Bắc Giang: 29/03/2023 04:13:00 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Lục Nam: Huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí, sớm về đích huyện nông thôn mới

06:56 | 21/01/2023

(BGĐT) - Quyết tâm về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2023, trước hai năm so với kế hoạch, huyện Lục Nam (Bắc Giang) và các xã, thị trấn trong huyện đang huy động nhiều nguồn lực thực hiện các tiêu chí. Với sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, mục tiêu này đang dần được hiện thực hóa.

Thống nhất chỉ đạo, sáng tạo trong thực hiện

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm 2022, Huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của T.Ư và tỉnh về thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng NTM. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện NTM và nhiều nghị quyết, kế hoạch xây dựng NTM; Thường trực Huyện ủy thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện. 

Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, huy động, nguồn lực, thực hiện, tiêu chí, về đích, huyện nông thôn mới

Khu di tích địa điểm thành lập chi bộ đầu tiên trên địa bàn huyện (thuộc xã Bảo Đài).

HĐND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu. UBND huyện chỉ đạo rà soát và phân bổ sớm nguồn vốn hỗ trợ cho các xã để triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo huyện, ban quản lý xây dựng NTM của các xã và ban phát triển thôn tiếp tục được kiện toàn, đi vào hoạt động hiệu quả; các cán bộ được phân công giúp đỡ cơ sở xây dựng NTM đều nêu cao trách nhiệm, bám sát tình hình, tham mưu với huyện giải quyết kịp thời.

Tuy vậy, năm 2022 là năm đầu thực hiện Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025, các văn bản hướng dẫn còn chưa kịp thời, nhiều nội dung mới bộ tiêu chí trước đây chưa có như: Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử; tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đối với các xã NTM nâng cao; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; mô hình phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở; mô hình liên kết sản xuất; chợ thí điểm về an toàn thực phẩm…

Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, huy động, nguồn lực, thực hiện, tiêu chí, về đích, huyện nông thôn mới

Người dân xã Đông Hưng bàn biện pháp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, huyện tổ chức rà soát toàn bộ các tiêu chí, tập trung tháo gỡ từng khó khăn. Qua đánh giá, các tiêu chí huyện NTM đã đạt gồm: Tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, phát triển kinh tế và an ninh trật tự, hành chính công. Các tiêu chí chưa đạt: Y tế-văn hóa-giáo dục, môi trường và chất lượng môi trường. Trên cơ sở đó, huyện xây dựng kế hoạch vốn thực hiện huyện NTM với tổng kinh phí thực hiện hơn 1.075 tỷ đồng.

Qua đánh giá, Lục Nam đã đạt các tiêu chí huyện NTM gồm: 

Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, phát triển kinh tế và an ninh trật tự, hành chính công. Các tiêu chí chưa đạt: Y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường và chất lượng môi trường. Trên cơ sở đó, huyện xây dựng kế hoạch vốn thực hiện huyện NTM với tổng kinh phí thực hiện hơn 1.075 tỷ đồng.

Với các xã đang trong quá trình xây dựng NTM cũng có nhiều cố gắng, tăng tốc để về đích. Đơn cử như xã Trường Sơn đã hoàn thành 10/10 công trình, giải ngân được khoảng 90% số vốn được phân bổ; xã Yên Sơn có 15/15 công trình đã hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ gửi các ngành của tỉnh để thẩm định theo quy định...

Kiên trì mục tiêu, giải pháp linh hoạt

Sau khi được thẩm tra, huyện chỉ đạo các xã Yên Sơn, Vũ Xá, Bình Sơn, Trường Sơn khắc phục ngay những hạn chế, giải quyết những tiêu chí khó. Trong đó, tập trung về cơ sở vật chất văn hóa, UBND quan tâm chỉnh trang nhà văn hóa các thôn, bổ sung thiết chế văn hóa, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, phát huy vai trò câu lạc bộ văn nghệ tại địa phương... Về y tế, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử để bảo đảm tỷ lệ người dân có sổ khám bệnh điện tử đạt 50% trở lên. Đến tháng 12/2022, cơ bản các tiêu chí đã hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thẩm định.

Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, huy động, nguồn lực, thực hiện, tiêu chí, về đích, huyện nông thôn mới

Mô hình trồng thanh long tại xã Bình Sơn - sản phẩm mới của địa phương.

Đối với tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Sơn đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt công trình lò đốt rác thải cụm xã Bình Sơn, sớm đưa vào hoạt động để phục vụ xử lý rác thải; phát huy vai trò của các hợp tác xã trong thu gom, phân loại, xử lý rác thải, tuyên truyền tới nhân dân thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn.

Những xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn trước tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 để đáp ứng theo chuẩn mới. Ngoài ra, trên địa bàn có thị trấn Đồi Ngô và thị trấn Phương Sơn, huyện chỉ đạo xây dựng đạt chuẩn đô thị văn minh.

Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, huy động, nguồn lực, thực hiện, tiêu chí, về đích, huyện nông thôn mới

Nhà văn hóa thôn Yên Thịnh, xã Yên Sơn mới được xây dựng.

Để hoàn thành tiêu chí huyện NTM trong năm 2023, huyện xác định cần có sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, trong đó trước hết là hoàn thành các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao để bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, tập trung nguồn lực lớn cho xây dựng NTM, tạo chuyển biến về diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đặng Văn Nhàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam

 

Năm 2023, Lục Nam phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới
(BGĐT)- Ngày 5/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
 
Lục Nam: Xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới
(BGĐT) - Xác định rõ ý nghĩa, vai trò của xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cấp ủy, chính quyền huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm điều kiện vật chất, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
 
HĐND huyện Lục Nam thông qua 11 nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2023
(BGĐT)- Trong 2 ngày 22 và 23/12, HĐND huyện Lục Nam (Bắc Giang) khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6. Dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; đại biểu HĐND tỉnh khu vực Lục Nam. Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.
 
Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, huy động, nguồn lực, thực hiện, tiêu chí, về đích, huyện nông thôn mới
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Địa danh Lục Nam
  • Có 1 thị trấn: Đồi Ngô
  • Có 24 xã: Bắc Lũng • Bảo Đài • Bảo Sơn • Bình Sơn • Cẩm Lý • Chu Điện • Cương Sơn • Đan Hội • Đông Hưng • Đông Phú • Huyền Sơn • Khám Lạng • Lan Mẫu • Lục Sơn • Nghĩa Phương • Phương Sơn • Tam Dị • Thanh Lâm • Tiên Nha • Trường Giang • Trường Sơn • Vô Tranh • Vũ Xá • Yên Sơn.
Thông tin liên hệ Tòa soạn
Chuyên trang có sự phối hợp cùng UBND huyện Lục Nam

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử"khi phát hành lại thông tin từ website này.
Mạng xã hội