CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Ý tưởng dự thi: "Đổi mới công tác khen thưởng và tiêu chí khen thưởng, tạo động lực thi đua"

(BGĐT) - Với mong muốn đổi mới công tác khen thưởng cá nhân từ thời điểm cuối năm là chủ yếu sang khen thưởng thường xuyên và đột xuất; lấy tiêu chí trọng tâm số một là đổi mới, sáng tạo trong công tác để khen thưởng cá nhân và tập thể, nhằm tạo động lực thi đua, tác giả Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đề xuất ý tưởng: "Đổi mới công tác khen thưởng và tiêu chí khen thưởng, tạo động lực thi đua".

Ý tưởng dự thi, đổi mới , công tác, khen thưởng, tiêu chí, động lực, thi đua

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016. Ảnh tư liệu.

1. Tính cấp thiết của nội dung ý tưởng cần đề xuất:

Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Giang đã có bước đổi mới, từ việc quy định cụ thể tiêu chí, quy trình xét thi đua khen thưởng cá nhân, tập thể; thành lập các cụm thi đua cấp tỉnh, luân phiên cụm trưởng, cụm phó để bình chọn, kiểm tra chéo, suy tôn. 

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng khen thưởng theo phân bổ chỉ tiêu, thường khen vào dịp cuối năm, ít khen thưởng thường xuyên và đột xuất. Trong một cơ quan, đơn vị cũng có việc đề nghị cấp trên khen luân phiên, năm nay tập thể, cá nhân này được khen, sang năm đến tập thể, cá nhân khác, vì tiêu chí có thành tích xuất sắc hoặc lập nhiều thành tích cũng khó lượng hóa thành tiêu chí cụ thể; tiêu chí 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng có sự khống chế về tỷ lệ đạt được.

Mặt khác, trong một cơ quan, đơn vị thường có 1-2 phòng, ban có chức năng, nhiệm vụ nhiều hơn, chủ lực hơn, nếu xét thành tích và xuất sắc thường rơi vào 1-2 phòng, ban này, thiếu cơ hội, động lực cho phòng, ban khác; việc phân khối, cụm thi đua để suy tôn cờ nhất, nhì, ba cũng khó có tiêu chí định lượng cụ thể, thường xét đến cơ quan làm cụm trưởng, cụm phó. Tình trạng trên đã làm mất đi ý nghĩa, tác dụng của thi đua, ít tạo được sức động viên đối với các cá nhân, tập thể, làm giảm hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Do vậy, phải khen thưởng cá nhân kịp thời khi có có thành tích và thay đổi tiêu chí khen thưởng là phải có sự đổi mới, sáng tạo so với năm trước để xét khen thưởng, mới tạo công bằng và động lực thi đua cho các tập thể và cá nhân. 

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Đổi mới công tác khen thưởng cá nhân từ khen thưởng cuối năm là chủ yếu sang khen thưởng thường xuyên và đột xuất:

- Việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện hằng tháng, do cơ quan, đơn vị đề nghị, Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm định và chịu trách nhiệm việc thẩm định cá nhân được khen bảo đảm đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với cá nhân có thành tích đột xuất hoặc có sự đổi mới, sáng tạo trong công tác, có phạm vi ảnh hưởng đến ngành, lĩnh vực của tỉnh (phân cấp quyền cho Ban Thi đua khen thưởng đề xuất, chỉ cần báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trong phiên họp gần nhất); như vậy, mới kịp thời động viên cá nhân ngay sau khi có thành tích, nâng cao được hiệu quả của công tác thi đua. 

- Việc khen thưởng cá nhân đã thực hiện trong cả năm nên cuối năm không phải xét khen thưởng cá nhân (kể cả cấp huyện và các cơ quan, đơn vị cũng thực hiện như vậy), chỉ xét tặng các danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể; khen thưởng tập thể và đề nghị cấp Trung ương khen thưởng.

2.2. Lấy tiêu chí trọng tâm là có sự đổi mới, sáng tạo trong công tác để khen thưởng cá nhân và tập thể:

- Ngoài thành tích đột xuất, thì việc xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, thì phải lấy tiêu chí trọng tâm và số một là có sự đổi mới, sáng tạo trong công tác so với trước. Những tập thể, cá nhân mặc dù hoàn thành khối lượng công việc lớn như hằng năm mà không có sự đổi mới, sáng tạo so với năm trước, thì chỉ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa phải xuất sắc để khen thưởng. Việc suy tôn tập thể đề nghị tặng cờ thi đua nhất, nhì, ba của các khối, cụm thi đua cũng chỉ xét đến đơn vị có sự đổi mới, sáng tạo so với năm trước, nhằm tạo động lực thi đua và sự đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực.

