Bắc Giang: 09/12/2022 05:30:16 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Các hộ thu gom, vận chuyển, tiêu thụ gà đồi Yên Thế

14:30 | 14/01/2016

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Thị trường tiêu thụ

Chợ,

 nhà hàng

Tỉnh, TP

1

Nguyễn Văn Tình

Tân Vân

An Thượng

Yên Thế

BG

xã Tam Hiệp, Thanh Trì

Hà Nội

2

Nguyễn Văn Công

Tân Vân

An Thượng

Yên Thế

BG

Văn Điển, TP. Thái Nguyên

Hà Nội, TN

3

Nguyễn Văn Mạnh

Cầu Thầy

An Thượng

Yên Thế

BG

Chương Mỹ, Móng Cái

Hà Nội, Quảng Ninh

4

Nguyễn Thị Hoan

An Châu

An Thượng

Yên Thế

BG

Chợ

BN, HP, HN

5

Đinh Thị Yến

Tân An

An Thượng

Yên Thế

BG

Tại nhà

Hà Nội

6

Nguyễn Văn Bắc

Đìa

Tân Hiệp

Yên Thế

BG

Hữu Văn - Chương Mỹ

Hà Nội

7

Nguyễn Văn Linh

Luộc Giới

Tân Hiệp

Yên Thế

BG

Chợ

Hà Nội

8

Vương Văn Chi

La Thanh

Tiến Thắng

Yên Thế

BG

Chợ Hà Vỹ

Hà Nội

9

Nguyễn Văn Trường

La Thanh

Tiến Thắng

Yên Thế

BG

Thu gom

LS, BN, HN, TN

10

Mã Văn Trung

La Thanh

Tiến Thắng

Yên Thế

BG

Hà Đông

Hà Nội

11

Trần Văn Thọ

Xuân Lan 1

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ

HN, Phú Thọ

12

Trần Văn Thiệp

Xuân Lan 1

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ

Hà Nội, QN, Phú Thọ, Nghệ An

13

Quách Văn Hùng

Tân Xuân

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ

Hà Nội

14

Bùi Văn Huy

Đồng Quán

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ

Hà Nội, Thanh Hóa, Ngệ An

15

Nguyễn Văn Xuân

Trại Quân

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

HN, QN, HP

16

Nguyễn Trọng Vinh

Trại Đảng

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

17

Nguyễn Văn Thực

Đồng  Lân

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội, Thanh Hóa, Ngệ An

18

Nguyễn Văn Bảo

Đồng Lân

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội, Thanh Hóa, Ngệ An

19

Cao Sĩ Điệp

Trại Đảng

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

20

Nguyễn Văn Hải

Trại Đảng

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

21

Nguyễn Thị Thế

 

Đồng Lạc

Yên Thế

BG

Thu gom

HP. HN

22

Hoàng Văn Sơn

Chỉ Chòe

Đồng Lạc

Yên Thế

BG

Chợ

Hà Nội

23

Nguyễn Thị Lệ

Yên Thế

Tam Hiệp

Yên Thế

BG

Chợ

Lào Cai

24

Đặng Văn Bổng

Đền Cô

Tam Hiệp

Yên Thế

BG

Chợ

Hà Nội

25

Nguyễn Hải Sơn

Đền Cô

Tam Hiệp

Yên Thế

BG

Chợ

Hà Nội

26

Hoàng Văn Trường

Chùa

Phồn Xương

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội, Bắc Ninh

27

Hoàng Văn Đông

Thành Trung

Phồn Xương

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội, Bắc Ninh

28

Hoàng Văn Dương

Thành Trung

Phồn Xương

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

29

Lê Văn Huy

Thành Trung

Phồn Xương

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hải Dương, Quảng Ninh

30

Lê Văn Hưng

Thành Trung

Phồn Xương

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hải Dương, Lạng Sơn

31

Lương Đức Hùng

Thành Trung

Phồn Xương

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thanh Hóa, Nghệ An

32

Phạm Văn Dũng

Thành Trung

Phồn Xương

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội, Bắc Ninh

33

Nguyễn Xuân Thủy

Bà Ba

TT Cầu Gồ

Yên Thế

BG

Chợ

Thường Tín, Hà Nội

34

Nguyễn Thị Thuận

Vi Sơn

Đông Sơn

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

35

Trần Văn Tâm

 

