Hôm nay: 26/04/2017 20:44:55 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Đảng bộ xã Quang Thịnh: Đổi thay từ nghị quyết chuyên đề

Đảng bộ xã Quang Thịnh: Đổi thay từ nghị quyết chuyên đề

(BGĐT) - Những năm gần đây, Đảng ủy xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề. Nhờ tập trung cao trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, các nghị quyết đã tạo bước chuyển trên nhiều lĩnh vực, thiết thực đưa xã về đích nông thôn mới.

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh kết nạp 37 đảng viên mới

09:11 | 23/02/2017

(BGĐT) - Trong tháng 1 và 2-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định kết nạp 37 quần chúng vào Đảng. 

Thống nhất về nhận thức và hành động; tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao

09:17 | 21/02/2017

(BGĐT) - Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta nhấn mạnh phải đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

Phong trào thi đua "Dân vận khéo": Lan tỏa mô hình hợp lòng dân

10:26 | 20/02/2017

(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016- 2020, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã đăng ký xây dựng mới và nhân rộng hàng trăm mô hình. Qua đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bác Hồ cảnh báo về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

09:36 | 16/02/2017

(BGĐT) - Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái mà Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chỉ ra hoàn toàn trùng khớp. Bác chỉ rõ: “Cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có lầm lỗi mà có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng cũng do so sánh, mà họ biết rõ ràng”. 

Lạng Giang triển khai nhiệm vụ trọng tâm: Chọn đúng việc, giao rõ người thực hiện

11:00 | 13/02/2017

(BGĐT) - Tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tăng cường tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

09:23 | 16/02/2017

(BGĐT) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. 

Lan tỏa điều tốt

11:03 | 13/02/2017

(BGĐT) - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã để lại cho dân tộc ta bài học vô cùng quý giá. Khi ấy, Đảng ta chỉ có 5 nghìn đảng viên, với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần đấu tranh kiên quyết, chống lại bọn phong kiến thực dân, giải phóng dân tộc khỏi kiếp lầm than nô lệ. 

Tân Yên: Xây dựng mới hơn 100 mô hình dân vận khéo

14:59 | 09/02/2017

(BGĐT) - Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Tân Yên (Bắc Giang) có 110 mô hình dân vận khéo được thành lập, trong đó hơn 80% mô hình hoạt động khá, tốt thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; có nhiều sáng kiến hay, việc làm sáng tạo đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam

14:58 | 09/02/2017

(BGĐT) - Đồng chí Trường Chinh thuộc lớp các nhà lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam. Ông là người bạn chiến đấu, cộng sự gần gũi và chí cốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 3 lần đảm trách cương vị Tổng Bí thư của Đảng dưới  các tên gọi khác nhau: Đảng Cộng sản Đông Dương (năm 1941), Đảng Lao động Việt Nam (năm 1952) và Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1986), đồng chí Trường Chinh là trường hợp đặc biệt của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ngọn lửa thiêng

15:01 | 03/02/2017

(BGĐT) - Có một dân tộc cứ hễ nói đến nghĩa đồng bào đã gợi sự đùm bọc che chở, đoàn kết bên nhau chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng đánh bại bất kỳ kẻ thù dù tàn bạo nhất. Đó là Việt Nam, là tâm hồn người Việt- chân lý ngời sáng lan tỏa bao đời, nhất là thời kỳ Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng như ngọn lửa thiêng dẫn dắt dân tộc làm nên thời đại Hồ Chí Minh. 

Lục Nam: Phấn đấu kết nạp 220 đảng viên trở lên

14:40 | 09/02/2017

(BGĐT) - Phát triển đảng viên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) năm 2017. 

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên

08:29 | 09/02/2017

(BGĐT) - Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ trong huyện. 

Nhà văn hoá thôn

(BGĐT) - Thi thoảng trên báo đưa tin, huyện A, huyện B  hỗ trợ xã … mấy tỷ đồng để bảo đảm đủ tiêu chí nông thôn mới. Trong số 19 tiêu chí, hầu như xã nào cũng “vướng” mấy tiêu chí như mỗi xã phải có một cái chợ, mỗi thôn phải có một nhà văn hoá... 

Tự chủ về tài chính: Đơn vị sự nghiệp công lập loay hoay gỡ khó

Tự chủ về tài chính: Đơn vị sự nghiệp công lập loay hoay gỡ khó

(BGĐT) - Thực hiện Nghị định 16 ngày 14-2-2015 của Chính phủ, từ năm 2017, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) phải tự chủ về tài chính. Chưa quen với cơ chế hoạt động mới, không có nguồn thu, một số đơn vị trong tỉnh Bắc Giang đang gặp nhiều khó khăn. 

6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

(BGĐT) - 6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình vừa được Chính phủ quy định tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Đảng bộ xã Quang Thịnh: Đổi thay từ nghị quyết chuyên đề

Đảng bộ xã Quang Thịnh: Đổi thay từ nghị quyết chuyên đề

(BGĐT) - Những năm gần đây, Đảng ủy xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề. Nhờ tập trung cao trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, các nghị quyết đã tạo bước chuyển trên nhiều lĩnh vực, thiết thực đưa xã về đích nông thôn mới.