Bắc Giang: 09/12/2022 05:00:23 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Cơ sở, đại lý kinh doanh thuốc thú y

14:44 | 14/01/2016

  

TT

Họ và tên

Năm
sinh

Địa điểm

Mã số

CM

1

Nguyến Văn Thương

1984

An Thượng

658

2

Hoàng Văn Trường

1972

An Thượng

659

TC

3

Đỗ Tiến Đức

1986

Tân Sỏi

681

ĐH

4

Đàm Đức Duy

1990

Tam Tiến

697

5

Nguyễn Thị Huệ

1990

Hương Vỹ

698

6

Phan Thế Lộc

1963

TT Bố Hạ

699

TC

7

Âu Thị Dũng

1986

Canh Nậu

9

TC

8

Nguyễn Văn Đạt

1985

Tam tiến

10

TC

9

Lương Tiến Đạt

1988

Đồng Hưu

11

ĐH

10

Nguyễn Đức Giang

1971

Phồn Xương

12

TC

11

Nguyễn Văn Hợi

1982

Tân Hiệp

13

TC

12

Nguyễn Thị Nguyệt

1973

Bố Hạ

14

TC

13

Vũ Thị Tâm

1986

Tam tiến

16

TC

14

Nguyễn T. Thuỳ Vân

1983

Tiến Thắng

17

TC

15

Lương Văn Hiến

1982

Đồng Kỳ

18

ĐH

16

Đỗ Văn Hoài

1989

Đồng Kỳ

20

17

Nguyễn Thị Nhung

1973

TT Cầu Gồ

21

TC

18

Phạm Khắc  Chính

1984

Tam Hiệp

46

TC

19

Nguyễn Thị Hường

1988

Đồng Kỳ

47

ĐH

20

Nguyễn Như  Mấm

1980

Canh Nậu

48

TC

21

Bùi Duy  Sơn

1981

Canh Nậu

50

DH

22

Dương Thị Tâm

1982

TT Bố Hạ

51

TC

23

Dương Phương Phan

1990

Hồng kỳ

61

TC

24

Nguyễn Thị Tuyết

1987

Cầu Gồ

62

ĐH

25

Mã Thị Phượng

1985

Phồn Xương

63

TC

26

Nguyễn Thành Huân

1987

Xuân Lương

66

TC

27

Nguyễn Thị Phượng

1989

Đông Sơn

71

TC

28

Nguyễn Mạnh Cường

1980

Xuân Lương

75

TC

29

Trần Văn Cường

1988

TT Cầu Gồ

76

TC

30

Lê Thị Kim Ngân

1987

Đồi Lánh

92

ĐH

31

Mai Hồng Bình

1990

Đồng Kỳ

99

32

Nguyễn Văn Hoàng

1980

Tam Tiến

104

ĐH

33

Phan Hữu Trường

1971

Canh Nậu

115

TC

34

Trần Văn Chung

1980

Tiến Thắng

121

TC

35

Bùi Thị Thảo

1989

An Thượng

122

TC

36

Mai Thị Huệ

1987

Phồn Xương

136

ĐH

37

Lê Văn  Tần

1987

Canh Nậu

137

TC

38

Nguyễn Văn Đều

1978

Tam Tiến

147

ĐH

39

Nguyễn Tiến Hưng

1979

Tam Tiến

148

ĐH

40

Nguyễn Thị Hương

1979

Đồng Tâm

152

TC

41

Bùi Thị  Viên

1978

Tân Trung

160

TC

42

Phạm Bá Đạo

1987

Cẩm Lý

161

TC

43

Nguyễn Văn Tuấn

1984

Đông Hưng

162

ĐH

44

Trần Thị Hằng

1968

Yên Thế

163

45

Nguyễn Thị Thu Hương

1992

Yên Thế

164

TC

46

Hoàng Thị Thảo

1985

Yên Thế

165

TC

47

Chu Thị Cầu

1984

Tam Tiến

169

TC

48

Vũ Văn Nhật

1981

Tam Tiến

170

TC

49

Trần Thị Lan

1980

Đồng Kỳ

175

TC

50

Nguyễn Thị Lương

1990

Tiến Thắng

176

TC

51

Nguyễn Thị Tố Uyên

1979

Tam Tiến

177

TC

52

Đàm Thị  Gấm

1992

Hồng kỳ

185

TC

53

Hoàng Thị  Hiếu

1984

Hồng Kỳ

245

TC

54

Nguyễn Xuân Biên

1958

Hương Vỹ

246

TC

55

Lương Văn Tân

1984

Đồng Vương

247

TC

56

Bùi Văn Hùng

1982

Đồng Hưu

248

TC

57

Đỗ Trọng Hưng

1980

Đồng Hưu

249

TC

58

Nông Thị Sáng

1988

Đồng Tâm

250

ĐH

59

Vương Thị Hường

1968

Đồng Tâm

251

TC

60

Chu Thị Xuyên

1975

Đồng Vương

252

TC

61

Hoàng Ngọc Khánh

1961

Tam Hiệp

253

62

Nguyễn Thị Thêm

1983

Tam Tiến

254

TC

63

Hoàng Văn Tuấn

1971

Tân Sỏi

255

TC

64

Ngô Văn Long

1971

Đồng Tâm

256

TC

65

Nguyễn Thị Thúy Tươi

1988

Canh Nậu

257

TC

66

Vi Thị Phương Thảo

1985

Phồn Xương

258

TC

67

Lê Thị Bích Thủy

1972

An Thượng

259

TC

68

Phạm Thị Thắm

1971

An Thượng

260

69

