Hôm nay: 24/07/2017 13:51:00 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Thông báo xét tuyển dụng bác sĩ và viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình năm 2016

Cập nhật: 15:51|16/09/2016

(BGĐT) - I. Tuyển dụng bác sĩ:
1. Số lượng: Tuyển 91 chỉ tiêu bác sỹ, trong đó: a) Bác sỹ đa khoa: 71, gồm: 
- Bệnh viện đa khoa tỉnh: 10 chỉ tiêu; 

- Bệnh viện Sản - Nhi: 04 chỉ tiêu; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn: 04 chỉ tiêu; 

- Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình các huyện: 03 chỉ tiêu;  

- Trung tâm thuộc sở Y tế: 14 chỉ tiêu; 

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện: 36 chỉ tiêu.

b) Bác sỹ Y học cổ truyền: 02 chỉ tiêu tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn;

c) Bác sỹ Răng - Hàm - Mặt: 08 chỉ tiêu, gồm:

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 03 chỉ tiêu; 

- Bệnh viện Sản - Nhi: 01 chỉ tiêu;

- Bệnh viện khác thuộc Sở Y tế: 04 chỉ tiêu.

d) Bác sỹ Y học dự phòng: 10 chỉ tiêu, gồm:

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 08 chỉ tiêu; 

- Trung tâm Y tế  huyện, thành phố: 02 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, hoặc thạc sỹ (trước khi đi học thạc sỹ đã tốt nghiệp đại học chính quy) đúng chuyên ngành cần tuyển.

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 trở lên. 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng.

d) Về trình độ, chuyên ngành: Những người tốt nghiệp hệ chính quy (06 năm) có trình độ và chuyên ngành đúng với yêu cầu của vị trí cần tuyển. 

đ) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển đợt này: Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

3. Hồ sơ: Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng) phát hành, bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan bố, mẹ người dự xét tuyển, hồ sơ có ảnh đóng dấu giáp lai.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của đơn vị y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên.

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp.

- Bản sao bảng điểm học tập hoặc học bạ (bảng điểm hoặc sổ học tập phải thể hiện rõ điểm Trung bình chung học tập toàn khoá; điểm các môn thi tốt nghiệp).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thí sinh phải trực tiếp đến nộp hồ sơ và chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc khai sai sự thật, phải huỷ bỏ quyết định tuyển dụng (nếu trúng tuyển).

4. Thời gian, địa điểm

- Hội đồng thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh từ ngày 14/9/2016 đến ngày 18/9/2016. 

- Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 19/9/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/10/2016. Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại Sở Y tế Bắc Giang.

- Thông báo những người đủ điều kiện sát hạch ngày 14/10/2016, tại Sở Y tế.

- Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 30/10/2016, tại trường THPT Ngô Sĩ Liên (nếu có thay đổi sẽ thông báo tại trang điện tử http://sonoivu.bacgiang.gov.vn trước 10 ngày). Niêm yết số báo danh tại địa điểm sát hạch vào hồi 14 giờ ngày 29/10/2016.

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển trong tháng 11/2016.

5. Nội dung tính điểm, xác định người trúng tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng bác sỹ được quy định trong Kế hoạch của Hội đồng và đăng trên trang điện tử Sở Nội vụ, Sở Y tế và Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.

II. Tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, gồm:

- Phóng viên: 03 chỉ tiêu, gồm các chuyên ngành: Báo chí; Chính trị học, Ngôn ngữ học.

- Kỹ thuật viên: 02 chỉ tiêu, chuyên ngành Công nghệ Điện ảnh truyền hình.

2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng ký thông báo tuyển dụng. 

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng đào tạo theo đúng chuyên ngành cần tuyển.

- Về trình độ, chuyên ngành:

+ Phóng viên: Người đã tốt nghiệp Đại học trở lên, đúng chuyên ngành.

+ Kỹ thuật viên: Người đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, đúng chuyên ngành.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển: Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

3. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 02 hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang thống nhất phát hành, bao gồm:

- Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định).

- Có đủ bản photo các văn bằng và bảng điểm kết quả học tập đúng với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên (theo mẫu quy định).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nộp bản sao đăng ký kết hôn.

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm

- Hội đồng thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh từ ngày 14/9/2016 đến ngày 18/9/2016. 

- Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 19/9/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/10/2016. 

* Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính tại: Phòng Tổ chức và Hành chính Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đường 398, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; điện thoại: (0240) 3854 404.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang bàn giao danh sách kèm theo hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự tuyển đã qua sơ tuyển về Sở Nội vụ trước ngày 10/10/2016 để thẩm định.

- Tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 29/10/2016 tại Đài PT&TH Bắc Giang (thời gian, địa điểm cụ thể được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trên trang điện tử của Sở Nội vụ trước khi sát hạch 10 ngày, tại địa chỉ http://sonoivu.bacgiang.gov.vn).

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển trong tháng 11/2016.

5. Nội dung tính điểm, xác định người trúng tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh được quy định trong Kế hoạch của Hội đồng và đăng trên trang điện tử Sở Nội vụ, Đài PTTH tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ, điện thoại (0240) 3554 908 để được giải đáp  

                                                                                            Hội đồng tuyển dụng

Thông báo, xét tuyển dụng, bác sĩ, viên chức, Đài Phát thanh - Truyền hình, năm 2016
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
   
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

   Nóng nhất
   Đọc nhiều nhất
   Thương binh Nguyễn Văn Thiết: Vượt khó, gương mẫu

   Thương binh Nguyễn Văn Thiết: Vượt khó, gương mẫu

   (BGĐT) - Thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Thiết (SN 1964), thôn Hòa Tiến, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) được biết đến bởi ý chí vượt khó, chiến thắng thương tật, làm kinh tế giỏi. Không những vậy, ông còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, tô thắm truyền thống vẻ vang và phẩm chất của các thế hệ bộ đội Cụ Hồ.

   Mỗi thôn, bản một mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ vải thiều

   Mỗi thôn, bản một mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ vải thiều

   (BGĐT) - Việc liên kết thành lập các hợp tác xã (HTX), chi hội, tổ, câu lạc bộ sản xuất, tiêu thụ vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Qua liên kết, vùng cây ăn quả Lục Ngạn từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

   Tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng sống

   Tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng sống

   (BGĐT) - Trong những năm gần đây, có rất nhiều vụ việc phức tạp xảy ra làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Điển hình là các vụ biểu tình, đình công, lạm dụng trẻ em, bạo lực học đường, đuối nước… Để góp phần ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc xảy ra, tác giả Nguyễn Ngọc Hằng, chuyên viên Ban Tổ chức (Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang) đưa ra ý tưởng “Tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng sống”.

   Lao động trung tuổi mất việc làm - Kỳ 2: Để không lãng phí nguồn nhân lực

   Lao động trung tuổi mất việc làm - Kỳ 2: Để không lãng phí nguồn nhân lực

   (BGĐT) - Hiện nay, số công nhân ngoài 35 tuổi mất việc làm chủ yếu là lao động phổ thông, chưa được đào tạo nghề bài bản. Rào cản về tuổi tác, trình độ chuyên môn khiến nhiều người trong số này khó khăn khi mong muốn tiếp tục tham gia thị trường. Để khắc phục tình trạng này, tạo cơ hội việc làm bình đẳng theo lứa tuổi, tránh lãng phí nguồn nhân lực đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp (DN).

   Giữ nghề trăm năm

   Giữ nghề trăm năm

   (BGĐT) - Ở phố Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) có duy nhất một cơ sở làm trống gia truyền của gia đình ông Lê Ngọc Nguyên (SN 1953). Nặng lòng với nghề truyền thống, mang theo niềm tự hào nơi đất mẹ Đọi Tam, ông Nguyên đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức và sự tâm huyết để truyền dạy cho con cháu nhằm gìn giữ một nghề đã tồn tại hàng trăm năm.

   “Mệnh lệnh từ trái tim"

   (BGĐT) - Tác phẩm “Mệnh lệnh từ trái tim” của nhóm tác giả Thân Văn Phương (Đài Truyền thanh huyện Lạng Giang) và Nguyễn Công Nguyên (Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh) đoạt giải Nhất cuộc thi báo chí “Đền ơn đáp nghĩa” do Hội Nhà báo tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức trao giải.Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7, trên cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng có nhiều hoạt động sôi nổi chăm lo, tri ân các gia đình chính sách.