Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chúc mừng Nhà hát Chèo Bắc Giang và Nghệ sĩ ưu tú Anh Tuấn - BacGiang