Quách Thị Hằng

1986

Tiến Thắng

292

70

Đỗ Thị Nhung

1985

TT. Cầu Gồ

293

ĐH

71

Văn Thị Nga

1962

Tân Sỏi

294

TC

72

Dương Thị Hường

1982

Đông Sơn

295

ĐH

73

Dương Văn Thành

1966

Đồng Kỳ

296

TC

74

Phương Văn Dương

1990

Tam Hiệp

316

75

Phạm Như Quỳnh

1988

Tam Hiệp

317

76

Giáp Thị Nhung

1979

Đồng Lạc

318

TC

77

Trịnh Xuân Toản

1974

Đồng Kỳ

319

TC

78

Lê Thị Lan

1982

Đồng Lạc

590

ĐH

79

Hà Ngọc Bảo

1981

Hồng Kỳ

8

ĐH

80

Nguyễn Thị Dung

1983

Phồn Xương

9

TC

81

Phạm Ngọc Điện

1960

An Thượng

229

TC

82

Nguyễn Thị Bình

1987

Đồng Vương

230

83

Phạm Xuân Trường

1975

Tân Sỏi

231

TC

84

Nguyễn Thị Thanh

1974

Đông Sơn

232

TC

85

Vương Thị Hà

1985

Hồng Kỳ

233

ĐH

86

Lê Thị Lan

1982

Đồng Lạc

234

ĐH

87

Nguyễn Thị Hương

1966

Đông Sơn

235

TC

88

Nguyễn Thị Ánh

1972

TT. Bố Hạ

236

TC

89

Lương Thị Chiên

1976

TT. Cầu Gồ

237

TC

90

Nguyễn Thị Hà

1963

TT. Cầu Gồ

238

TC

91

Phạm Văn Lưu

1978

Đông Sơn

239

TC

92

Đặng Thị Phương

1968

Tam Hiệp

240

TC

93

Nguyễn Hữu Ngọc

1977

Bố Hạ

241

TC

94

Nông Đình Trí

1982

Xuân Hương

242

TC

95

Trần Trung Kiên

1981

Hồng Kỳ

243

TC

96

Lê Quang Hách

1984

Tân Sỏi

244

97

Nguyễn Văn Dương

1972

Đông Kinh

245

ĐH

98

Nông Văn Trường

1979

Xuân Hương

246

TC

99

Chu Thị Kiều

1982

Tam Tiến

247

TC

100

Nguyễn Đức Trí

1972

TT. Cầu Gồ

248

TC

101

Ngô Quốc Sơn

1988

Xuân Lương

249

102

Nguyễn Quốc Chưởng

1972

Đồng Tiến

250

ĐH

103

Bùi Văn Khôi

1981

TT. Cầu Gồ

251

TC

104

Mai Trung Tuyến

1974

Tân Sỏi

252

TC

105

Vũ Văn Nam

1977

Xuân Lương

253

TC

106

Nguyễn Thị Dung

1964

TT. Cầu Gồ

254

TC

107

Thạch Thị Minh

1956

Phồn Xương

255

ĐH

108

Nguyễn Văn Lục

1960

An Thượng

256

TC

109

Phùng Thanh Chung

1965

An Thượng

257

110

Phạm Văn Tuấn

1977

An Thượng

258

TC

111

Bùi Văn Hưng

1979

TT. Cầu Gồ

259

TC

112

Trương Thị Hằng

1978

Đồng Tiến

260

TC

113

Phan Văn Trúc

1980

Canh Nậu

261

TC

114

Nguyễn Mạnh Long

1976

Bố Hạ

262

TC

115

Nguyễn Thị Lan

1983

TT. Bố Hạ

263

ĐH

116

Lê Thiên Thư

1968

Hồng Kỳ

264

TC

117

Đặng Thị Sinh

1962

Đông Sơn

265

TC

118

Lê Quốc Hân

1988

Đồng Kỳ

266

119

Đỗ Văn Thắng

1980

Đồng Lạc

267

TC

120

Nguyễn Xuân Biên

1958

Hương Vỹ

268

TC

121

Lê Văn Tuân

1982

Hồng Kỳ

269

TC

122

Nguyễn Thị Tuyết

1983

Phồn Xương

270

TC

123

Nguyễn Văn Phương

1985

Hồng Kỳ

271

TC

124

Nguyễn Hoàng

1987

Bố Hạ

272

ĐH

125

Lê Tiến Trung

1990

Hương Vỹ

273

ĐH

126

Vũ Văn Tuấn

1990

Hương Vỹ

274

TC

127

Lê Văn Tùng

1990

Xuân Lương

285

ĐH

128

Nguyễn Thu Trang

1991

Tam Hiệp

299

ĐH

 


Cơ sở, đại lý, kinh doanh, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 

TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC

 
Địa danh Yên Thế
  • Thị trấn: Phồn Xương; Bố Hạ
  • Các xã: An Thượng; Canh Nậu; Đông Sơn; Đồng Hưu; Đồng Kỳ; Đồng Lạc; Đồng Tâm; Đồng Tiến; Đồng Vương; Hồng Kỳ; Hương Vĩ; Tân Hiệp; Tân Sỏi; Tam Hiệp; Tam Tiến; Tiến Thắng; Xuân Lương
Thông tin liên hệ Tòa soạn
Chuyên trang có sự phối hợp của UBND huyện Yên Thế

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Mạng xã hội