Tổng hợp Mới Nóng Đọc nhiều Ảnh Video
UBND huyện Yên Dũng hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

Cập nhật: 10:50|20/09/2016

(BGĐT) - 1. Điều kiện, đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng thi tuyển:
1.1. Điều kiện, đối tượng
a) Người đăng ký dự thi tuyển dụng công chức cấp xã vào làm việc tại UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Dũng trước khi đi học chuyên nghiệp (Hộ khẩu gốc); người kết hôn với người có hộ khẩu ở huyện Yên Dũng phải đăng ký và chuyển hộ khẩu trước ngày Hội đồng thi tuyển huyện ban hành kế hoạch tuyển dụng có hiệu lực;

- Tuổi đời của người dự thi tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Người dự thi tuyển phải có đơn đăng ký dự thi tuyển công chức xã; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển: 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể

- Chức danh Văn phòng - Thống kê: 

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Khoa học thư viện, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Báo chí.

- Chức danh Tài chính - Kế toán: 

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp.

- Chức danh Văn hóa - Xã hội: 

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Công tác xã hội, cử nhân Lịch sử, kỹ sư công nghệ thông tin.

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & môi trường (đối với xã); Địa chính - Xây dựng - đô thị & môi trường (đối với thị trấn): 

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên ngành hoặc chuyên ngành: 

+ Đối với lĩnh vực Địa chính: Quản lý đất đai, Kỹ thuật trắc địa bản đồ.

+ Đối với lĩnh vực Xây dựng: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng thủy lợi - Thủy điện, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn, Xây dựng cầu đường.

+ Đối với lĩnh vực Nông nghiệp và môi trường: Công nghệ Sinh học, Môi trường, Khoa học môi trường.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên.

1.3. Số lượng tuyển dụng  

+ Chức danh Văn phòng - Thống kê: 03 chỉ tiêu;

+ Chức danh Tài chính - Kế toán: 04 chỉ tiêu;

+ Chức danh Văn hóa - Xã hội: 03 chỉ tiêu;

+ Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & môi trường (đối với xã); Địa chính - Xây dựng - đô thị & môi trường (đối với thị trấn): 13 chỉ tiêu (Trong đó: Phụ trách lĩnh vực Địa chính: 06 chỉ tiêu, lĩnh vực Xây dựng: 04 chỉ tiêu, lĩnh vực Nông nghiệp và môi trường: 03 chỉ tiêu).

1.4. Đăng ký dự tuyển

- Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi tuyển theo địa chỉ UBND các xã, thị trấn có chỉ tiêu cần tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi tuyển vào 01 chức danh ở 01 xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo cần tuyển. Nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển vào từ 02 chức danh trở lên của 01 xã, thị trấn (hoặc 01 chức danh ở 02 xã, thị trấn trở lên) thì Hội đồng tuyển dụng xoá tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc huỷ kết quả tuyển dụng.

2. Hình thức thi tuyển:

2.1. Môn thi, thời gian thi: Mỗi thí sinh phải thực hiện 04 bài thi, cụ thể:

- Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, thời gian 120 phút;

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài, thời gian 30 phút;

- Môn Tin học văn phòng (môn thi điều kiện): Thi trắc nghiệm 01 bài, thời gian 30 phút;

Miễn thi môn tin học văn phòng đối với người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

2.2. Nội dung thi (Thông báo tại Trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng; địa chỉ: http://yendung.bacgiang.gov.vn).

3. Chế độ ưu tiên trong thi tuyển:

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

3.2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên theo các điểm a, b,c ở mục 3.1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển theo quy định.

(Lưu ý:Hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức xã theo kế hoạch, thí sinh không có văn bản công nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong hồ sơ coi như thí sinh đó không có chế độ ưu tiên trong tuyển dụng).

4. Cách tính điểm, xác định người trúng tuyển:

4.1. Cách tính điểm

- Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

- Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2, bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

- Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại mục 3 của kế hoạch.

4.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Có điểm của mỗi bài thi đạt 50 điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn tin học văn phòng nếu không được miễn thi và điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2).

- Người trúng tuyển là người có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng ở từng lĩnh vực của từng chức danh công chức.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm thi bằng nhau ở chỉ tiêu cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: Người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển, người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Hồ sơ, lệ phí dự thi tuyển: 

5.1. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển: Theo mẫu quy định, bán tại phòng Nội vụ huyện Yên Dũng.

Người đăng ký dự thi tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với yêu cầu của một vị trí tuyển dụng theo thông báo của Hội đồng thi tuyển nộp 02 bộ hồ sơ với đầy đủ các thành phần như sau:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu thống nhất do Hội đồng tuyển dụng huyện phát hành, có dán ảnh đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao kết quả học tập, các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự thi tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế (cấp huyện và tương đương trở lên) cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức nêu tại mục 3 được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

- 04 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ; 02 ảnh 4 x 6 cm.

Người đăng ký dự thi tuyển phải cam đoan, ký tên trên đơn đăng ký dự thi tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký thi tuyển... Người đăng ký thi tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đăng ký dự thi tuyển đã nộp (theo quy định).

5.2. Lệ phí dự thi tuyển

- Lệ phí thi tuyển: 260.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ).

- Tiền hồ sơ: 20.000 đồng/01 bộ.

- Tiền tài liệu: Thu theo giá thành biên soạn và in ấn.

- Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã được Hội đồng thi tuyển thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bắc Giang, Trang thông tin điện tử của UBND huyện, Đài truyền thanh huyện và niêm yết tại trụ sở làm việc Phòng Nội vụ huyện và UBND các xã, thị trấn nơi tuyển dụng; từ ngày 15/9/2016 đến ngày 18/9/2016.

- Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 19/9/2016 đến ngày 18/10/2016 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Phòng Nội vụ huyện; thí sinh đăng ký dự thi tuyển trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định.

- Ngày 20/10/2016, Hội đồng thi tuyển công bố danh sách những người đủ điều kiện dự thi tuyển tại Phòng Nội vụ huyện và các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

- Hướng dẫn thí sinh ôn thi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 23/10/2016, tại Hội trường UBND huyện (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

- Tổ chức thi tuyển: Khai mạc 7 giờ 30 phút ngày 30/10/2016(Chủ nhật) tại Trường THCS thị trấn Neo (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

- Công bố kết quả thi tuyển và tuyển dụng trong tháng 11/2016.

Yêu cầu:

- Thí sinh dự thi phải có mặt trước 30 phút để làm thủ tục. 

- Khi vào phòng thi, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và ký nhận đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền để giám thị kiểm tra.

                                                                                        Hội đồng tuyển dụng
Thông báo, kế hoạch, tuyển dụng, công chức, cấp xã năm 2016
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
   
 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

   Đọc nhiều nhất
   Nóng nhất

   MỜI QUẢNG CÁO TRỰC TRUYẾN

   GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
   VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
   Trên Báo Bắc Giang điện tử
   Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả

   XEM NGAY