Hôm nay: 27/06/2017 22:47:29 (GMT+7)
Liên hệ tòa soạn: +84.0204.3 856 624
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Bảng giá thông tin, quảng cáo trên các ấn phẩm của Báo Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 227-QĐ/BBG ngày 10/9/2012 của Tổng Biên tập Báo Bắc Giang)
Điện thoại liên hệ:0204.3541.559

* Mời bạn Download Bảng giá quảng cáo trên Báo điện tử tại đây Giá quảng cáo ; Báo in tại đây Giá quảng cáo

Tất cả các khung giá dưới đây chưa bao gồm thuế VAT10%;

Đơn vị tính: VN đồng cho 01 lần đăng

I -  BÁO ĐIỆN TỬ 

1. Trang chủ

TT

Đăng logo 

(Banner)

Kich thước

(Pixels) 

Chia

sẻ

Đơn giá (đồng)

1-3 ngày

1 Tuần

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

1

Right

Banner

1,2,3,4,5

184x300

2

300.000

400.000

1.000.000

3.000.000

5.500.000

10.000.000

2

Right

Banner

6,7,8,9…

184x300

2

200.000

300.000

800.000

2.700.000

5.000.000

9.000.000

3

Middle

Banner

1, 2, 3

300x400

2

1.800.000

2.000.000-

4.000.000

5.000.000-

9.000.000

9.500.000-

16.000.000

18.000.000-

30.000.000

34.000.000-

60.000.000

4

Banner

Center I:

1, 2, 3

506x79

2

1.200.000

1.400.000

2.500.000

7.500.000

15.000.000

30.000.000

5

Banner

Center II:

1, 2, 3

506x79

2

800.000

900.000

1.800.000

5.500.000

10.000.000

20.000.000

6

Top

Banner: 1, 2

300x96

2

Không đăng

Không đăng

Không đăng

Không đăng

25.000.000

45.000.000

7

Fooder

Banner:

1, 2, 3

999x100

2

900.000

1.000.000

1.500.000

4.500.000

9.000.000

18.000.000

2. Chuyên mục, đọc tin

TT

Đăng logo (Banner)

Kích thước

(Pixels) 

Chia sẻ

Đơn giá (đồng)

1-3 ngày

1 Tuần

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

1

Các chuyên mục

(38 chuyên mục)

148 x 150

2

300.000

400.000

1.200.000

3.600.000

7.200.000

14.000.000

3. Trang truyền hình Internet

TT

Đăng logo 

(Banner)

Kích

thước

(Pixels) 

Chia

sẻ

Đơn giá (đồng)

1-3 ngày

1 Tuần

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

1

Banner 

phải

(3 Banner đầu)

310 x 250

2

700.000

800.000

2.000.000

6.000.000

11.000.000

20.000.000

2

Banner 

phải

(Từ Banner 4)

310 x 250

2

500.000

600.000

1.600.000

5.400.000

10.000.000

18.000.000

3

Banner 

Center I

683 x 107

2

1.100.000

1.200.000

2.500.000

7.500.000

15.000.000

30.000.000

4

Banner 

Center II:

1, 2, 3

683 x 107

2

700.000

800.000

1.500.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

5

Fooder 

Banner:

1, 2, 3

999 x 100

2

800.000

900.000

1.700.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

 4. Video clip truyền hình Internet

TT

Đăng logo

(Banner) 

Kích

 thước

(Pixels) 

Chia

sẻ

Đơn giá (đồng)

1-3 ngày

1 Tuần

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

1

Đầu các

VideoClip

≤ 10 giây 

2

1.800.000

2.000.000

5.500.000

10.500.000

20.000.000

38.000.000

2

Cuối các

VideoClip

≤ 10 giây 

2

1.800.000

2.000.000

5.000.000

10.000.000

19.000.000

35.000.000

Ghi chú: - Giá độc quyền bằng 1,5 lần giá chia sẻ.

                             - Thứ tự vị trí ưu tiên theo thứ tự hợp đồng được ký; khách hàng có thể thay đổi nội dung nhưng tối đa không quá 3 lần/hợp đồng, từ lần thứ 4 trở đi sẽ tính thêm phí 200.000 đ/lần.

                             - Hợp đồng từ 2 năm trở lên: Từ năm thứ 2 giảm 20 % /năm.

                             - Công thiết kế Banner (=giá trị quảng cáo/lần thiết kế): đăng dưới 1 tuần = 100%, 1 tuần = 50%, 1 tháng = 40%,

 3 tháng = 30%, 6 tháng = 20%, 1 năm = 10%.