Phố Bằng

L. Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

36

Nguyễn Văn Hanh

 

Phố Bằng

L. Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

37

Phạm Viết Bằng

Mải

Tân Sỏi

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín, Hà Nội

38

Mai Văn Huy

Tân Sỏi

Tân Sỏi

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín, Hà Nội

39

Lê Duy Thắng

Thôn Chúc

Tân Sỏi

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

40

Lê Duy Lợi

Thôn Chúc

Tân Sỏi

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

41

Phạm Khắc Bầng

 

Đồng Vương

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Đồ Sơn - Hải Phòng

42

Công ty Giang Sơn

 

Đồng Tâm

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

43

Hoàng Hữu Lục

 

Lam Điền

Chương Mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

44

Phùng Xuân Thiềng

 

Hữu Văn

Chương Mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

45

Nguyễn Văn Hiếu

 

Lam Điền

Chương Mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

46

Lê Xuân Quyền

 

Quang Tiến

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

47

Lã Văn Sơn

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

48

Phạm Văn Thành

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

49

Mã Văn Linh

 

Tân Hiệp

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

50

Chu Quang Long

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

51

Nguyễn Văn Khiêm

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

52

Nguyễn Thị Thơm

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

53

Trần Văn Nam

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

54

Nguyễn Thị Nhung

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

55

Đặng Văn Thắng

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

56

Nguyễn Văn Thanh

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

57

Nguyễn Văn Nam

Bà Ba

Cầu gồ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

58

Bùi Thị Ngân

 

Cầu gồ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

59

Nguyễn Văn Ninh

 

Cầu gồ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

60

Trần Văn Trọng

 

Quang Tiến

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

61

Nguyễn Đăng Duyên

 

Quang Tiến

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

62

Lương Thị Thu

 

Quang Tiến

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

63

Nguyễn Văn Chương

 

Liên Sơn

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

64

Nguyễn Văn Trọng

 

Liên Sơn

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

65

Nguyễn Viết Hiếu

 

Lam Điền

Chương mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

66

Đàm Văn Thi

 

Hà Vỹ

Thường Tín

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Chợ Hà Vỹ

67

Phùng Xuân Dân

 

Hữu Văn

Chương Mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hữu Văn

68

Phùng Xuân Tài

 

Hữu Văn

Chương Mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hữu Văn

69

Nguyễn Thị Lợi

 

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Dương Kinh

70

Nguyễn Thị Nghiệp

 

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Chợ Hà Vỹ

71

Nguyễn Văn Chiềng

 

Lam Điền

Chương Mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Chợ Na Khê

72

Mã Thị Linh

 

Tân Hiệp

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Chợ Hà Vỹ

73

Chương Thị Huế

 

Quảng Thành

TP Thanh Hóa

Thanh Hóa

Chợ, nhà hàng

Quảng Thành- Thanh Hóa

74

Mã Thị Loan

 

Tân Hiệp

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Chợ Hà Vỹ

75

Trần Văn Thạc

 

Chương Hòa

Chương Mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Chương MỸ- Hà Nội

76

Hà Trọng Hùng

 

Tân Phong

Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Chợ, nhà hàng

Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

77

Phùng Xuân Dũng

 

Hữu Văn

Chương Mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hữu Văn- Hà Nội

78

Nguyễn Thanh Dũng

 

Lê Lợi

An Dương

Hải Phòng

Chợ, nhà hàng

Lê Lợi - An Dương - Hải Phòng

79

Dương Văn Chiến

 

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Kiến An - Hải Phòng

80

Phạm Văn Nghĩa

 

