Bắc Giang: 08/10/2022 06:11:40 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Yên Thế: Đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

17:17 | 12/02/2021

(BGĐT) - Tháng 8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế (Bắc Giang) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công. Ngay sau đó, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc nhanh chóng cụ thể hóa, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.

Rõ mục tiêu

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, nổi bật là tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.275 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bình quân đạt khoảng 3.800 tỷ đồng/năm. Trong đó, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 2.000 tỷ đồng/năm, tăng gần 500 tỷ đồng so với năm 2015. 

Trên địa bàn hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hóa đặc trưng như: Gà đồi ở các xã: Đồng Tâm, Tam Tiến, Canh Nậu, Tiến Thắng; dê xã Hồng Kỳ; chè xã Xuân Lương… Toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bức tranh KT-XH từng ngày khởi sắc.

nghị quyết của Đảng, cuộc sống, Đảng bộ huyện Yên Thế, đảng bộ trực thuộc, Yên Thế, Người Yên Thế

Mô hình nuôi gà theo quy trình an toàn sinh học cho thu nhập cao tại thôn Đề Thám, xã Đồng Tâm.

Sự chuyển mình ấy là cơ sở để Đảng bộ huyện Yên Thế tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu tổng quát là tổ chức lập và triển khai thực hiện tốt quy hoạch cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Yên Thế tập trung huy động mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là giao thông, nông nghiệp, nông thôn, cụm công nghiệp, mở rộng không gian đô thị, từng bước nâng cao chất lượng đô thị. 

Phát triển toàn diện nông - lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đa dạng, bền vững, bảo đảm sạch, an toàn, hướng tới tiêu chuẩn hữu cơ; kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương trong quản lý nhà nước. 

Huyện làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện kiên trì, quyết liệt Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

nghị quyết của Đảng, cuộc sống, Đảng bộ huyện Yên Thế, đảng bộ trực thuộc, Yên Thế, Người Yên Thế

Người dân bản Hom, xã Tam Hiệp chung tay cứng hóa đường giao thông.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Yên Thế cụ thể thành 17 chỉ tiêu chủ yếu. Đó là tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 9%/năm. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 95-100 triệu đồng. Thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; phấn đấu năm 2025 đạt 105 tỷ đồng trở lên. Giữ vững tỷ lệ che phủ của rừng 40%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 2%; dân số đô thị 22%; tất cả trường học đạt chuẩn quốc gia; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%...

Phát triển toàn diện

Với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành (BCH), BTV Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động. Huyện ủy tập trung chỉ đạo việc cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện; xác định các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy tham mưu ban hành. Nổi bật, BTV Huyện ủy sớm ban hành 3 nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2021-2025 về phát triển nông nghiệp bền vững; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH; tăng cường xây dựng đảng.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy sớm ban hành 3 nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2021-2025 về phát triển nông nghiệp bền vững; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng

KT-XH; tăng cường xây dựng Đảng.

 

Trong nông nghiệp, địa phương quan tâm chỉ đạo phát triển nông, lâm nghiệp đa dạng, toàn diện, bền vững; tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, hướng tới tiêu chuẩn hữu cơ, chú trọng phát triển kinh tế rừng và chế biến nông sản; triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM. 

Thời điểm này, Yên Thế đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật vào chăn nuôi gà đồi thương phẩm, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm mang thương hiệu gà đồi. Huyện duy trì thường xuyên 3,8-4 triệu con gia cầm, phấn đấu mỗi năm xuất bán 12-13 triệu con. Yên Thế chú trọng nâng cao chất lượng giống, chuẩn hóa quy trình và quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, hướng dẫn người dân chăn nuôi gà theo chuỗi liên kết, an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, huyện quan tâm phát triển đàn dê thương phẩm hàng hóa, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ và chế biến sản phẩm. Yên Thế cũng xác định chè là 1 trong 6 sản phẩm chủ lực của địa phương, tiếp tục duy trì vùng sản xuất hơn 500 ha.

Trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, huyện đang tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; huy động các nguồn lực để xây dựng hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, giáo dục… 

Liền với đó là phát triển hệ thống giao thông vận tải đồng bộ theo các hướng tuyến đường tỉnh, huyện kết nối các khu vực trong huyện và huyện lân cận, phấn đấu đến năm 2025, hơn 90% đường thôn, bản được cứng hóa; xây dựng, phát triển một số tuyến giao thông mới gắn với phát triển đô thị.

nghị quyết của Đảng, cuộc sống, Đảng bộ huyện Yên Thế, đảng bộ trực thuộc, Yên Thế, Người Yên Thế

Rừng kinh tế tại xã Tiến Thắng.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Huyện ủy, công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung trí tuệ, xây dựng và ban hành quy chế làm việc toàn khóa, quy định rõ chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của BCH, BTV, Thường trực Huyện ủy. BTV Huyện ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác xây dựng Đảng. 

Huyện ủy tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín, đổi mới tác phong làm việc, bảo đảm sâu sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; quy hoạch cán bộ, chú trọng cán bộ trẻ là nữ, dân tộc thiểu số có năng lực. 

Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của đảng; tiếp tục thực hiện nền nếp, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với sự quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ là cơ sở để Đảng bộ Yên Thế tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra nhiệm kỳ mới, xây dựng huyện ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại và văn minh.

Minh Linh

Các hợp tác xã ở Yên Thế: Khai thác lợi thế, nâng thu nhập cho người dân
(BGĐT) - Nhằm tạo thuận lợi cho các hợp tác xã (HTX) thành lập, hoạt động có hiệu quả, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp… Qua đó giúp các đơn vị khai thác tốt lợi thế, đóng góp vào sự phát triển KT-XH địa phương.
 
Yên Thế: 100 tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô cam kết chấp hành quy định ATGT
(BGĐT)-Ngày 28/1, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT cho đại diện 20 tổ chức, 80 cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn huyện.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành tặng quà Tết hộ nghèo tại Yên Thế
(BGĐT)-Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, ngày 23/1, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện ủy Yên Thế và một số doanh nghiệp đến thăm, chúc Tết và tặng hơn 200 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Canh Nậu và Tam Tiến (Yên Thế). 
 
nghị quyết của Đảng, cuộc sống, Đảng bộ huyện Yên Thế, đảng bộ trực thuộc, Yên Thế, Người Yên Thế
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 

TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC

 
Địa danh Yên Thế
  • Thị trấn: Phồn Xương; Bố Hạ
  • Các xã: An Thượng; Canh Nậu; Đông Sơn; Đồng Hưu; Đồng Kỳ; Đồng Lạc; Đồng Tâm; Đồng Tiến; Đồng Vương; Hồng Kỳ; Hương Vĩ; Tân Hiệp; Tân Sỏi; Tam Hiệp; Tam Tiến; Tiến Thắng; Xuân Lương
Thông tin liên hệ Tòa soạn
Chuyên trang có sự phối hợp của UBND huyện Yên Thế

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Mạng xã hội