5.Mục thông tin, tuyển dụng

Thời gian

Đơn giá (đồng)

Hình thức

Từ 1 - 10 ngày

1.500.000

Nội dung không thay đổi

Từ 11 - 20 ngày

2.500.000

Nội dung không thay đổi

Từ 21 - 30 ngày

3.000.000

Nội dung không thay đổi

6.Tin, bài PR

Nhóm

Đơn giá (đồng)

Hình thức

Nhóm 1

3.000.000

Tối đa 700 chữ, 2 ảnh

Nhóm 2

2.500.000

Nhóm 3

2.000.000

Ghi chú: 

Nhóm 1: Xã hội, Kinh tế, Đời sống, Vấn đề hôm nay, Truyền hình Internet.

Nhóm 2: Văn hóa, Thể thao, Giáo dục, Khoa học.

Nhóm 3: Các chuyên mục khác (Ngoài 3 chuyên mục: Chính trị, Xây dựng Đảng, Tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh ).

Hình thức: + Từ 700 chữ - dưới 1.500 chữ = 180% biểu giá trên;

                                + Từ 1.500 chữ - dưới 3.000 chữ = 300 % biểu giá trên;

- Tingiới hạn không quá 01 trang A4 (700 chữ), font: TimeNewsRoman 12pt, 1.5 line.

- Thương hiệu được nhắc đến từ 1-2lần trong bài.

- Tin có thể kèm tối đa 02 ảnhminh họa:

Ảnh 1: Đưa ra tiêu đề (kích cỡ tối đa 500 x 500 pixels);

Ảnh 2: Hình minh họa trong bài (kích cỡ tối đa 500 x 500 pixels);

- Tiêu đề (title) của bài khôngquá 15 chữ.

- Dưới cuối bài phải có nguồn củabài viết.

- Báo Bắc Giang có quyền biên tập Title, ảnh và một số nội dung không phù hợp hoặc không đáp ứng đủ các yêu cầu trên chuyên mục.

- Thêm 1.000.000,đ nếu bài đăng kèm theo video clip (clip phải được duyệt trước khi đăng; thời lượng tối đa 2 phút).

- Thêm 50% giá nếu bài đăng kèmtheo chuỗi ảnh sự kiện (tối đa 10 ảnh).

- Nếu bài, clip PR do phóng viên Báo Bắc Giang trực tiếp thực hiện thì do hai bên trực tiếp thoả thuận.

- Đối với các hợp đồng quảng cáo dài kỳ, có giá trị lớn Tổng Biên tập có quyền quyết định tăng hay giảm không quá 20% trên tổng giá trị hợp đồng

Sơ đồ vị trí quảng cáo trên báo Bắc Giang điện tử  

II. BÁO HÀNG NGÀY - BÁO CUỐI TUẦN 

Diện tích (cm)

Đen trắng

Màu

01 trang (26 x 37,5)

6.000.000

8.000.000

1/2 trang (18,5 x 26)

3.000.000

4.000.000

1/3 trang (12,5 x 26)

2.000.000

2.700.000

1/4 trang    (13 x 18)

1.500.000

2.000.000

1/6 trang     (9 x 15)

1.000.000

1.360.000

1/8 trang      (9x 13)

   750.000

1.000.000

1/10 trang   (9 x 10)

   600.000

   800.000

 Chân trang (đăng logo biểu tượng, nhãn hiệu, rao vặt)

                      Từ 100.000 - 500.000

III. BÁO CUỐI THÁNG (in màu)

Diện tích (cm)

Trang ruột

Bìa 2+3

Bìa 4

01 trang số thường kỳ

(18 x 26)

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1/2 trang

(18 x 13)

2.000.000

2.500.000

3.000.000

01 trang số xuân

(18 x 26)

6.000.000

10.000.000

15.000.000

1/2 trang

(18 x 13)

3.000.000

5.000.000

Không nhận

IV. CÁC SỐ BÁO ĐẶC BIỆT VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH (in màu)

 1 -  Các số đặc biệt

Diện tích (cm)

Màu

01 trang ruột  (26 x 37,5)

12.000.000

1/2 trang ruột (18,5 x 26)

 6.000.000

Bìa 2             (26 x 37,5)

15.000.000

Bìa 3              (26 x 37,5)

15.000.000

Bìa 4              (26 x 37,5)

20.000.000

2 -  Số Tết Dương Lịch

Diện tích (cm)

Màu

01 trang ruột (26 x 37,5)

16.000.000

1/2 trang ruột (18,5 x26)

  8.000.000

Bìa 2             (26 x 37,5)

25.000.000

Bìa 3             (26 x 37,5)

25.000.000

Bìa 4             (26 x 37,5)

30.000.000

V. BÁO XUÂN (in màu)          

Diện tích (cm)

Trang ruột

Bìa 2+3

Bìa 4

01 trang

(26 x 37,5)

20.000.000

50.000.000

60.000.000

1/2 trang

(18,5 x 26)

10.000.000

25.000.000

Không nhận

1/4 trang

(13 x 18)

5.000.000

Không nhận

Không nhận

VI.  BÀI PR

                     Áp dụng theo qui định giá diện tích quảng cáo. 