Nghĩa Hòa

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

81

Nguyễn Văn Bảo

 

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Việt Trì - Phú Thọ

82

Nguyễn Văn Túc

 

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

83

Quách Văn Hường

 

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

84

Ngô Thị Sự

 

Phúc Hòa

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Cao Lộc - Lạng Sơn

85

Hoàng Văn Tâm

 

Nghĩa Hòa

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Thủy Nguyên - Hải Phòng

86

Đào Minh Dũng

 

Hương Vỹ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

An Dương - Hải Phòng

87

Nguyễn Thị Được

 

Mão Điền

Thuận Thành

Bắc Ninh

Chợ, nhà hàng

Thuận Thành - Bắc Ninh

88

Trần Văn Cao

 

Tùng Mậu

Ân Thi

Hưng Yên

Chợ, nhà hàng

Ân Thị - Hưng Yên

89

Chu Văn Quản

 

Đào dương

Ân Thi

Hưng Yên

Chợ, nhà hàng

Ân Thị - Hưng Yên

90

Trần Văn Thọ

 

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

91

Phí Văn Thắng

 

 

Đông Hưng

Thái Bình

Chợ, nhà hàng

Đông Hưng - Thái Bình

92

Dương Đông Hưng

 

Hương Vỹ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

An Dương - Hải Phòng

93

Bùi Văn Duyên

 

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

94

Mai Thị Thuần

 

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

95

Quách Văn Dũng

 

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

96

Bùi Quang Dương

 

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Quảng Yên - Quảng Ninh

97

Tô Văn Hùng

 

 

Đầm Hà

Quảng Ninh

Chợ, nhà hàng

Đầm Hà - Quảng Ninh

98

Trịnh Xuân Vinh

 

Cụm 7

Phúc Thọ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Phúc Thọ - Hà Nội

99

Nguyễn Văn Thọ

 

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

100

Phan Văn Thành

 

 

Việt Trì

Phú Thọ

Chợ, nhà hàng

Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

101

Tạ Thị Vượng

 

An Hà

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

102

Lê Duy Thắng

 

Tân Sỏi

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Phúc Thọ - Hà Nội

103

Nguyễn Thị Liệu

 

Tiên Lục

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Ba Chẽ - Quảng Ninh

104

Nguyễn Thị Lệ

 

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

105

Đỗ Văn Hiến

 

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Kiến An - Hải Phòng

106

Lương Văn Thuận

 

Phúc Hòa

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

107

Hoàng Thị Đào

 

Hồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Sơn La

108

Nguyễn Quang Bảy

 

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Phúc Thọ - Hà Nội

109

Hoàng Sĩ Tâm

 

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hoành Bồ, QN

110

Nguyễn Văn Hải

 

Đồng Tiến

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Thường Tín - Hà Nội

111

Hoàng Xuân Bách

 

An Sương

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Giang

112

Nguyễn VĂn Thiệu

 

Tân Sỏi

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Giang

113

Hoàng Công Hoan

 

Quang Tiến

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Giang

114

Hà Trung VĂn

 

Tân Trung

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Giang

115

Nguyễn Văn Hiến

 

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Điện Biên

116

Nguyên Thị Tâm

 

 

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Sơn la, Hải Dương, HP

117

NGô VĂn Điệp

 

Phúc Hòa

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Cao Bằng

118

Nguyễn VĂn Vinh

 

Tiến Thắng

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Cao Bằng

119

Nguyễn VĂn Thư

 

Tân Sỏi

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Hội

120

Nguyễn Văn Phiến

 

Tân Sỏi

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hải Dương

121

Đỗ Thị Hải Vân

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

122

Nguyễn Thị Loan

 

Hợp Thịnh

Hiệp Hòa

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

123

Nguyễn Công Viên

 

 

Hải Bối

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

124

Bùi Văn Cường

 

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

125

Bùi Văn Quang

 

