Bắc Giang: 21/09/2023 15:48:54 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Thông tin chuyên đề ”80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam”

11:28 | 21/03/2023

(BGĐT)- Sáng 21/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về “80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam”. 

Bắc Giang; Lục Nam; Đề cương Văn hóa; dân tộc; trực tuyến

Các đại biểu dự tại điểm cầu trung tâm huyện.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ huyện đến xã với tổng số 26 điểm cầu và hơn 8.400 đại biểu tham dự.

Cán bộ, đảng viên nghe PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung thông tin cốt lõi của Đề cương Văn hóa Việt Nam. 

Đề cương ra đời năm 1943 là sự thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh và sự nhiệt huyết của những người cộng sản Việt Nam. 80 năm qua, dân tộc ta, Đảng ta đã trải qua những chặng đường gian khổ, hào hùng, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Bối cảnh tình hình và điều kiện cụ thể đã có nhiều đổi thay nhưng những nội dung cốt lõi của Đề cương Văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Bắc Giang; Lục Nam; Đề cương Văn hóa; dân tộc; trực tuyến

PGS-TS Nguyễn Toàn Thắng truyền đạt nội dung Chuyên đề.

Đề cương xác định rõ nội dung, phạm vi, vị trí, vai trò của văn hóa trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN. Trong đó văn hóa bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật; quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị; mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa).

Đề cương khẳng định cách mạng nhất định thắng lợi, văn hóa Việt Nam sẽ đuổi kịp văn hóa mới, tiến bộ trên thế giới. Muốn vậy, phải làm cách mạng về văn hóa, “Cách mạng vǎn hóa muốn hoàn thành phải do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo”.

Để thực hiện cuộc cách mạng văn hóa ở nước ta phải nắm vững “ba nguyên tắc vận động”, đó là: Dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Ba nguyên tắc đã trở thành phương châm, mục tiêu hành động, là quan điểm xuyên suốt trong quá trình cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới.

Bắc Giang; Lục Nam; Đề cương Văn hóa; dân tộc; trực tuyến

Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Từ khi Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua đến nay, nhiều định hướng quan trọng về văn hóa đã được Đảng ta kế thừa, bổ sung để tập trung xây dựng và phát triển trong thời kỳ mới. 

Trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được về lĩnh vực văn hoá những năm đầu thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII năm 1998 về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa chiến lược về phát triển văn hoá Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đề cương cũng tạo ra sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng cho nhân dân, nhất là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ có tâm huyết, cổ vũ lòng tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần dấn thân cho cách mạng, trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển nền văn hóa mới.

Tin, ảnh: Vân Anh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Đề cương văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử'
Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đề cương văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử” diễn ra vào tối 28/2/2023, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
 
80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam: Soi đường cho quốc dân đi
Ra đời cách nay 80 năm, Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 được ví như tuyên ngôn đầu tiên và cũng là cương lĩnh của Đảng về văn hóa, có ý nghĩa khai sáng, mở đường cho văn hóa Việt Nam phát triển. Bản Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 là đường hướng chỉ đạo cho một cuộc cách mạng văn hóa theo quan niệm Mác-xít. 
 
Tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam và nhiệm vụ phát triển KT-XH
(BGĐT) - Ngày 20/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 2. Tham dự có các báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
 
Bắc Giang; Lục Nam; Đề cương Văn hóa; dân tộc; trực tuyến
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Địa danh Lục Nam
  • Có 1 thị trấn: Đồi Ngô
  • Có 24 xã: Bắc Lũng • Bảo Đài • Bảo Sơn • Bình Sơn • Cẩm Lý • Chu Điện • Cương Sơn • Đan Hội • Đông Hưng • Đông Phú • Huyền Sơn • Khám Lạng • Lan Mẫu • Lục Sơn • Nghĩa Phương • Phương Sơn • Tam Dị • Thanh Lâm • Tiên Nha • Trường Giang • Trường Sơn • Vô Tranh • Vũ Xá • Yên Sơn.
Thông tin liên hệ Tòa soạn
Chuyên trang có sự phối hợp cùng UBND huyện Lục Nam

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử"khi phát hành lại thông tin từ website này.
Mạng xã hội