Tổng hợp Mới Nóng Đọc nhiều Ảnh Video
Đọc nhiều nhất
Nóng nhất
Thi đua "Dân vận khéo" vì cộng đồng

Thi đua "Dân vận khéo" vì cộng đồng

(BGĐT) - Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua Dân vận khéo rộng khắp, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đang thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu. Hiệu quả từ các mô hình, điển hình đã mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.