Bắc Giang: 23/10/2019 09:17:59 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Bắc Giang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh

08:21 | 28/05/2019

(BGĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ các cấp của TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của TP. 

5 năm liền vững mạnh xuất sắc

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, vai trò của MTTQ trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phát huy hiệu quả, chất lượng hoạt động góp ý, giám sát, phản biện xã hội ngày càng nâng lên. 

Bắc Giang, TP Bắc Giang, MTTQ, đại đoàn kết, thi đua yêu nước, đô thị văn minh

Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Tổ dân phố    số 3, phường Trần Nguyên Hãn.

Các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm, giúp đỡ kịp thời. Đời sống nhân dân nâng cao cả về vật chất và tinh thần; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. 

Do thực hiện bằng nhiều cách làm sáng tạo, lựa chọn những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình của từng địa bàn nên đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự đô thị; vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng các mô hình, công trình, phần việc; hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn xây dựng nhà “đại đoàn kết” góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa ngày càng nâng cao. Đến nay, 100% khu dân cư của TP đã xây dựng và bổ sung quy ước, hương ước văn hóa. MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đến nay TP đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân đạt tỷ lệ 99,9%.

Thể hiện vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong việc chung tay bảo vệ môi trường và giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, MTTQ các cấp của TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. 

Duy trì có hiệu quả 155 mô hình “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, 835 tổ, nhóm “phân loại rác thải, hỗ trợ vượt khó” trên địa bàn do trưởng ban công tác mặt trận làm tổ trưởng. Sau ba năm triển khai thực hiện đã thu được hơn 600 triệu đồng từ bán hàng trăm tấn phế liệu tái chế dành để giúp đỡ 187 gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ lắp đặt 200 thùng rác công cộng.

5 năm liền Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang đạt vững mạnh xuất sắc, có 135 lượt tập thể, 164 cá nhân làm tốt công tác mặt trận được các cấp khen thưởng.

 

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, hằng năm MTTQ các cấp TP đã tích cực vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Từ năm 2014 đến 2018, nguồn quỹ này đạt gần 7 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây mới và sửa chữa 137 ngôi nhà “đại đoàn kết”, hỗ trợ tư liệu sản xuất cho 187 hộ nghèo giúp các hộ ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. 

Vận động hơn 19 tỷ đồng tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách, người có công, người cô đơn, tàn tật; hỗ trợ, tặng quà nhân dân các huyện miền núi của tỉnh đón Tết Nguyên đán hằng năm. 

Phong trào “chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP từ 1,3% năm 2014 xuống còn 0,71% năm 2018. Duy trì có hiệu quả 860 mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Với những kết quả đạt được, 5 năm liền Ủy ban MTTQ TP đạt vững mạnh xuất sắc, có 135 lượt tập thể, 164 cá nhân làm tốt công tác mặt trận được các cấp khen thưởng.

Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua

Những kết quả đạt được có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thành viên. Đồng thời có sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước luôn được cụ thể hóa, phù hợp với lòng dân, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong mọi lĩnh vực. Hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và ban công tác mặt trận khu dân cư đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bắc Giang, TP Bắc Giang, MTTQ, đại đoàn kết, thi đua yêu nước, đô thị văn minh

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Lê Bá Chiến, Chủ tịch HĐND TP; Vũ Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP chủ trì hội nghị nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Nhiệm kỳ 2019- 2024, MTTQ TP đề ra các mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phường, xã xây dựng mô hình, công trình việc làm cụ thể, hoạt động hiệu quả. Nâng cao chất lượng “gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa”. Duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân 99,9%; thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội; MTTQ các xã, phường hoạt động khá trở lên.

Ông Vũ Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP cho biết, để đạt được những mục tiêu đề ra, MTTQ các cấp của TP tập trung thực hiện tốt 5 chương trình hành động, đó là: Tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. 

Tiếp tục động viên nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện các mục tiêu KT - XH của TP; vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tham gia bảo vệ môi trường; gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nhân rộng các mô hình tự quản ở cơ sở. 

Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa người dân TP Bắc Giang với nhân dân các địa phương trong và ngoài tỉnh, người Bắc Giang công tác, sinh sống, làm việc ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia phát triển KT - XH, xây dựng TP.

Củng cố tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
(BGĐT) - Đến nay, 227/230 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019- 2024 (gọi tắt là đại hội MTTQ cấp xã). Các xã còn lại xong trước ngày 25-3 và đại hội MTTQ cấp huyện bắt đầu từ tháng 4, hoàn thành trong tháng 5-2019.
 
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra
(BGĐT) - Cách đây 70 năm, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhằm cổ vũ, động viên mọi lực lượng toàn dân tộc tham gia kháng chiến, kiến quốc, chống thù trong, giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
(BGĐT) - Ngày 11-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014-2019; tổng kết công tác mặt trận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu một số ban, ngành tỉnh.
 
Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
(BGĐT)-Ngày 8-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lạng Giang (Bắc Giang) triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự. 
 
Mỹ Bình
Bắc Giang, TP Bắc Giang, MTTQ, đại đoàn kết, thi đua yêu nước, đô thị văn minh
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Địa danh TP Bắc Giang
  • Phường: Đa Mai • Dĩnh Kế • Hoàng Văn Thụ • Lê Lợi • Mỹ Độ • Ngô Quyền • Thọ Xương • Trần Nguyên Hãn • Trần Phú • Xương Giang
  • Xã: Dĩnh Trì • Đồng Sơn • Song Khê • Song Mai • Tân Mỹ • Tân Tiến
Thông tin liên hệ Tòa soạn

Chuyên trang có sự phối hợp của UBND TP Bắc Giang


© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856.624
Fax:+84.0204.3856.624 , Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.