Ghi chú:  Đối với các hợp đồng quảng cáo dài kỳ, có giá trị lớn Tổng Biên tập có quyền quyết định tăng hay giảm không quá 20% trên tổng giá trị hợp đồng.

Giá quảng cáo
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chủ tịch UBND xã Quang Thịnh Hoàng Văn Trịnh sát cánh cùng nông dân

Chủ tịch UBND xã Quang Thịnh Hoàng Văn Trịnh sát cánh cùng nông dân

(BGĐT) - Năng nổ, trách nhiệm, mạnh dạn đưa cây giống mới về trồng tại đồng đất quê nhà... Đó là nhận xét của nhiều người dân xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Trịnh.

Gần 5,5 nghìn tấn vải thiều xuất khẩu qua Lào Cai

Gần 5,5 nghìn tấn vải thiều xuất khẩu qua Lào Cai

(BGĐT) - Thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, từ đầu vụ thu hoạch đến nay có gần 5,5 nghìn tấn vải thiều tươi của tỉnh Bắc Giang xuất khẩu sang Trung Quốc, kim ngạch đạt 2,1 triệu USD. So với cùng thời điểm năm ngoái, sản lượng vải thiều xuất khẩu qua cửa khẩu bằng 36%, kim ngạch bằng 34%. Theo các tiểu thương có kinh nghiệm, nguyên nhân chính là do nhiều vùng trọng điểm vải thiều của tỉnh Bắc Giang mất mùa bởi thời tiết bất lợi.

Thực hiện kết luận của BTV Tỉnh ủy về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn: Nơi vào cuộc, chỗ thờ ơ

Thực hiện kết luận của BTV Tỉnh ủy về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn: Nơi vào cuộc, chỗ thờ ơ

(BGĐT) - Hơn hai tháng qua, Báo Bắc Giang triển khai chuyên đề “Hành động vì môi trường sạch” trên các số báo hằng ngày. Từ  sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nội dung phản ánh trên báo, công tác thu gom, xử lý rác thải ở một số địa phương đã có chuyển biến bước đầu. Tuy nhiên, ở không ít địa điểm, rác thải vẫn tồn đọng, phát sinh gây ô nhiễm môi trường.

Tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng sống

Tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng sống

(BGĐT) - Trong những năm gần đây, có rất nhiều vụ việc phức tạp xảy ra làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Điển hình là các vụ biểu tình, đình công, lạm dụng trẻ em, bạo lực học đường, đuối nước… Để góp phần ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc xảy ra, tác giả Nguyễn Ngọc Hằng, chuyên viên Ban Tổ chức (Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang) đưa ra ý tưởng “Tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng sống”.

Chiều quê

Chiều quê

Ảnh chụp tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

Giải tỏa bãi tập kết cát, sỏi trái phép ven sông: Nơi rốt ráo, chỗ ngổn ngang

Giải tỏa bãi tập kết cát, sỏi trái phép ven sông: Nơi rốt ráo, chỗ ngổn ngang

(BGĐT) - Thời gian qua, các cấp chính quyền, ngành chức năng đã quyết liệt yêu cầu các chủ bến bãi vật liệu xây dựng giải tỏa xong trước ngày 30-6 năm nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang. Nhiều nơi có cách làm hiệu quả, giải tỏa dứt điểm, đúng quy định nhưng cũng có địa phương chưa tích cực vào cuộc.

Nỗi buồn dài từ ma túy

Nỗi buồn dài từ ma túy

(BGĐT) - Nhìn danh sách 86 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động-Xã hội tỉnh, ông Thân Mạnh Quỳnh, Phó trưởng Phòng Tư vấn giáo dục hòa nhập cộng đồng của Trung tâm cho biết: Độ tuổi trung bình chỉ hơn 30 thôi; 8X, 9X rất nhiều. Lẽ ra ở lứa tuổi này, họ phải là trụ cột gia đình, là niềm vui của cha mẹ, chỗ dựa của vợ con, nguồn lao động chính của xã hội… Vậy mà ngược lại, ma túy đang là nỗi buồn dài ám ảnh bao gia đình.

Để đường làng ngày càng đẹp hơn

(BGĐT) - "Muốn làm giàu phải làm đường", ở đâu cũng thế, nơi nào cũng thế. Nhìn ra nước ngoài càng thấy rõ, các nước phát triển đều có hệ thống giao thông hiện đại. Ở nước ta nói chung, Bắc Giang nói riêng, quốc lộ, tỉnh lộ và giao thông đô thị đã từng bước hiện đại nhưng giao thông nông thôn còn nhiều khó khăn, có nơi đặc biệt khó khăn.