Tổng hợp Mới Nóng Đọc nhiều Ảnh Video

Thành lập Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Cập nhật: 15:36|08/02/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 132/QĐ-TTg phê duyệt đề án thành lập Hiệp hội Công chứng Việt Nam.

Thành lập, Hiệp hội, Công chứng, Việt Nam
Ảnh minh họa.

Việc phê duyệt Đề án nhằm xây dựng Hiệp hội công chứng viên (CCV) Việt Nam là đầu mối thống nhất về hoạt động tự quản nghề nghiệp của các CCV, Hội CCV của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi cả nước và thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức xã hội-nghề nghiệp (XH-NN) toàn quốc của các CCV theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CCV, chất lượng hành nghề công chứng.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để Tổ chức XH-NN toàn quốc của các CCV tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát triển nghề công chứng, quản lý tổ chức, hoạt động công chứng trong điều kiện tiếp tục thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng, bảo đảm nghề công chứng phát triển ổn định và bền vững.

Đại diện cho các CCV, Hội CCV của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức hành nghề công chứng trên phạm vi cả nước trong hợp tác quốc tế về công chứng theo quy định; thông tin, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hành nghề công chứng giữa Việt Nam với các nước trên thế giới nhằm học hỏi kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh, vai trò của công chứng Việt Nam với bạn bè trong khu vực và quốc tế.

Hiệp hội CCV Việt Nam là Tổ chức XH-NN toàn quốc của các CCV Việt Nam, đại diện cho các CCV, Hội CCV của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch, phi lợi nhuận, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động phù hợp với quy định của Luật công chứng và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP. Hiệp hội CCV Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 30 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP.

Hoạt động của Hiệp hội CCV Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hiệp hội CCV Việt Nam có trách nhiệm báo cáo định kỳ về tổ chức, hoạt động hoặc báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

PV


Thành lập, Hiệp hội, Công chứng, Việt Nam
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Đọc nhiều nhất
Nóng nhất

MỜI QUẢNG CÁO TRỰC TRUYẾN

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
Trên Báo Bắc Giang điện tử
Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả

XEM NGAY