3. Phương pháp triển khai thực hiện:

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 172/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hoặc Sở Nội vụ có hướng dẫn bổ sung theo quy trình khen thưởng và tiêu chí trên.

- Hằng tháng, Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ và bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên xem xét những cá nhân có thành tích đột xuất hoặc có sự đổi mới, sáng tạo trong công tác để kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, tùy theo mức độ thành tích và phạm vi ảnh hưởng. 

- Tổ chức trao thưởng tại cơ quan cá nhân được khen thưởng đang công tác hoặc nơi sinh sống và tuyên truyền những cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua.

4. Tính khả thi, khả năng áp dụng và nhân rộng:

Ý tưởng có thể triển khai thực hiện trong điều kiện của tỉnh; có tính khả thi và khả năng áp dụng ở các tỉnh, thành phố khác.

5. Hiệu quả của ý tưởng khi triển khai: 

- Về khoa học: Xác định được tiêu chí khen thưởng cụ thể là phải có sự đổi mới, sáng tạo so với trước, mang tính định lượng dễ xác định hơn; tiêu chí này đưa việc khen thưởng đi vào thực chất, tạo sự công bằng và động lực cho các tập thể, cá nhân. Việc khen thưởng ngay sau khi có thành tích, không đợi đến cuối năm mới khen thưởng, sẽ kịp thời động viên tinh thần hăng hái thi đua của cá nhân được khen thưởng và động lực của các cá nhân khác.

- Về hiệu quả kinh tế: Việc khen thưởng đúng người, đúng việc và đúng thực chất, sẽ khuyến khích, động viên các cá nhân và tập thể trong hăng hái thi đua đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, hiệu quả kinh tế mang lại là rất lớn, khi tạo được phong trào thi đua đúng thực chất.

- Về hiệu quả xã hội: Tạo động lực thi đua cho các tập thể, cá nhân, các ngành, lĩnh vực ở địa phương.

 

Người đề xuất ý tưởng

Nguyễn Thị Hương


Ý tưởng dự thi, đổi mới , công tác, khen thưởng, tiêu chí, động lực, thi đua
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Sinh viên Nguyễn Đức Anh: Nhiều ý tưởng sáng tạo

Sinh viên Nguyễn Đức Anh: Nhiều ý tưởng sáng tạo

(BGĐT) - Nguyễn Đức Anh ở phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang), sinh viên lớp CĐ 48 Điện - Điện tử là niềm tự hào của Khoa Điện - Tự động hóa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp. Cùng với thành tích học tập xuất sắc, anh có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, được Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang tặng danh hiệu sinh viên "5 tốt" và giải thưởng 15-10.  

Trang bị kiến thức, kỹ năng vững vàng và phông văn hóa tốt để thanh niên lập thân, lập nghiệp

Trang bị kiến thức, kỹ năng vững vàng và phông văn hóa tốt để thanh niên lập thân, lập nghiệp

(BGĐT) - Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp (LTLN) là phong trào hành động cách mạng lớn được các cấp bộ đoàn và Hội liên hiệp Thanh niên triển khai tích cực. Nhân Tháng Thanh niên 2017, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Bắc Giang về công tác tổ chức thực hiện phong trào này trong tuổi trẻ toàn tỉnh.

Người về từ Thành cổ

Người về từ Thành cổ

(BGĐT) - Mùa hè đỏ lửa năm 1972, chàng trai quê Bắc Giang Thân Đức Sáng (SN 1953) chưa kịp tốt nghiệp cấp 3 đã có mặt trong chiến dịch 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị.

Những chiếc nỏ khủng ở bờ sông Cầu

(BGĐT) - Một chuyện chưa từng xảy ra ở vùng quê yên bình này đó là người dân xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) dựng những cây tre xanh xếp chéo hình chữ Y và néo lại bằng dây thép vững chãi, nối hai đầu cây tre với một sợi dây cao su bằng ngón tay có lồng vào miếng da lớn để thành chiếc nỏ, trông giống như chiếc súng cao su khổng lồ. 

 

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:84.0240.3856624
Fax:+84.0240.3856624 , E_mail: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.