Bố Hạ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

126

Nguyêễn Văn Thắng

 

Lam Điền

Chương mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

127

Nguyêễn Hữu Hiệu

 

Hòa Long

TP Bắc Ninh

Bắc Ninh

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

128

Nguyễn sỹ Lý

 

Giáp sơn

Lục Ngạn

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

129

Phùng Xuân Nhật

 

Hữu Văn

Chương mỹ

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

130

Tạ Thị Nga

 

Hữu Văn

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

131

Nguyêễn Việt Đức

 

Phồn Xương

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

132

Hoàng Đức Dương

 

Phồn Xương

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

133

Nguyêễn thị Hoa Mai

 

Nghĩa Hòa

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

134

Nguyễn Thị Hoòa

 

Tiên Lục

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

135

Trần Văn Hùng

 

Tiên Lục

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

136

Nguyêễn Văn Cương

 

Liên Sơn

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

137

Hoàng văn Tân

 

Liên Sơn

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

138

Phạm Văn Tùng

 

Liên Sơn

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

139

Nguyễn Tiến Mạnh

 

Rừng Dài

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

140

Nguyễn Văn Kiên

 

 

 

Cao Bằng

Chợ, nhà hàng

Cao Bằng

141

Lê Văn Minh

 

Lê Lợi

Thường Tín

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

142

Nguyễn Thế Quân

 

 

TP Bắc Ninh

 Bắc Ninh

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

143

Ngô Quang Am

 

 

Đầm Hà

Quảng Ninh

Chợ, nhà hàng

Quảng Ninh

144

Nguyễn Văn Huy

 

Lê Lợi

TT

HN

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

145

Nguyễn Văn Phượng

 

Lê Lợi

TT

Hà Nội

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

146

Đồng VĂn Hải

 

Nghĩa Hòa

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

147

TRần VĂn Diệu

 

 

TP Điện Biên

Điện Biên

Chợ, nhà hàng

Điện Biên

148

Thân Văn Tiến

 

Tăng Tiến

Việt Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

149

Hoàng Thị Sáu

 

Liên Sơn

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

150

NGuyêễn Thị Nam

 

TT Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

151

Phùng Quốc Trang

 

Mai Pha

TP Lạng Sơn

Lạng Sơn

Chợ, nhà hàng

Lạng Sơn

152

Phạm Thị Ngà

 

Tân Trung

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

153

Bùi Thị Hường

 

Phúc Hòa

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

154

Huỳnh Thị Thủy

 

Hòa Phước

Hòa Vang

Đà Nẵng

Chợ, nhà hàng

Đà Nẵng

155

Nguyêễn Văn Hảo

 

Đồng Tiến

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

156

Bế Văn Thịnh

 

Đồng Tiến

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

157

Ninh Thị Thủy

 

Đào Mỹ

Lạng Giang

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

158

Phan Thị Thủy

 

Đồng Kỳ

Yên Thế

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

159

Dương Tuấn Phong

 

Liên Sơn

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

160

Trần Văn Hòa

 

Liên Sơn

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

161

Nguyễn Thị Thùy

 

Nhã Nam

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

162

Nguyễn Thị Bảo

 

Cao Xá

Tân Yên

BG

Chợ, nhà hàng

Hà Nội

 


Hội viên, tham gia hội, chăn nuôi, tiêu thu
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 

TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC

 
Địa danh Yên Thế
  • Thị trấn: Phồn Xương; Bố Hạ
  • Các xã: An Thượng; Canh Nậu; Đông Sơn; Đồng Hưu; Đồng Kỳ; Đồng Lạc; Đồng Tâm; Đồng Tiến; Đồng Vương; Hồng Kỳ; Hương Vĩ; Tân Hiệp; Tân Sỏi; Tam Hiệp; Tam Tiến; Tiến Thắng; Xuân Lương
Thông tin liên hệ Tòa soạn
Chuyên trang có sự phối hợp của UBND huyện Yên Thế

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Mạng xã hội