong tuổi trẻ toàn tỉnh.

Mật ngọt tháng Ba

Mật ngọt tháng Ba

(BGĐT) - Vào cữ tháng Ba, nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc như vẫy gọi những đàn ong về làm mật. Nắm bắt quy luật này, không ít người di chuyển ong đến một số vùng cây ăn quả trọng điểm để khai thác mật hoa và thu lợi nhuận lớn. 

Hết “cao điểm” lại như cũ

(BGĐT) - Cuối tháng 9 năm ngoái, tại Hà Nội, một bé trai 10 tuổi khi đi xe đạp đã va vào chiếc xích lô chở mấy tấm tôn đang đỗ ven đường. Bị tôn cứa vào cổ, em nhỏ ấy đã không qua khỏi. Vụ việc được đưa lên báo chí và mạng xã hội thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. 

 

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:84.0240.3856624
Fax:+84.0240.3856624 , E_mail: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.