Tổng hợp Mới Nóng Đọc nhiều Ảnh Video

Chặt chẽ, đúng quy định để bảo đảm bầu cử thành công

Cập nhật: 16:42|02/03/2016

(BGĐT)- Các địa phương trong tỉnh Bắc Giang hiện đang  thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22-5. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được thực hiện theo Hiến pháp mới 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. 

<<< Xem video-clip tại đây.

Ngày 2-3, báo Bắc Giang điện tử phỏng vấn ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử  tỉnh Bắc Giang xung quanh vấn đề này. 

 

bầu cử, đại biểu Quốc hội, HĐND, Ngô Sách Thực

 Ông Ngô Sách Thực trả lời phỏng vấn báo Bắc Giang điện tử. Ảnh: Văn Vĩnh

Xin ông cho biết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có điểm gì mới?

Điểm mới nổi bật về cuộc bầu cử lần này là: Thẩm quyền ấn định ngày bầu cử do Quốc hội quyết định, trước đây do Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ấn định tỷ lệ ĐBQH là người dân tộc thiểu số ít nhất 18%; tỷ lệ đại biểu nữ  ít nhất 35%; mở rộng người đang bị tạm giam, đang chấp hành biện pháp giáo dục tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được quyền bầu cử (đưa vào danh sách cử tri); tiêu chuẩn ĐBQH do Luật Tổ chức Quốc hội quy định, tiêu chuẩn đại biểu HĐND do Luật Tổ chức chính quyền địa phương qui định.

Nhìn lại các cuộc bầu cử trước, theo ông, những vấn đề nào cần chú ý để rút kinh nghiệm  cho lần này?

Điểm quan trọng là phải lựa chọn được những người ra ứng cử đại biểu bảo đảm tiêu chuẩn, có phẩm chất và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại diện nhân dân; bảo đảm được cơ cấu, thành phần, tính đại diện cho các giới, lĩnh vực. Muốn vậy, phải dân chủ hiệp thương, thực hiện đúng quy trình, các quy định của pháp luật về ứng cử, bầu cử. Đồng thời phải chú trọng công tác hướng dẫn, trao đổi, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. 

Cán bộ làm công tác này nắm chắc các quy định của pháp luật. Hoàn thành các bước công việc theo đúng kế hoạch. Công tác tuyên truyền cần được tăng cường để mỗi người dân hiểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ  của mình.

Xin ông cho biết số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Bắc Giang?

Số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu được xác định rõ ở mỗi cấp. Tổng số ĐBQH Bắc Giang được phân bổ là 8 (gồm 3 đại biểu TƯ, 5 đại biểu địa phương). Toàn tỉnh được Hội đồng bầu cử quốc gia lập 3 đơn vị bầu cử. HĐND tỉnh Bắc Giang được bầu tối đa 85 đại biểu tại 21 đơn vị bầu cử. Như vậy, phải hiệp thương để bầu ĐBQH ít nhất 14 người, đại biểu HĐND tỉnh ít nhất là 144 người. 

Hiệp thương 3 vòng, vòng 1 xong trước ngày 17- 2 để thống nhất số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu được giới thiệu ra ứng cử. Vòng 2 xong trước ngày 18-3 để thống nhất danh sách sơ bộ những người ra ứng cử. Hiệp thương vòng 3 xong trước ngày 17- 4 để thống nhất danh sách những người ứng cử. 

Được biết, hiện nay đã tiến hành xong công tác hiệp thương lần một. Vậy ông có thể đánh giá bước đầu về vòng hiệp thương này? 

Theo tôi, công tác hiệp thương vòng 1 đã được chuẩn bị tích cực, thực hiện đúng quy định và tạo sự đồng thuận cao. Cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ở vòng 1 của Bắc Giang thực hiện rộng theo đúng hướng dẫn để có thể lựa chọn ở vòng tiếp theo. Theo đó, đại biểu nữ là 38,2%, dân tộc ít người 17,6%, tuổi trẻ 17,6%, ngoài Đảng 11,8%.

Tuy nhiên, có thể thấy một số tổ chức, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ra ứng cử. Cần phải nắm chắc nguyên tắc và quy trình đảng viên ra ứng cử phải có giới thiệu của tổ chức đảng đang quản lý đảng viên; hội nghị cử tri nơi công tác và làm việc chính thực hiện theo 3 bước. Một số nơi chuẩn bị số dư vòng 1 thấp, không mở rộng nên hiệp thương vòng 2, 3 ít có sự lựa chọn. 

 

bầu cử, đại biểu Quốc hội, HĐND, Ngô Sách Thực

Một buổi tiếp xúc  cử tri  tại xã Thanh Hải (Lục Ngạn)  Ảnh: Văn Vĩnh

Có thế thấy những năm gần đây, cử tri rất quan tâm và hoan nghênh những đổi mới hoạt động của Quốc hội và HĐND. Ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

Hoạt động của Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ qua có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là nhiệm vụ xây dựng pháp luật, thực hiện giám sát. Sự kỳ vọng của nhân dân vào ĐBQH và HĐND là niềm vui lớn nhưng cũng đặt ra trọng trách với  Quốc hội, HĐND, người đại biểu khóa mới. 

Người dân rất quan tâm đến các hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, lấy tín nhiệm. Qua các kỳ chất vấn có thể thấy rõ điều này. Có thành viên Chính phủ bị chất vấn nhiều, tín nhiệm thấp nhưng sau đó đã biết khắc phục điểm yếu của ngành, lĩnh vực có kết quả tốt lên được nhân dân thừa nhận. Như vậy Quốc hội, HĐND khóa mới cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, khắc phục những mặt còn hình thức; đại biểu phải mạnh dạn, tích cực hoạt động, lắng nghe và phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng những ý kiến của nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới và kỳ vọng của cử tri, xin ông cho biết tiêu chuẩn của một ĐQBH, HĐND lần này có gì khác so với trước đây?

So với quy định về tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND trước đây thì lần này có bổ sung thêm một số yêu cầu. Nhìn chung, các tiêu chuẩn đều đòi hỏi cao hơn về mọi mặt, Cụ thể như trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngoài ra, còn yêu cầu phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đặc biệt lần này, còn yêu cầu cao hơn về trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; đồng thời phải liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội và HĐND. 

Với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước nói chung còn quy định phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ. Như vậy, so với trước đây yêu cầu về năng lực, trình độ đại biểu đòi hỏi cao hơn.

Có ý kiến nêu nên đưa nhiều ứng cử viên ngoài Đảng mà tiêu biểu vào danh sách bầu cử, ông nhận thấy đề xuất này có phù hợp?

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đã là đại biểu phải bảo đảm tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu. Vì thế không nên nghĩ phải là đảng viên mới là đại biểu hoặc phải đưa nhiều ứng viên ngoài đảng làm đại biểu. Vấn đề là ngưởi đó phải thực sự tiêu biểu, trước hết phải có tín nhiệm ở nơi công tác và nơi cư trú; đảng viên hoặc không phải là đảng viên nếu không có tín nhiệm thì cũng không được giới thiệu. Do vậy, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc chính và hội nghị cử tri nơi cư trú rất quan trọng để những người được lựa chọn vào danh sách bầu thực sự là những người tiêu biểu, giúp cử tri lựa chọn những người xứng đáng nhất. 

Ông có những lưu ý gì  đối với cử tri để thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, chọn ra những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại diện cho nhân dân?

Tôi cho rằng, nhân dân, cử tri là người sáng suốt. Tuy nhiên để có lựa chọn chuẩn xác phải có nhiều thông tin đến với người dân. Ứng viên đại biểu phải tích cực tiếp xúc nhân dân, thực hiện các quy định của pháp luật về vận động tranh cử. Ủy ban bầu cử các cấp phải kịp thời thông tin, giải đáp những thắc mắc về các ứng cử viên. 

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân, xây dựng chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ của mỗi người dân, lúc này mỗi công dân nên thể hiện lòng yêu nước của mình bằng việc làm cụ thể là tích cực, trực tiếp tham gia bầu cử. 

Xin cảm ơn ông!

Thành Nam - Hồng Hiếu (thực hiện)

bầu cử, đại biểu Quốc hội, HĐND, Ngô Sách Thực
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
   
 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

   Đọc nhiều nhất
   Nóng nhất

   MỜI QUẢNG CÁO TRỰC TRUYẾN

   GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
   VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
   Trên Báo Bắc Giang điện tử
   Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả

   XEM NGAY